Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

21.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy
zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí
stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Žádám pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby se naposled ujal slova v tomto volebním bloku.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tomto posledním bloku mohu vám všem i poděkovat, nebo chci vám všem poděkovat, že jsme tu dlouhou proceduru zvládli poměrně rychle bez zádrhelů.

Teď, pane předsedající a kolegyně a kolegové, poprosím o zhruba tři minuty přerušení schůze na setkání volební komise. Musíme přijmout usnesení k návrhu na ty lhůty. Avizuji, že to bude zítra do 18.00 hodin. Prosím v tuto chvíli volební komisi, aby se rychle sešla u klavíru ve Státních aktech, a prosím, v 15.15 můžeme pokračovat a já tu lhůtu vyhlásím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V 15.15? Takže přerušuji schůzi do 15.15 hodin za účelem schůze volební komise. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 15.12 do 15.15 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Pane předsedo Kolovratníku, jak to dopadlo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zkrátím to napětí a čekání - dopadlo to dobře. Mohu tedy konstatovat, volební komise formou per rollam přijala dvě usnesení a my v tuto chvíli vyhlašujeme lhůtu pro podání návrhu na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny do středy, tedy do zítřka, do 18.00 hodin. To je první lhůta. A dále vyhlašujeme lhůtu na podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, to je také do středy do 18.00 hodin. Prosím na sekretariát volební komise.

A poslední informace ode mě. Tyto návrhy budou volební komisí projednány ve čtvrtek ráno v 8.30 hodin, tak aby k té samotné volbě mohlo dojít potom po 24 hodinách, tedy v pátek po deváté hodině ráno, po začátku schůze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo, a končím tento bod, končím volební blok jednotlivých bodů. Pěkně jsme si v něm zahlasovali.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP