(19.00 hodin)

 

Poslanec Ivo Vondrák: Bývám stručný. Zopakuji ještě jednou. Jsem jako pedagog zvyklý opakovat, opakování matka moudrosti, otec neznámý. Zdůvodnění je jasné. Jde o jakýsi snazší přístup k evropským fondům a k rozvoji města jako takového. Za druhé. Kdo zná Třinečáky, ví, že jsou to hrdí občané a v podstatě jim jde o prestiž, o které jsem hovořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Leo Luzar: Budu muset velice krátce vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Stanjuru. Přečetl jsem si důvodovou zprávu, která je k tomu napsaná. Je tam napsáno, že to nebude místní rozpočet stát ani korunu navíc. Bude něco málo, ale k tomu jsem nemířil. Já jsem se snažil analyzovat, co vede Třinečáky a jak dalece. Tady se hovoří o přístupu k evropským financím. Ano, i prim tady byl, bylo pět statutárních měst, která se dělila o nějaký příspěvek. Šesté město do toho nejde dát, protože to byl ideální projekt schválený na těch pět měst, a ještě s obrovskými problémy. A říct, že v dalším rozpočtovém období jich bude šest a že se ty peníze rozdělí, to tak úplně není. Bylo to vyjednáno čistě k tomuto rozpočtovému období a o dalších se vůbec neví, jak to bude. Tedy to taky padá. Poslední varianta opravdu je, a tady vítám, jestli mají ty ostatní obce v okolí zájem k Třinci přistoupit. Čili chci se dobrat k tomu, proč se pětatřicetitisícové město chce stát statutárním městem oproti jiným městům, která mají srovnatelně nebo více obyvatel, abychom tady neroztrhli pytel s žádostmi, aby se nám tady nepřihlašovala další a další města. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je 19 hodin, takže přerušujeme projednávání tohoto bodu. Jsme v obecné rozpravě, kterou jsme neukončili a do které je přihlášen pan poslanec Martínek. Konstatuji, že končí dnešní jednací den. Sejdeme se zítra ve středu 28. 2. v 9 hodin ráno. Prvním bodem, který budeme projednávat, je pevně zařazený senátní návrh daně z příjmu. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP