Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

50.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pan poslanec Martin Kolovratník jako předseda volební komise je připraven. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Omlouvám se za volební komisi, že jsme přerušili tu vypjatou diskusi, ale volební body jsou neúprosné, musíme se jako Sněmovna vypořádat se svými povinnostmi. Chci tímto i poděkovat grémiu a politické dohodě, že platí to, že vždycky ve středu touto dobou před obědovou pauzou tady můžeme realizovat jednotlivé volební body, které jsou pro Sněmovnu ze strany volební komise připraveny.

První bod je číslo 50, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jak jsem informoval své kolegy a kolegyně ve volební komisi, je to vlastně tradiční bod, který teď už po ustavení orgánu budeme vždy vyhlašovat na každou schůzi, pokud vy kluby máte a budete mít jakoukoli potřebu provést nějaké změny nebo výměny. Takže v této logice jsme měli vyhlášenou lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 26. února do 12 hodin. Nakonec jsme obdrželi pouze jeden návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny, který vám předkládám v souladu s usnesením číslo 52 volební komise. To usnesení konstatuje, že poslanecký klub Piráti navrhl rezignaci ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, rezignaci pana poslance Ivana Bartoše, a za něj Piráti navrhují svého člena pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Je to tedy výměna v rámci kvora podle poměrného zastoupení, na které tento poslanecký klub má právo a nárok.

Volební komise jako obvykle navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení a já vás nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu a abychom po rozpravě, tak jak volební komise navrhuje, veřejným hlasováním rozhodli o potvrzení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A protože nepadl jiný návrh než na veřejnou volbu, můžeme tedy hlasovat ve veřejné volbě o rezignaci pana poslance Ivana Bartoše a nominaci pana Mikuláše Ferjenčíka do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tak, asi musíme na dvě hlasování, abychom dodrželi jednací řád.

 

Čili nejprve kdo souhlasí s rezignací pana poslance Ivana Bartoše ve stálé komisi pro kontrolu GIBS.

Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 172 poslanců pro 154, nikdo proti. Rezignace byla přijata.

 

Nyní tedy rozhodneme o nominaci do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlasování číslo 20, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby tam byl pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 20 z přítomných 172 pro 155, proti nikdo. Došlo tedy ke změně v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Můžeme tedy ukončit bod číslo 50 a jdeme na bod číslo 51. Tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP