Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

16.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 25 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude také ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V hlasovací sérii nás čekají ještě čtyři komise, všechny jsou sedmičlenné a všechny jsou v tuto chvíli v tom návrhu plně obsazené. Nyní tedy podávám návrh na ustavení stále komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení, tak jak vám byl předložen volební komisí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím. Poprosím pana předsedu, aby po rozpravě nyní předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Odvolávám se na své věty před minutou. Předkládám návrh na ustavení stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pro ty, kteří to nerozlišují: pan předseda nejdříve přednese a poté předloží. Tak to musíme zopakovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 12, přihlášeno je 181, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP