Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

14.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

Znovu konstatuji jako v předešlých bodech, že na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 23 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo, předneste návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vidíte v usnesení osm návrhů, dva tedy chybí. Tím prvním bude pan poslanec, v tuto chvíli ještě ministr právě se blížící, Jan Chvojka, který je v tuto chvíli ještě členem vlády. Bude sociální demokracií, předpokládám, donominován v rámci změn v orgánech na pátek. A jedno místo zatím je neobsazeno a chybí poslaneckému klubu Piráti. Až návrh obdržíme, opět bude do této komise doplněn. Jinak opět navrhujeme hlasování en bloc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V souladu s usnesením volební komise č. 20 předkládám návrh na ustavení stálé komise Sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 10, přihlášeno je 181, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, a tento bod končím. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP