Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

15.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení č. 20 volební komise ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 24 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že i tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslanecká sněmovna u této komise - kontrola Bezpečnostní informační služby - rozhodla o počtu sedmi poslanců. V usnesení máte návrh na šest z nás, tím sedmým, zatím nedoplněným jménem v tuto chvíli je Pavel Bělobrádek. Opět bude donominován v pátek v rámci změn v orgánech Poslanecké sněmovny. Prosím o hlasování en bloc o návrhu na tuto stálou komisi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Poprosím vás, pane předsedo, ještě jednou, abyste po rozpravě přednesl znovu návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby v poměrném zastoupení a v počtu sedmi poslanců, jak je navrženo volební komisí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 181, pro 167, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP