Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

17.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 26 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste nám přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Můj návrh je v souladu s usnesením volební komise č. 20 - sedmičlenná stálá komise podle zásady poměrného zastoupení, jak vám bylo předloženo, je v tuto chvíli zcela naplněna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Není tomu tak. Rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Poprosím pana předsedu poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám návrh volební komise na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 181, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP