Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednání tohoto bodu jsme přerušili včera 20. března. Bod byl přerušen před otevřením obecné rozpravy po úvodním vystoupení navrhovatelky i zpravodajky. Upozorňuji znovu, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Paní ministryně Jaroslava Němcová už je na místě u stolku zpravodajů a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Šafránková také už je na místě.

Podle přerušení samotného otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa paní poslankyně Maxové. Prosím sněmovnu o klid! Slovo má paní poslankyně Maxová. Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom v rámci rozpravy pro jakousi jistotu chtěla načíst, pokud by neprošel § 90, tak bych chtěla načíst podle § 91 odst. 2 jednacího řádu, abychom hlasovali o zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů - pouze v případě, že neprojde devadesátka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já věřím, že nejsem jediný, kdo prakticky kamkoli přijdu, slyším nářky na to, že máme v České republice velice složitý zaplevelený právní řád. Ono to je úplně jedno, jestli přijdete do školy, jestli přijdete do firmy nebo do nějakého sociálního ústavu nebo třeba na radnici, všude slyšíte, že jednu novelu střídá další novela, že v českém právním řádu se prakticky nedá vůbec vyznat a že ten stav je natolik složitý, že dokonce i právníci si najímají právníky, aby se v tom velmi nepřehledném prostředí mohli vůbec vyznat.

Proč o tom hovořím? Protože včera večer paní ministryně hovořila o tom, že v případě tohoto návrhu jde o drobnou novelu, která napravuje některé věci, nebo spíše legislativní záležitosti. Pro ty z vás, kdo jste neměli čas věnovat se této sociální problematice nebo jste to neotevřeli, tak mi dovolte, abych řekl, o čem to celé je.

Tato novela je o chaosu, o diletantství, o velmi špatné práci bývalého Ministerstva práce a sociálních věcí. To si řekněme na rovinu. A možná ke cti současné paní ministryně platí, že se snaží to neumětelství, které tady probíhalo, a ten chaos napravit touto novelou. Nicméně děje se to prostřednictvím § 90 odst. 2 a to všichni dobře víme, že by to měl být paragraf, kterého se používá jako šafránu. Je to mimořádná záležitost. A já se přiznám, že nechci být nějaká hlasovací mašina, kdy odsouhlasím prakticky vše, co se objeví tady na plénu Poslanecké sněmovny, aniž by se to řádně projednalo ve výborech nebo podvýborech. Myslím, že do této pozice se nechce dostat žádný poslanec ani poslanecká frakce.

Já bych chtěl spíše slyšet, když už jsme u tohoto bodu, názor paní ministryně, co všechno a jaké změny provede na Ministerstvu práce a sociálních věcí, abychom se opět do budoucna nedočkali tohoto šlendriánu, který podle vašeho názoru musíme napravovat prostřednictvím § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Námitka proti postupu podle § 90 odst. 2 nebyla podána, a proto budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu o pokračování projednávání tohoto návrhu ke schválení v prvním čtení.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 90 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování číslo 118, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118. Ze 168 přítomných, pro 118, proti 28. Návrh byl schválen. Budeme tedy pokračovat podle § 90 odst. 3.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. V této podrobné rozpravě nelze dát pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti. Pokud se nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - paní ministryně, máte zájem? (Nemám.) Ne. Paní zpravodajka? (Nemám.) Nemá zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona, protože změna účinnosti, která mohla být podle tohoto postupu schválena, nebyla předložena. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 90."

Rozhodneme v hlasování 119, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 119. Z přítomných 168, pro 144. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání končím. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod č. 31.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP