Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

20.
Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 21 ze dne 5. 12. 2017. Pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník se ujme slova a uvede tento bod.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Ve třech usneseních, která od nás jako volební komise máte na stolech, je toto poslední. Má č. 21. My jsme ho přijali na 6. schůzi 5. prosince. Obsahuje návrhy na ustavení počtu pěti stálých delegací naší Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací.

Opět důležitá informace. A zopakuji to ještě jednou. Je to stejný případ, jako u komise pro Ústavu. Podle usnesení Sněmovny, trvale platného z 2. volebního období z roku 1996, je to shodou okolností č. 20, stálé delegace do meziparlamentních organizací mají postavení komisí Poslanecké sněmovny. Proto by se měly volit většinovým způsobem, tedy opět jednotlivě po jménech. Ze zvyklostí i pohledu do stenozáznamu z minulého volebního období bych si dovolil opět, pokud budete souhlasit, v tomto případě navrhnout vždy jedno hlasování k jedné delegaci. Pokud s tím souhlasíte, ušetříme si tím velmi zdlouhavou proceduru, protože by to bylo odhadem zhruba 40 jednotlivých hlasování po jednotlivých jménech. Pokud souhlasíte, před rozpravou za volební komisi dávám návrh, prosím, abychom o tom ale raději hlasovali, abychom si to pojistili jedním hlasováním, že stálé delegace ustanovíme vždy en bloc jedním hlasováním ke každé delegaci. Já za sebe slíbím, že u každé delegace řeknu několik informací k naplňování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Otevírám v tomto bodě rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Není tomu tak. Rozpravu končím. Ještě jednou poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Budu je předkládat, ale nejdřív, jak jsem řekl, prosím o jedno hlasování, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že stálé delegace Parlamentu do meziparlamentních organizací v tuto chvíli ustavíme en bloc hlasováním o každé jednotlivé delegaci zvlášť.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Můžeme o tom hlasovat, jestliže nikdo nemá námitku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Je někdo proti?

Hlasování má pořadové číslo 16. Přihlášen je 181 poslanec, pro 171, proti nikdo. Tento návrh o hlasování byl přijat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. První ze série pěti delegací bude stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Ta má osm členů a podle mezinárodních dohod by mezi osmi zástupci měly být minimálně dvě ženy. Tady rád konstatuji, že genderové požadavky jsme dokonce přeplnili, v nominaci je pět krásných zástupkyň krásnější části Poslanecké sněmovny, tedy tři kolegové a pět kolegyň. Navrhuji, abychom hlasovali o stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie en bloc v počtu osmi členů v poměrném zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme hlasovat podle usnesení volební komise, jak nám to přednesl pan předseda.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17. Přihlášen je 181 poslanec, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dalším návrhem bude ustavení stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Zde ustavujeme delegaci v počtu pěti členů a pěti náhradníků, kteří se ve volebním období postupně střídají. Jak vidíte ve svém usnesení, je to tedy počet deseti poslanců a poslankyň.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Budeme tedy hlasovat o usnesení předloženém předsedou volební komise, jak vám bylo rozdáno.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18. Přihlášen je 181 poslanec, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí hlasování je o stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Tato delegace se ustavuje v počtu čtyř členů a jednoho náhradníka. I tady prosím o hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení volební komise. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přihlášen je 181 poslanec, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předposledním návrhem volební komise je obsazení stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tady si dovolím krátký komentář.

Podle mezinárodních dohod by v delegaci měly být zastoupeny ženy přibližně ve stejném poměru jako v národním parlamentu. My jsme tuto informaci přednesli na volební komisi. Tento požadavek Sněmovna v návrhu bohužel v tuto chvíli nesplňuje. Mezi pěti členy je jedna poslankyně, paní poslankyně Miroslava Němcová, ovšem mezi náhradníky jsou zatím v tuto chvíli pouze páni poslanci. Pokud v rozpravě nebo teď nemáte nikdo jiný návrh, navrhuji, abychom takto stálou delegaci ustavili. Jestliže bychom se k bodu měli vrátit, tak by mělo dojít k dohodě mezi poslaneckými kluby, mezi náhradníky případně k jedné výměně. Každopádně v tuto chvíli za volební komisi dávám návrh na ustavení této stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jak bylo navrženo v usnesení komise, v počtu pěti členů a pěti náhradníků.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. V této věci už byla vedena rozprava. Námitky vůči tomu žádné nepadly.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh, jak jej přednesl předseda volební komise. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přihlášen je 181 poslanec, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Poslední bod prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, ta se obsazuje v počtu tří členů a dvou náhradníků. Tady kratičký komentář. V usnesení vidíte mezi členy pouze dva návrhy v tuto chvíli, tím třetím, chybějícím, bude za sociální demokracii, tu nominaci jsme už obdrželi, pan - v tuto chvíli ještě premiér - Bohuslav Sobotka. Ve chvíli, kdy pan premiér ukončí své angažmá ve vládě, počítáme s tím, že v rámci změn v orgánech Poslanecké sněmovny bude donominován tento pátek, takže v tuto chvíli za volební komisi prosím o přijetí usnesení k návrhu na obsazení stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, tak jak vám bylo předloženo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh předložená panem předsedou volební komise, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přihlášeno 181 poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi podbody tohoto bodu a já tento bod končím a děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Dalším bodem, který otevírám, je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP