Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

18.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 27 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude také ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přednáším návrh tak, jak byl panem předsedajícím představen. Komise je sedmičlenná. I v tomto případě je zcela naplněna podle zásady poměrného zastoupení a takto bude i navržena volební komisí k hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dávám návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 181, pro 164, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, a tento bod končím. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP