Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

19.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 28 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to poslední z těch osmi komisí v této hlasovací sérii a i v tomto usnesení. Návrh volební komise opět konstatuje, že je sedmičlenná podle zásady poměrného zastoupení, a podle vašich návrhů je zcela naplněna. Takto požádáme o její hlasování a naplnění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za volební komisi dám návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v souladu s usnesením volební komise v počtu sedmi členů a podle poměrného zastoupení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Přihlášen je 181 poslanec, pro 165, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tento bod končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já si ještě dovolím k tomuto bodu, byť byl ukončen, snad mi odpustíte, důležitou informaci pro zástupce poslaneckých klubů i pro média. Předsedy komisí volí plénum Sněmovny, celá Sněmovna v tajné volbě. Podle i dohody s vedením poslaneckých klubů počítám v tuto chvíli s tím, že až tyto volební body ukončíme, požádám o několik minut na setkání volební komise. Měli bychom vyhlásit lhůtu pro podání návrhů na předsedy komisí. Lhůta bude do zítřka, středy 18 hodin. K volbě - body byly na program naší schůze nově zařazeny - by Sněmovna měla přistoupit tento týden v pátek dopoledne na začátku dopoledního programu. To je ještě poslední informace ke komisím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za doplnění. Nikam neodcházejte. (Poslanec Kolovratník: Nebudu.)

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP