Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

13.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako tisk 39/1. Prosím, aby za navrhovatele vystoupil pan poslanec Jiří Kobza jako zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslanec Jiří Kobza: Vážený pane předsedající, členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, předkládáme náš návrh -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane poslanče, poprosím sněmovnu o klid. Pokud potřebujete něco prodiskutovat, tak prosím mimo jednací sál. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Kobza: Předkládáme náš návrh na úpravu trestního zákona č. 40/2009 Sb., sněmovní tisk č. 39.

Zakázat propagaci a šíření nenávistných ideologií je náš dluh k odstranění nedostatků platného zákona, který neřeší otázku ideologií propagujících nenávist ke skupinám lidí na základě rasy, pohlaví, víry či národnosti. Je načase napravit tento nedostatek a znění zákona doplnit o ona dvě slůvka "anebo ideologií". Zde nejde totiž jenom o nenávistné a nepřátelské ideologie, které již existují a které jsou všeobecně známé, ale jde i o takové, o kterých možná ještě nevíme, které k nám mohou být importovány v budoucnosti anebo které mohou teprve vzniknout, ať již se budou ukrývat pod nejrůznějšími "-ismy". Dejme proto naší policii účinný nástroj, aby se mohla s šiřiteli nenávistných ideologií vypořádat podle práva nyní i v budoucnosti. Je to náš závazek vůči voličům, že budeme dbát na bezpečnost této země a jejích občanů. Dostojme tedy tomuto závazku napříč politickými stranami a podpořme tuto novelu. Naši občané si to opravdu zaslouží. Protože pokud nějaká ideologie vyzývá k nenávisti, musíme se mít před ní na pozoru a musíme mít zákon, který nám umožní včas se jí postavit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu místopředsedovi Okamurovi, tak paní poslankyně Valachová se chce vyjádřit k hlasování v minulém bodě. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych jenom pro účely stenozáznamu chtěla říct, že u hlasování číslo 14, u návrhu na zamítnutí novely zákona o církevních restitucích, jsem hlasovala ne, nicméně se objevilo ano. Tak jenom bych chtěla, aby bylo zaznamenáno, že jsem hlasovala ne.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Bude zaznamenáno.

Ještě musí vystoupit zpravodaj, já se omlouvám panu místopředsedovi, takže prosím paní poslankyni Válkovou, která je určena zpravodajkou. (Ze sálu: Je nemocná.) Aha, ona je ale omluvena. Takže pokud se toho ujme pan poslanec Benda... Budeme hlasovat o změně zpravodaje.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby se místo paní poslankyně Válkové, která je omluvena, stal zpravodajem pan poslanec Benda. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 18, přihlášeno 163, pro 114, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím tedy nově určeného pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, místopředsedo, pardon, nevěděl jsem, kdo teď sedí za předsednickým pultem, vážené dámy, vážení pánové, ujal jsem se zpravodaje opravdu až v tuto chvíli, protože jsem zjistil až teď, že paní poslankyně Válková je omluvena. Návrh zákona vám představil pan navrhovatel. Chtěl bych konstatovat, že vláda přijala stanovisko, které je neutrální, ve kterém vyslovuje jisté pochybnosti o tom, jestli je tato norma nezbytná, ale nesdělila nám, zda normu doporučuje, nebo nedoporučuje. Zaujala stanovisko chytré horákyně, což si myslím, že na vládu v demisi je docela rozumné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu a s přednostním právem se do ní hlásí pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, návrh zákona z pera hnutí SPD, který teď projednáváme, odmítla už minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. A i dnes, když máme vládu v jiném složení, se k němu mnozí politici předem vyjádřili odmítavě. Já oponenty prosím: Poučte nás, co je na námi navrhovaném zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně!

Cílem námi navrhované změny § 403 trestního zákoníku je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Náš návrh nepřišel z čistého nebe. Je reakcí na konkrétní soudní proces s předsedou muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který ukázal, že trestní zákon má formální mezeru. Lze ho totiž v současnosti vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoliv samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.

V konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy Základy Tauhídu - Islámský koncept Boha, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla Ťupka - cituji - "vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám. Tato kniha Základy Tauhídu je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti Boží, která sloužila jako takový učební text pro vahábitské hnutí, které bylo velmi radikální." Konec citátu soudního znalce Pavla Ťupka.

Autorem této knihy, která byla distribuována v České republice, je Bilal Philips, kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinným z šíření islámského extremismu, pročež mu byl do těchto zemí zakázán vstup. Jako prostředek pro napravení zločinců ve své knize - která, jak znovu zdůrazňuji, byla distribuována v České republice, a podle všeho beztrestně - tak autor knihy propaguje jako prostředek pro napravení zločinců Philips mrzačení odsouzenců. Mezi další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Philips obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů: bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně. Podporuje manželství s nedospělými dívkami, tzn. pod 15 let věku, které považuje za legitimní po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Philips také přikazuje věřícím neislámské vlády nenávidět. A v závěru knihy Philips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tou je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. Cituji z knihy Philipse: "Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají svoje odpovědnosti." Konec citátu autora knihy Philipse, je to kniha Základy Tauhídu, která byla zcela beztrestně distribuována v České republice.

Jediný důvod, proč muslimského extremistu český soud osvobodil, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Šířením islámského extremismu v podání knihy přednostního teoretika salafismu Bilala Philipse se druhý nejvlivnější český muslim Sáňka nedopustil trestného činu jen díky tomu, že propagoval salafistické myšlenky a ne hnutí. Na tomto případu vidíme, že je česká legislativa nedostatečná, a to ve srovnání např. s Německem a Anglií. A my právě do toho trestního zákoníku doplňujeme za slovo "hnutí" dvě slovíčka "či ideologie", abychom tyto jevy postihli kompletně.

To, že to náš návrh zákona nebude mít v České republice lehké, je dané tím, že by znamenal ohrožení pro české islamisty. A ti asi mají ve Sněmovně své zastání. Přestože vím, že náš návrh budí u zastánců bezbřehého multikulturalismu velký odpor, nelze jinak. Zákon má chránit nejen nějaké potlačování lidských práv, ale v důsledku má chránit i naše životy před terorismem. Podstata problému terorismu není v terorismu. Terorismus je jen bojová taktika ve jménu nějaké ideologie, která potřebu terorismu vytváří.

Po celém světě vraždí mladí muslimové, kteří vyrůstali v evropských zemích, často mají i dobré školy. Co se s nimi stalo, že se změnili na nemilosrdné vraždící a mučící zrůdy? Nic víc, nic míň než že jim nějaký imám vymyl mozek zrůdnou islámskou ideologií dovedenou do ortodoxní podoby.

Nejen lékaři vědí, že nejlepší lék je prevence. Hráz nestavíte, až když přijde povodeň, ale preventivně, abyste se před povodní uchránili. O to se po celou dobu snaží v souvislosti s migrací a islámem naše hnutí SPD. Pokud nepřipustíme v České republice šíření ideologií, které přikazují nás vraždit, které popírají demokracii a lidská práva, pak do budoucna zabráníme mnoha neštěstím a zachráníme lidské životy. Navíc takový zákon je v plném souladu i s principy naší Ústavy. Svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.

Česká republika má v tuto chvíli tři české oběti islámského terorismu. A všechny zatím v zahraničí. V zemích, kde je koncentrace islámských radikálů daleko větší. A nedělejme si iluze, že bude líp! Naopak, bude už jen hůř a hůř. Protože nejen že nekončí migrační vlna, ale přijde čas, kdy muslimské komunity objeví ve větší míře naši republiku. Dělejme vše pro to, abychom islamisty lákali co nejméně. Dělejme maximum pro to, aby se radikálové nerodili přímo v naší zemi. Je to naše povinnost vůči našim občanům, které zastupujeme, i vůči našim i jejich rodinám.

Prosím vás o podporu námi navrhované novely zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: S faktickou poznámkou pan ministr spravedlnosti. (Poslanec Benda: Ještě nezačala rozprava.) Pan místopředseda vystupoval jako první v rozpravě, takže myslím, že faktická je možná.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom uvést jednu věc na pravou míru. Ta věc, o které tady hovořil pan poslanec Okamura, to je živá věc. A ta věc není ukončena, tzn. tam je jenom prvostupňový rozsudek. A je docela dobře možné, že na odvolacím soudu ta věc dopadne jinak.

Jinak si myslím, že v této Sněmovně není vůbec nikdo, kdo by chtěl chránit kohokoli, kdo hlásá nějakou nenávistnou ideologii. Jde jenom o míru nastavení trestněprávní restrikce, tedy toho, co už z jednání zavrženíhodných je také trestné. Já proti případnému zpřísnění trestnosti hlásání nenávisti nic nemám, jakkoli si myslím, že to možná dopadne i na některé navrhovatele. Děkuji. (Potlesk a smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana místopředsedy, jestli to byla faktická, nebo přednostní právo. Faktická. Tak v tom případě máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, samozřejmě nemá smysl reagovat na nějaké hlouposti, co tady říkal pan ministr, nějaké invektivy. To ať posoudí voliči. Oni se rozhodnou demokraticky ve volbách, jaké politické názory a politický program chtějí, aby byl prosazován ve Sněmovně. Já vím, že je tady celá řada stran, které nesouhlasí s výsledkem voleb a budou se celé volební období snažit zpochybnit výsledek demokratických voleb a snažit se si to tady dělat po svém. Ale to my nejsme. My jsme demokrati, my ctíme demokratický výsledek voleb. A přestože s názory třeba jiných politických stran nesouhlasíme, rádi budeme spolupracovat s každým a rádi budeme s každým jednat, protože občané tak rozhodli. To je rozdíl mezi těmito názory a našimi názory. Tak zpátky k té věci, ale byla to faktická poznámka.

No, on ten soud sice není ukončený. Ale za prvé pan ministr spravedlnosti sám je panem ministrem už tuším asi třetím nebo čtvrtým rokem a soudy tady trvají více než deset let. Takže to bychom tady potom mohli zahájit debatu, co vy jste pro to udělal, aby se soudní řízení zrychlila, když výsledek je pořád víceméně stejný a občané si stále stěžují. Ale do této debaty také nechci teď zabředávat. Nicméně čekat deset let na výsledek soudu a různých odvolávání, no tak to se pak opravdu nedočkáme výsledku a mezitím se skutečně může stát spousta věcí.

Ale to, že soud první instance už si vyložil stávající dikci zákona tak, že v podstatě osvobodil pana Sáňku, šéfa Muslimské obce České republiky za šíření takovéto hrůzné knihy, která je zakázána i v Německu a v Anglii, tak to svědčí o tom, že je potřeba reagovat rychle i vzhledem k délce soudních řízení. To snad přece nemyslíte, pane ministře, vážně, ten váš argument. To tady máme čekat deset let a deset let se tady bude šířit kniha, která je zakázaná i jinde a která propaguje radikální islám? No to je šílený úplně, co tady říkáte. A my se snažíme ten stav napravit. A když už jsou hnutí zakázaná, tak jenom dáváme ideologie, není to nic proti ničemu. Vždyť je to jenom zpřesnění stávajícího stavu. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan zpravodaj s přednostním právem.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jenom bych chtěl, abychom si všichni byli vědomi, co je v něm ve skutečnosti obsaženo. Já proti němu nic zásadního nemám. Vždycky jsem říkal, dokud máme individuální trestné činy pomluvy, tak máme mít i kolektivní trestné činy, nebo se můžeme rozhodnout, že nebudeme mít žádné trestné činy verbálního charakteru. Obojí varianta je možná, ale musím ji nějak kombinovat. To, o čem je ovšem tento návrh zákona - proto proti němu zásadně neprotestuji - není vůbec o islámu.

Jenom malinké upozornění pro pana místopředsedu Okamuru. Tam není o islámu, náboženství ani slovíčko. Je tam pouze rozšíření hnutí nebo ideologií. Já to pokládám za možné řešení v českém právním řádu, dokonce ve vztahu k mnoha dalším ideologiím, např. marxistickým, nacistickým, fašistickým a dalším použitelné, a proto si myslím, že se o něm máme bavit na půdě jednotlivých výborů. Ale jenom se netvařme, že to je něco, co má řešit otázky nějaké církve. Ne, má to řešit otázku šíření nenávistné ideologie, která v tu chvíli není na daném území spojena s žádným hnutím.

Jestli to souvisí s procesem, který probíhá s panem Sáňkou, já si dokonce nejsem úplně jistý. Nějak dopadne, uvidíme, jestli dopadne za dva roky, nebo za tři roky. Ale jenom abychom si byli vědomi tohoto. Jdeme poměrně širokým způsobem vstříc tomu, že kdo hlásá ideologii směřující k potlačení práv a svobod člověka, skoro jakoukoli, tak za to může být trestně stíhán. A o tom se máme bavit. Nemíchejme to prosím s islámem, nemíchejme to dokonce ani, protože pokud někdo hlásí výslovně jinou náboženskou, třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, pak je to trestně postihnutelné již podle dosavadních předpisů, podle dosavadní dikce § 403. Tady se bavíme jenom o tom, jestli se musí jednat o nějaký konkrétní subjekt, ať už ve formě právnické osoby, nebo alespoň neprávního subjektu ve smyslu hnutí v České republice, nebo jestli nám připadá, že šíření některých myšlenek je tak strašlivě škodlivé, že k tomu nemusím mít žádné uskupení osob, ale stačí, když hlásám tuto nenávistnou ideologii.

Prosím, abychom se drželi této věcné podstaty, abychom tady neslyšeli čtyřicet přednášek o tom, jak je nebezpečný nebo bezpečný islám, zejména za situace, kdy - přestože jsem pana místopředsedu částečně pochválil, ale hlasovali pro propuštění zdanění církevních náhrad, které mělo být jedním ze způsobů, jak chránit tradiční, vlastní církve v České republice. Tak před deseti minutami hlasovali pro propuštění. Takže to nesměšujme s islámem. Bavme se o tom, jestli má tento typ ideologie být trestně postihován, a vůbec nesouvisí s tím, z jaké strany, z jakého spektra náboženského, nenáboženského, myšlenkového ta ideologie pochází. Jedná se prostě o ideologii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Fakticky pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, no tak já jsem tedy předpokládal, že se poslanci seznámili předem s naším návrhem zákona, takže dávám samozřejmě tady panu poslanci Bendovi za pravdu prostřednictvím pana předsedajícího. Je to o ideologii. Tady není nic upřesněno. Takže právě v tom nevidím žádný problém, proč bychom nemohli zpřesnit stávající stav, když už pro hnutí to platí. My jsme například hnutí SPD, takže ty invektivy pana Pelikána vůbec nechápu. Kdyby to bylo jinak, tak už tady asi nebudeme. Takže to opět svědčí o totální neznalosti ministra spravedlnosti, to je opravdu neuvěřitelná věc. Ale my to chceme samozřejmě zpřesnit na tu ideologii.

Nicméně tady musím trochu upřesnit pana poslance Bendu prostřednictvím pana předsedajícího, protože já jsem citoval přímo ze zdůvodnění rozsudku soudce první instance, který přímo napsal v tom osvobozujícím rozsudku, že protože obviněný Sáňka nepropagoval hnutí, ale ideologii, tak se ničeho nedopustil. Takže naopak tento konkrétní případ to nasunul do té problematiky islámu. A v této souvislosti si přiznám, že jsem si této mezery všiml, je to dva roky zpátky, protože ten soud první instance proběhl už dva roky zpátky, což opět svědčí o tom, že tady pan ministr je mimo realitu, protože když ani po dvou letech není soudní proces ukončen, no tak to jenom svědčí o tom, že se opravdu ještě dlouho nedočkáme, takže je to potřeba upřesnit. Takže myslím, že je úplně jasné, proč to tady navrhujeme.

A my prostě chceme a budeme se tady bavit o islámu, protože to téma zdvihl právě soudce první instance pražského soudu. Ten to pojmenoval na příkladu islámu, že to je vlastně v pořádku šířit tady takové myšlenky. Takže tady budeme vystupovat na to téma a musíme si říci, co to vlastně ten islám je, co to je islámská ideologie, abychom řekli, co vlastně na základě stávajících zákonů je v České republice možno připouštět a jaké ideologie je možno vlastně tady šířit. Já jsem to naznačil ve svém projevu, ale k tomu se určitě vyjádří kolega Jiří Kobza od nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. A dále v rozpravě je právě přihlášený pan poslanec Kobza.

 

Poslanec Jiří Kobza: Pane předsedající, děkuji za slovo. Jak mnozí z vás vědí, já jsem strávil v islámském prostředí v různých zemích celkem asi čtrnáct let, tak bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti. Nemám nic proti islámu v domovském prostředí, ale trvám na tom, že tady v Evropě stojíme na křesťansko-židovských základech, a proto například s prohlášením kancléřky Merkelové o tom, že islám patří do Německa, se absolutně nemohu ztotožnit. Islám je velmi komplexní ideologie, která řeší do nejmenších detailů osobní život muslimů, jejich vztah k nevěřícím až po metodiku expanze do nemuslimských zemích a jejich islamizaci, což se v poslední době nazývá jako politický islám podle doktríny imáma Chomejního. Jedno nařízení se táhne celým učením - nepřizpůsobení, neintegrování, nadřazeno muslimů nad káfiry, povinnost islamizace neislámských zemí a jejich ovládnutí všemi možnostmi a nástroji demokracie. A to vše za stále rostoucích požadavků islámských kolonistů a ochotných a zbabělých ústupků vlád hostitelských států, hostitelský ve smyslu biologickém.

Je rozdíl mezi krásnými slovy islamologů o přínosu islámu do Evropy a krutou realitou, kterou vidíme nejenom na Středním východě a v severní Africe, rozervané občanskou válkou, ale také v západní Evropě, sevřené v bezvýchodné situaci mezi násilím, terorem a politickou korektností. Nestojí přece tolik námahy podívat se, jak vypadá situace v zemích na západ od nás, kde islamisté poznenáhlu v určitých oblastech přebírají moc, vznikají muslimské enklávy pod nadvládou šaría policie, kam se místní obyvatelé obávají chodit. Vidíme na druhé straně toleranci mladistvých manželek, dokonce mnohoženství pod záminkou, že je to v zájmu dětí. A nebudu zde mluvit o násilí na ženách, o násilí na ulici, ani nemluvím o terorismu, na který si máme podle londýnského primátora Sadiqa Khana zvykat jako součást života. Děkuji, nechci.

Chci mluvit o něčem jiném. A to je, jak daleko chce ještě západní Evropa ustupovat. A má vůbec kam couvat? Ten tlak Evropské unie na redistribuci migrantů skoro vyvolává dojem, že je chtějí do střední Evropy vnutit už jenom proto, aby ten rozdíl mezi středoevropským evropanstvím, které tady ještě máme, a západoevropskou islamizací nebyl tak markantní a aby zodpovědnost jejich politiků za tento stav západoevropských zemí nebyla tak ostudně nápadná. Myslíte si, že zde v České kotlině jsme v bezpečí? I my Češi máme své oběti islámských teroristů. A zde bych opravil předřečníka pana Okamuru, protože jich bylo pět. Můžu zde přečíst jejich jména, protože se jedná o konkrétní lidi a zaslouží si respekt: Petr Kořán, Pavel Hrůza, Ivo Žďárek, Naďa Čižmárová, Lenka Civínová. Byli zabiti fanatikem, který chtěl zabíjet náhodné nevěřící jenom proto, že byli na dovolené nebo někde po ruce. Od 11. září bylo teroristy zabito více než pět tisíc Američanů a Evropanů včetně obětí 11. září. Takže kolik dalších obětí ještě bude muset být, aby se omlouvači islámu probudili a začali chápat, o co jde? Cožpak ani příběh přeměny Libanonu z demokratické, otevřené a multikulturní krásné země v krvavou lázeň občanské války nestačí?

Řekněme to jasně a nahlas: Islám podle našich měřítek a i podle výsledků soudního řízení s panem Sáňkou je potvrzen jako ideologie nesrovnatelná s demokratickými hodnotami naší civilizace a kultury. Demokracie je podle něj slabá, prohnilá a zavrženíhodná. Islám je ideologií vyvolených, volná franšíza s příslibem ráje plného rozkoší pro každého, kdo pro něj zemře. Každý se může přidat, ale nikdo nesmí ven, protože hereze je hrdelní zločin.

Ale bavme se o otázce, jaký je rozdíl mezi vírou a politikou islámu. Použil bych krásnou definici profesora Billa Warnera, světově známého překladatele islámských spisů. Pokud se někdo modlí doma arabsky, otočen k jihovýchodu, je to jeho víra, jeho soukromá záležitost a nikdo s tím nemá problém. Pokud ale se s dalšími pěti sty nebo pěti tisíci modlí na hlavní ulici, je to politický islám, je to politika.

Zákonná úprava, kterou navrhujeme, má postavit hráz všem nenávistným ideologiím, které jsou, budou, vzniknou, protože chápeme závažnost momentu, ve kterém se nacházíme. Snažíme se poučit z toho, co se děje v západní Evropě. Snažíme se vytěžit tuto zkušenost k tomu, abychom byli schopni se tomu bránit. Účelem zákona není zakázat islám. Účelem zákona je postavit se propagaci nenávistných ideologií známých i neznámých a postavit je mimo zákon, po zásluze.

Ještě bych si dovolil reagovat na pana ministra Pelikána. Já celkem chápu, co říkal, proč říkal, protože kdyby můj bratr byl praktikující, aktivní muslim, asi bych mluvil stejně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášenou je paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, svoboda politického smýšlení a náboženského přesvědčení je každému obyvateli České republiky zaručena Listinou základních práv a svobod. Je to dokument, který stanoví nepřístupnost stíhání za politické nebo náboženské přesvědčení. Toto je naprosto v pořádku a je to výsada společností hlásících se k demokratickým principům. Přesto existují pochopitelná omezení, která vymezují hranice této svobody. Toto omezení definuje § 403 trestního zákoníku. Zde se mimo jiné říká: kdo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 1-5 let. Je-li toto ustanovení součástí trestního zákona, jak je tedy možné, že není stíhána ideologie hlásající nenávist k Židům, k jinověrcům, sexuálním menšinám a vybízející k jejich likvidaci? Jak je možné, že na jedné straně kritizujeme a stíháme projevy na sociálních sítích a na straně druhé tolerujeme slova, která zaznívají i v našich mešitách a která požadují zavádění práva šaría? Ano, toho práva, které vymezuje ženě jen poloviční hodnotu muže a které je známé svou krutostí k lidem, ke zvířatům. Pokud je přípustná propagace nacismu, proč není stejně nepřípustná i propagace islámu, který hlásá stejnou likvidaci židovského národa a vymazání Izraele z povrchu zemského?

Pokud jediným argumentem je fakt, že toto učení vyznávají miliardy lidí, pak je naše chápání výkladu práva značně elastické. Nenalezneme-li odvahu tyto projevy a výroky trestat, pak rozhodně se nemůžeme nazývat demokraty, jelikož nemáme sílu ani chuť demokracii chránit proti všem, kdo ji nenávidí, a to včetně propagátorů práva šaría. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Rozvorala. Já se omlouvám, pan místopředseda Pikal uplatňuje faktickou poznámku, tak má přednost. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem nechtěl nutně uplatnit přednost, nicméně trošku mě mrzí, že diskuse ve sněmovně v pomalu nejateističtějším státě na světě je dominována tématy církví a náboženských společností, a to nejenom dnes, nejenom v tomto bodu, ale i v tom předchozím. A chtěl bych říct jednu věc. Proti ideologiím nebo nepravdám se nebojuje zákazy. Proti ideologiím se bojuje argumenty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě fakticky paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Krásné poledne, dámy a pánové. Já bych chtěla poprosit kolegy z SPD, aby tady nemátli veřejnost tím, že v České republice máme mešity. Žádné mešity, kolegové z SPD, v České republice nemáme. Jestli tady něco máme, tak jsou to modlitebny. Takže prosím používejte správnou terminologii a nešiřte tady mezi veřejností paniku, že v České republice jsou již v tuto chvíli nějaké mešity.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky nevidím, takže teď má slovo pan poslanec Rozvoral.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní části trestního zákoníku pod hlavu 13 díl 1 - Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. V úvodu bych zmínil, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, které se zavázala naše republika dodržovat, a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet z pohledu navýšení financí.

Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob. Navrhovaná předloha trestního zákoníku, poslanci hnutí SPD a všemi členy hnutí stoprocentně podporována, by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce, tedy zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv, jak to hlásá i islámská ideologie.

Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto. Tak se ptám, co udělali oni pro to, aby byl v naší zemi každý takový projev, který bude naplňovat skutkovou podstatu nově navrhovaného paragrafového znění trestního zákona odst. 1 § 403 trestního zákoníku, řádně a za využití právních norem prošetřen.

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky, nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozvědí a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zapracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako například hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Následně by bylo vhodné zajistit, aby se k občanům dostaly informace o dokončených trestních stíháních dle nově upraveného § 403 trestního zákoníku.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru, pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rozvoralovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. My v našem hnutí SPD Tomio Okamura navrhujeme, aby byla trestná i podpora ideologií, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Vůbec netuším, proč bychom tady o této úpravě měli vést jakoukoliv rozporuplnou debatu. Nenávistné ideologie přece zcela jednoznačně nepatří do Evropy 21. století. Ovšem příběh správně provedeného policejního zákroku, správně provedeného policejního vyšetřování a nakonec šalamounského rozhodnutí soudu nás upozorňuje na možnost, která u nás existuje, a to šířit nenávist, pokud ji nebudete šířit jako člen nějaké organizace, ale pouze jako ideologii. Toto jsou zadní vrátka, která začnou dříve nebo později velmi aktivně využívat všichni ti, kteří ji budou s pomocí soukromých ziskových organizací živených ze státního rozpočtu i penězi vlivných zahraničních lobbistů používat právě k šíření nenávistných ideologií, a i proto je třeba držet se slov klasika a tato vrátka zavírat.

Chtěl bych poděkovat poslancům ODS a TOP 09, kteří podpořili církevní restituce, i poslancům KDU, kteří tady dnes vystoupili a používali rétoriku, za kterou by byl každý poslanec SPD označen za xenofoba a islamofoba, protože jsme se právě dnes dozvěděli, že tyto církevní restituce byly schváleny proto, aby muslimská obec v České republice nedostávala státní finanční příspěvky. Děkuji vám, vážení kolegové. Akorát mě mrzí to, že vy určitě podobnými přídomky našimi protičeskými, antiveřejnoprávními médii častováni nebudete.

Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Černochové. Chtěl bych taky poděkovat, že přebíráte rétoriku SPD a uvědomujete si, že případná existence mešit v České republice by opravdu vyděsila veřejnost. Děkuji vám, že veřejně podporujete rétoriku našeho hnutí. Děkuji za pozornost. Na shledanou. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému. Paní kolegyně Černochová bude reagovat s faktickou poznámkou. Kolega Vích ještě posečká. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tak na shledanou asi ne, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy. Ještě před sebou máme několik hodin jednání. Ale možná jste nepochopil moje vystoupení, kdy jsem opravila vaši kolegyni, která tady skutečně používá, nebo možná žije v mylné představě, že tady v České republice jsou nějaké mešity. Žádné mešity tady nejsou, jsou tady pouze modlitebny. Takže to, jestli opravuji z neznalosti vaší kolegyni, jestli je to pro vás přímá úměra k tomu, že používám vaši rétoriku, tak mi vás je líto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Lubomír Vích také s faktickou poznámkou? (Informace z pléna.) Evidoval jsem vaši přihlášku, pokud ji vzdáváte, je to možné. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové (Černochové). Modlitebnami to vždy začíná. Pokud jsme nedodrželi správné názvosloví, já se za paní kolegyni pochopitelně omlouvat nemůžu, nicméně podstatné je to, že vy jste řekla, že informace o tom, že v České republice jsou mešity, děsí veřejnost. Ano, informace o tom, že v České republice by byly mešity, bude děsit veřejnost. A já vám opět děkuji za to, že používáte rétoriku SPD. Existence mešit v České republice bude děsit veřejnost. Máte pravdu, paní kolegyně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme v rozpravě. Pan poslanec Radovan Vích řádně přihlášený, připraví se kolega Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako hnutí SPD předkládáme k projednání Poslaneckou sněmovnou České republiky návrh novely trestního zákoníku nově obsahující zákaz založení, šíření nebo propagace ideologie prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Z článku 16 a 17 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že výkon práva svobody projevu, jakož i práva svobodně projevovat své náboženství může být omezen v případě nezbytných opatření pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Vzhledem k tomu, že už existuje takové omezení právě v trestním zákoníku pro hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající mimo jiné náboženskou zášť, je bohužel třeba se zabývat i projevy ideologií směřujících k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásajících náboženskou zášť. V návrhu SPD tedy nejde o potlačování šíření například jednotlivých náboženství, ale o jejich případně příliš agresivní směry, které už společnost není ochotna tolerovat, poněvadž příliš omezují svobodu ostatních lidí a mohou být pro společnost jako takovou nebezpečné. Jde tedy o vytyčení určitých mantinelů pro veřejné šíření myšlenek, tedy určení, které projevy ještě společnost může tolerovat a které již nikoliv.

Vážení poslanci, žádám vás o podporu tohoto návrhu SPD. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného, potom zástupce navrhovatelů s faktickou poznámkou? (Ano.) S faktickou. Dobře. Pan poslanec Volný nejdříve. Elektronicky přihlášen - přednost před "z místa". Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano. Omlouvám se, je to ještě faktická poznámka k existenci mešit v ČR. Podle veřejného serveru Wikipedie v ČR existuje brněnská mešita. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kobza s faktickou poznámkou a paní poslankyně také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji. Já bych jenom prostřednictvím pana předsedajícího chtěl reagovat na příspěvek paní kolegyně Černochové. Existuje server islám.cz a tam je rubrika mešity. Tam se můžete o mešitách v České republice dočíst, například mešita v Praze na Černém Mostě. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Černochová je přihlášena k faktické poznámce, může vystoupit. Tedy máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Prostřednictvím pana místopředsedy kolegové z SPD, je smutné, jaká neznalost legislativy z vaší strany je tady prezentována. Skutečně mešity v ČR nemohou být, protože debata, a určitě se na to vzpomene minimálně váš pan předseda hnutí Okamura, případně pan kolega Fiala, kteří tady byli v minulém volebním období, kdy Poslanecká sněmovna projednávala tu žádost o registraci právě muslimské obce. A tím, že ta registrace tady není v tom rozsahu, aby mohly vznikat na území ČR mešity, tak tady žádné mešity nejsou. A jestli tady někdo, pane kolego, cituje Wikipedii prostřednictvím pana místopředsedy, tak opravdu, nezlobte se na mě, to už je úplný projev zoufalství. Vy opravdu žijete v představě, že na Wikipedii je všechno v pořádku? To jste asi spadl z Marsu! (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Černochové. Kolega Ferjenčík ještě posečká. Pan kolega Lubomír Volný se hlásí k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano, děkuji. Paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, nevím, odkud jste spadla vy, jestli z višně, nebo z Marsu, to je váš soukromý problém, nicméně tady nejde o to, jaké je názvosloví nebo jaká je legislativa. Tady jde o to, že tady jsou budovy, které ti, kteří v nich praktikují svou zrůdnou ideologii, považují za mešity, veřejně o nich jako o mešitách mluví a veřejně se v nich jako v mešitách chovají. Jestliže budeme nazývat to, co reálně funguje a pracuje jako mešita, modlitebnou, protože náš zákon to jinak neumožňuje, tak je to jenom to, že si lžete do vlastní kapsy. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolegu Ferjenčíka požádám ještě o strpení, protože paní poslankyně Levová se přihlásila k faktické poznámce. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Prosím vás, vy jste řekla, že v ČR nejsou mešity, protože to neumožňuje náš zákon. A já říkám, v ČR se právnická fakulta nestuduje rok nebo šest měsíců, ale čtyři pět šest třeba, pokud je to i doktor. A přesto tady ty diplomy jsou. Ony jsou, a přitom to nejde! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a teď už kolega Ferjenčík se dostane ke slovu. Ještě předtím, než dojde k pultíčku, tak přečtu došlé omluvy, a to pana poslance Petra Pávka od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Lubomíra Španěla od 12.30 do pátku a pana poslance Zdeňka Ondráčka mezi 12.30 až 14 hodin.

Nyní pan poslanec Ferjenčík - řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Piráti jsou především hnutí svobody slova a my si myslíme, že razantní rozšíření verbálních trestných činů v ČR nedává příliš velký smysl. Naopak si myslíme, že by bylo namístě se na ty verbální trestné činy podívat a zvážit, jestli některé nejsou v trestním zákoníku nadbytečné a neměly by se některé ty otázky řešit spíše občanskoprávně. Takže já rozhodně navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

A dále bych poznamenal, že debata se sice vede o islámu, ale přitom ten zákoník je o ideologii, a já bych byl velmi nerad, aby poslanci SPD byli následně na základě těchto paragrafů pronásledováni. Já myslím, že je potřeba SPD porazit ve volbách, a nikoliv je trestně stíhat. Takže já si myslím, že je dost nešťastné tímhle způsobem trestné činy navyšovat. Takže si myslím, že je lepší to zamítnout, a prosím o podporu návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a posledním řádně přihlášeným poslancem je pan poslanec Marek Výborný a pan kolega Kobza, zástupce navrhovatelů, poté. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se trochu vrátím k podstatě té věci a k meritu. Myslím, že se tady všichni shodneme bez ohledu na to, jestli se hlásíme k té či oné politické straně, že propagace islámského extremismu a nějaká celková radikalizace některých skupin obyvatel v celém evropském prostoru, to se nejedná jenom o ČR, je závažný bezpečnostní a společenský problém, ale, a to ale je velmi důležité, prosím, nenabíhejme tady na vějičku SPD a jejich zcela zjevně laciné řešení.

Co se týče samotného návrhu na změnu § 403 trestního zákoníku, tak to je skutečně klasický projev nežádoucího legislativního diletantství. Nic jiného. Jsem přesvědčen, že celá složitá problematika trestního zákoníku, na kterém se mimo jiné podílelo množství předních odborníků, se nemá řešit nějakým povrchním, a ano, pro někoho a pro veřejnost a možná pro voliče SPD velmi líbivým a zdánlivě logickým přidáním jednoho slova. V prvé řadě ten návrh, a už to tady zmínil pan ministr, je odůvodněn pouze průběhem, to podtrhuji, průběhem jednoho konkrétního trestního řízení, které, jak jsme slyšeli, není dosud ani pravomocně skončeno. Půjde pravděpodobně do několika instancí a nikdo tady nedokážeme předvídat, jak ta kauza potom skončí. Dále, a to si myslím, že je také velmi důležité, k tomu samozřejmě jakékoliv živé kauzy, které by se měly stát rádcem nám, legislativě, Poslanecké sněmovně, jsou vždy poměrně nebezpečné a jsou špatným rádcem.

Za druhé. Ten návrh vytrhává z kontextu toliko jednu skutkovou podstatu a opomíjí další, které souvisejí s tímto případným trestným činem, jako je například hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a pravděpodobně tyto skutkové podstaty lze na tyto situace samozřejmě také vztáhnout. Je tedy otázkou, jestli návrh SPD tady nevytváří uměle mezeru v trestním zákoníku, kde tyto věci už jsou řešeny.

A po formální stránce, teď se musím vrátit tedy ke stanovisku vlády, ono je nadepsáno jako neutrální, ale v zásadě si velmi důmyslně odporuje. Po formální stránce s ohledem na dosavadní praxi se můžeme domnívat, že neutrální stanovisko je v zásadě poměrně příznivým hodnocením poslaneckého návrhu, ale když budeme číst dále, tak návrh je - je řečeno tedy ve stanovisku vlády, že návrh obsahuje a je odůvodněn neskončeným soudním řízením. Říkal to tady i pan ministr. Vláda neshledává v trestním zákoníku mezeru, kterou by bylo třeba vyplnit novelou, a konečně návrh má i technické legislativní nedostatky. Čili úplně nerozumím tomu stanovisku vlády, které je nadepsané jako neutrální.

A tady si dovolím poznámku na závěr. Působí to na mě opět tím, že tady je snaha nadbíhat nějakým jednáním o důvěře vládě a nerozházet si tu stranu, se kterou hnutí ANO vyjednává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Mám další přihlášky. Nejdřív faktická poznámka pana poslance Holíka, potom řádná přihláška pana poslance Pavla Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložili jsme tady doplněk návrhu. Netvrdím, že všechno je dokonalé, a proto bych reagoval na slova pana kolegy Výborného prostřednictvím pana předsedajícího. Udělejme následující: Pusťme tento zákon do druhého čtení, vyjádřeme se k němu. My za hnutí SPD slibujeme, že budeme vaše připomínky (nesroz.) a dávat je do toho. Takže ještě jednou, pusťme to do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pan kolega Kobza změnil svou přihlášku na faktickou, takže kolega Blažek ještě posečká. Prosím, pane poslanče. Já jsem vás evidoval jako přihlášeného z místa, ale jestli se hlásíte k faktické, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych rád reagoval na kolegu Ferjenčíka od Pirátů s tím, že bych rád poukázal na to, že v našich dějinách jsme měli dost zkušeností s nenávistnými ideologiemi z minulé doby a měli bychom právě na základě těchto zkušeností už být dostatečně citliví a dostatečně opatrní na to, abychom je nechali takříkajíc bez dozoru. A rozhodně nejde o omezení svobody slova. Podle našeho názoru je to právě o ochraně svobody, svobody nás všech.

K panu kolegovi Výbornému prostřednictvím pana předsedajícího bych rád podotkl, že naše hnutí toto téma rozhodně nepolitikaří, nevedeme kampaň. Jde o mezeru v zákoně, na kterou v podstatě poukázal byť otevřený případ. A protože jsme si vědomi závažnosti této mezery, tak se ji snažíme zacelit naší novelou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Kobzovi. Kolega Blažek ještě posečká, protože kolega Ferjenčík se tentokrát přihlásil k faktické poznámce. Měřím vám dvě minuty, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Podle mě je naprosto absurdní, když někdo předloží návrh, který se zcela jednoznačně týká svobody slova, ostatně zavádí nový verbální trestný čin, tzn. trestný čin, který můžete spáchat jenom tím, že se nějak vyjádříte, a současně tvrdí, že svobodě slova nic nedělá. To je naprosto bizarní. Ten zákon omezuje svobodu slova. Samozřejmě je na zvážení každého poslaneckého klubu a každého poslance, jestli chce svobodu slova o něco více omezit, nebo nechce, ale nazývejme věci pravými jmény. Tohle je jednoznačně návrh na omezení svobody slova v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy pan kolega Pavel Blažek, řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já snad jenom připomenu, říkám to vždycky, že první čtení zákonů je o tom, zda Sněmovna se chce zabývat nějakým tématem, nebo nechce. Celkem odhlížím od toho, jestli ten návrh je zpracovaný více či méně kvalitně, od toho jsou ta další čtení, abychom se o tom případně bavili. A já tedy musím říci, že pokud tady říká pan Okamura, já jsem se tomu nikdy nevěnoval, těmto otázkám dopodrobna, že možná soudům chybí nějaké zpřesnění k tomu, aby mohly postihovat určité jednání, které zajímá obyvatele tohoto státu, nikoli že je nezajímá, tak já za sebe nevidím vůbec žádný problém, proč bychom tento zákon nemohli propustit do druhého čtení a dál se o něm bavit. Ono je to velmi stručné a ten problém tu je. Ono vzkázat veřejnosti, že nás to vlastně nezajímá, a to by byl ten vzkaz, dobrý vzkaz prostě není. Takže já naprosto klidně podporuji propuštění do druhého čtení, a to, co říká pan kolega, teď nevím, který to byl, tak se omlouvám, že opravdu nebazíruje navrhovatel na tom, že to musí být doslova tak, jak to je, ale jde o to, aby tam byl zachovaný nějaký smysl toho, tak je vlastně nabídka, aby se to řádně a normálně projednalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Nyní pan poslanec Tomio Okamura. Ještě jsme stále ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jsem tady poslouchal tu debatu, tak přestože na vyjádření Pirátů normálně nereaguji, ale tady to snad není ani reakce na vyjádření. On tady asi pan kolega poslanec nebyl. Takže on říkal, že chceme omezit svobodu slova. Takže já bych pro něj, jenom znovu opakuji, co tedy Piráti by rádi, aby se propagovalo v České republice, prý aby nebyla omezena svoboda slova.

Takže jako prostředek pro napravení lidí a zločinců se v této knize v České republice v současné době propaguje mrzačení odsouzenců, dále že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí, dále je v této knize obhajováno islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů, bičování, kamenování, utínání rukou a nohou apod., podporuje manželství s nedospělými dívkami pod 15 let. Tak já takové věci nechci, aby se tady v České republice propagovaly. Takže tady máme s Piráty rozpor, ano, ale my to nechceme.

A je to jako s tou vaší svobodou internetu. Určitě, ale kdybychom přistoupili na vaši logiku věci, tak tady není zakázaná např. na internetu dětská pornografie. A my jsme pro to, aby byla zakázána dětská pornografie. Prostě když celá společnost vyhodnotí po hluboké diskusi odborníků určité jevy jako celospolečensky škodlivé, tak i ta svoboda internetu má určitá omezení. A my jsme pro to, aby takový jev byl prostě zakázán.

Takže to není tak, jak vy říkáte, jsou tady prostě celospolečensky škodlivé jevy, které se společnost nějakým způsobem po dlouhé diskusi rozhodla nějakým způsobem omezit. Týká se to i hazardu, týká se to i třeba omamných látek. Vím, že tam máme také určité rozpory s vámi, ale tak to prostě je. A já tedy musím zásadně se omezit, zásadně se ohradit proti tomu, aby v České republice po vzoru návrhu tady Pirátů byla svoboda slova v tom, abychom tady mohli veřejně propagovat tyto věci. Já to stále považuji spíše za to, že jste asi neposlouchali nebo jste tady nebyli, protože já jsem to tady v úvodu jmenoval, co tady ta kniha, Základy Tauhídu, co šířila, proč byl ten zásah Policie České republiky v mešitě na Černém Mostě, tam už byl zásah Policie České republiky. Dobře, vy to asi vidíte jinak. Na základě právě toho zásahu, který tam byl, tak je ten soudní proces a je tady vedena ta diskuse.

Takže za nás bych skutečně chtěl a chtěl jsem vás ještě jednou požádat, není to nic navíc, v tom zákoně už je napsáno, že jsou zakázaná taková hnutí. Takže není to žádné omezení navíc. My tam jenom doplňujeme dvě slovíčka. Za slovo "hnutí" doplňujeme "či ideologie". Nic víc tam není. Takže není to ani žádné nové zdůvodnění navíc. Ani nic nepřidáváme navíc, ani nic nepredikujeme navíc, jenom za slovo "hnutí" dáváme "či ideologie". Nic víc. Takže o tom to je a je to jenom upřesnění na základě stávajícího rozsudku soudců, nikoli Okamury, ale soudců, soudce první instance, tuším, že to byl samosoudce, soudce první instance pražského Městského soudu, a proto jsme to tam dali. Nic víc, nic míň to není. A já myslím, že to, když jsem to takhle vysvětlil, tak že myslím, že to není nic proti ničemu, a nenavrhujeme tady žádné nějaké revoluční věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Pikal. Je omezen 12.30 rozhodnutím Sněmovny. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl onom ohradit proti tomu podsouvání, které tady právě proběhlo. My samozřejmě nehájíme propagování takových hnutí nebo ideologií, já si připadám blbě, že my tady vedeme víceméně jazykový spor o to, jestli hnutí je ideologie, nebo není. To mi tady teď přijde jako strašně zbytečný čas. My samozřejmě nemáme žádnou národní radu a nepropagujeme nějaké mrzačení a znásilňování. Ostatně to jsou věci, které jsou již zakázány. Máme zákon, který nám zakazuje schvalování trestných činů, pokud vím, a toto jsou trestné činy, takže nevím, proč tohle vůbec musíme probírat.

Ale chtěl jsem hlavně říct něco jiného, ale to už jsem zapomněl, takže se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No já bych vám stejně musel vzít slovo, protože je 12.30 a podle usnesení Poslanecké sněmovny jsem povinen přerušit tento bod. Jsme v obecné rozpravě, je tam s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Kobza, který bude první, až znovu zařadíme tento bod. Jinak padl návrh na zamítnutí a samozřejmě bude na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jak se k jednotlivým návrhům zachová. Čili poznamenávám, že bod číslo 13 byl přerušen v obecné rozpravě, a v tuto chvíli končím přerušený bod.

 

Budeme se zabývat volebními body, tak jak Poslanecká sněmovna usnesla. Pan předseda volební komise je přítomen a začneme bodem číslo 50 a to je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP