Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb.,
o ražbě československých dukátů
/sněmovní tisk 46/ - třetí čtení

Paní ministryně financí Alena Schillerová je na místě. (V sále je silný hluk!) Požádám o to, aby své místo zaujal i zpravodaj tohoto tisku, a tím je Jiří Dolejš za rozpočtový výbor. Toho tady nevidím, takže pravděpodobně budu muset požádat předsedkyni rozpočtového výboru, aby se vypořádala s tím, že garanční výbor tady nemá určeného zpravodaje. (Chvilku čeká.) Kolega Dolejš není... Takže se... Dobře. Paní předsedkyně výboru signalizuje, že zpravodajskou zprávu obstará osobně.

Požádám sněmovnu o klid. (Bez odezvy.)

O změně zpravodaje dám pro jistotu hlasovat. Není to potřeba, ale vzhledem k tomu, že jde o třetí čtení... Požádám sněmovnu o klid! A ptám se, jestli... jednací řád nevyžaduje ve třetím čtení hlasování o změně zpravodaje, ale jestli nikdo nic nenamítá, tak zpravodajskou zprávu splní předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

V tom případě konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 46/2, který byl doručen dne 28. února 2018. Lhůty jsou tedy dodrženy. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 46/3.

Ptám se paní ministryně financí Aleny Schillerové, jestli chce před zahájením rozpravy vystoupit. Máte zájem, paní ministryně? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. (Hluk v sále trvá.)

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy paní předsedkyni rozpočtového výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a přednášela jednotlivé návrhy a sdělila stanovisko. Požádám ještě jednou Sněmovnu o klid! Jsme ve třetím čtení. Kolegové! Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování, která je navržena rozpočtovým výborem. To usnesení máte. Je tam jeden pozměňovací návrh, který je pod písm. A kolegy poslance Valenty. A druhé hlasování by bylo o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Procedura je jednoduchá. Chcete, abychom o ní hlasovali? Není to potřeba. Můžeme se tedy podle toho řídit. Takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu...

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pod písm. A pana poslance Valenty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nemá zapnutý mikrofon.) Paní ministryně si to musí zapnout.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ministryně: (Negativní.) Negativní. Výbor nedoporučuje.

Rozhodneme v hlasování číslo 108, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 148 pro 8, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Protože jiný pozměňovací návrh nebyl, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, podle sněmovního tisku 46, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 152 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím bod číslo 48.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP