Pátek 19. ledna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

34.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Pane předsedo, já vás poprosím, abyste nás provedl tímto bodem. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji Sněmovně za důvěru. Je to bod číslo 34, volba členů nově zřízené stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Na základě našeho usnesení číslo 76 ke zřízení této stálé komise podle zásady poměrného zastoupení a v počtu sedmi členů jsme ve volební komisi vyhlásili lhůtu na nominace do středy 17. ledna do 14 hodin, poté volební komise přijala usnesení per rollam číslo 43, které bylo zasláno na poslanecké kluby, a já vám ho nyní přečtu. Tím vás i seznámím s navrženými členy této nově zřízené komise.

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby navrhl Poslanecké sněmovně ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny v počtu sedmi členů v tomto složení. Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace - Pavel Blažek za ODS, Jaroslav Foldyna za sociální demokracii, Miloslav Janulík za hnutí ANO, Jiří Kobza za SPD, Jan Lipavský za Piráty, Taťána Malá za hnutí ANO a Radek Zlesák za hnutí ANO. Volební komise navrhuje provést volbu členů stálé komise veřejně pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, kdybyste ještě přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud nebyly dány žádné návrhy v rozpravě, tak prosím o hlasování k usnesení, které říká, že Poslanecká sněmovna volí členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace v navrženém složení podle předloženého usnesení volební komise číslo 43.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 167 poslanců, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

 

Pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A ještě poprosím členy volební komise, aby se hned dostavili ke klavíru. Přijmeme usnesení na termín na podání na předsedu. Ten termín navrhuji dnes do 13 hodin, abychom dnes měli ten návrh přijatý a ve středu příští týden mohli volit. Takže prosím volební komisi ke klavíru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a končím tento bod. Dovolte mi přečíst omluvu. Paní poslankyně Němcová se omlouvá z pracovních důvodů dnešního dne od 10.30.

 

Tak. A já otevírám pevně zařazený bod číslo 40 a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP