(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, poté pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, dovolím si repliku na vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska. On to ví velmi dobře, že neřekl pravdu. Náhrada se daní. Řeknu prostý důvod. Podívejte se, byly povodně, ať v roce 2002 ty velké, nebo v roce 2012 a 2013, a každá pojistná náhrada, která byla vyplacena kterémukoliv občanovi, pokud byla k podnikání, tak byla zdaněna. Takže náhrady se daní. Neříkejme si, že tomu tak není. To je první moment.

Druhý moment je ten, kterému se říká pacta sunt servanda, ano, smlouvy jsou platné, smlouvy se mají ctít. A řekněte mi, jaká byla úcta k těm smlouvám, které tady byly předtím. Nikdy nebylo řečeno poctivě, ani v této Sněmovně, každý z ministrů to odmítal zveřejnit, co bude vydáno, co nebude vydáno.

Jak ctí ta druhá strana, když má stát ctít ty smlouvy, to, že dostává finanční náhradu vedle těch pozemků? Jak je možné, že privátní podnik, řeknu to konkrétně, Rybářství Třeboň, který je v privátních rukou, byl zprivatizován na základě zákona o velké privatizaci, má vydávat pozemky církvi, která dostává kromě pozemků ještě finanční náhradu? Jak je možné, že má dál aktivní legitimaci ve sporu, že může žalovat stát, aby něco vydávala soukromá osoba? A to je rozsudek. Chápu, že je pravomocný a že tam je dovolání a že bude jistě ústavní stížnost. Ale co tedy platí? Platí to jenom pro jednu stranu, že pacta sunt servanda?

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl jsem mluvit k úplně stejným tématům jako můj předřečník.

Tak za prvé, že je nesmysl, že náhrady se daní. Jestli se nemýlím, tak součástí příjmu poslance jsou také náhrady - opravte mě, jestli se mýlím - tyto náhrady jsou daněny. Já si myslím, že jsou. (Poznámky z pravé části sálu.) Jestli se mýlím, tak jste mě opravili a omlouvám se.

Druhá věc, ke které jsem chtěl mluvit, je to, že smlouvy se mají dodržovat. Myslím, že církve dostaly náhrady za majetek, který jim nemohl být vydán, tzn. který byl převeden na kraje a na obce. Jak to, že žalují obce a kraje o majetek, když ony samy tím pádem ty smlouvy nedodržují? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Zdaleka jste nevyčerpal svůj čas. Nyní poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Langšádlovou, poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že celá ta úvaha návrhu je úplně mylná, protože ten návrh zákona hovoří o vyrovnání s církvemi. Součástí toho vyrovnání přece není pouze vrácení nějakého majetku a vyrovnání toho zbytku. Součástí toho je i upuštění od financování církví. A protože je to vyrovnání, tak je tam spousta věcí, které nemůžeme nikdy vyrovnat a které nemůžeme nikdy vyčíslit. Protože to, co se tady odehrálo, ty obrovské ztráty a škody, ta krev, ti umučení, vyhnaní a perzekvovaní - pánové úplně na levici, to bylo dílo vašich předchůdců! To jsou věci, které nikdy nemohou být v této společnosti zhojeny!

Víte, kolika tisíc lidí se to dotklo? Víte, co se tady v těch padesátých letech odehrávalo? Dá se tohle někdy nahradit, dá se tohle někdy vyrovnat? Ano, přijalo se pozdě vyrovnání s církvemi. Po mnoha desítkách let a po mnoha výzvách Ústavního soudu. Pozdě. Ten majetek dál chátral.

Podívejte se na to, co dneska církve i ve vašich regionech dělají. Mají školy, starají se v sociální oblasti, dávají dohromady ten majetek, který se zdevastoval. Ano, a velmi dobře tady říkal kolega Benešík - je to křesťanství, na kterém stojí celá naše civilizace. A pokud si tohoto nebudeme vědomi, tak ty ztráty budou hlubší a hlubší.

Važme si toho, co tady církev dělá, a uvědomme si, co se tady v posledních desetiletích odehrávalo. Jinak na to hrubě doplatíme!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Faktická poznámka pan Kalousek, poté pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte mi stručně reagovat na pány poslance Filipa a Plzáka. Rozveselili mě, přiznám se. Já jsem mluvil o náhradě majetku, kterou vyplácí původní zloděj okradenému, a oni do toho vnesli pojistné události, a dokonce poslanecké náhrady. To jsou jiné případy. Hovořím o náhradě, kterou původní zloděj vyplácí okradenému. Můžeme to vyzkoušet, pane poslanče Plzáku či Filipe. Já vám ukradnu auto a až vám ho vrátím, tak podle vás má přijít berňák a má vám ho zdanit, protože vám tím, že jsem vám to ukradené auto vrátil, vznikl příjem. Takhle to opravdu není. To za prvé.

Za druhé. Rád bych ještě připomněl, že kdybychom v tom roce 2012 tento zákon neschválili, tak od roku 2013 by ze zákona povinný příspěvek pobírala i muslimská církev v České republice, protože by měla svých deset let od založení a musela by být do tohoto balíku zahrnuta. Byl to také jeden z důvodů, proč jsme chvátali, abychom to schválili včas.

A za třetí. Zapomněl jsem v řečnickém zápalu navrhnout vzhledem k tomu, co jsem řekl, zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Takže tak činím nyní. Navrhuji zamítnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Samozřejmě je to možné i v rámci faktické poznámky. Pan poslanec Plzák svoji přihlášku stáhl, takže s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Budu stručný.

Tak za prvé, ten příměr je zcela nesmyslný. To já bych tady mohl mluvit o tom, co se odehrálo 30. září 1938 ve Vyšším Brodě, kdo tam nechal zastřelit policisty tehdejší Československé republiky, co se odehrálo ve Vyšším Brodě v roce 1947. To sem netahejme. Bavme se o tom, co je předmětem tohoto zákona.

To, že jste chvátali, to je fakt, protože chyba zákona o církvích a náboženských společnostech z roku 1990 byla tak velká, že liberalizace toho náboženského prostředí vás přivedla k tomu, že jste povolili církve, které tady povoleny nikdy nebyly. Ani za první republiky, ani po válce, ani poté. A to přece byla vaše chyba. Ale o tom jste se s nikým nebavili, o tom liberalismu v povolování církví. Dobře, tak já jsem si nezaložil pivní církev, asi jsem udělal chybu. Ale to přece je věc, která se nedala řešit tímto způsobem. Tak si uvědomme - a já jsem tady nemluvil o žádných poslaneckých náhradách, já jsem mluvil o tom, co to je pojistné plnění. A přivedl jsem to přesně k tomu, co jste tady řekl, pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedy. To je přesně ono. Tak buď tady bude existovat, že ten, kdo dostává náhrady, ztrácí aktivní legitimaci ve sporu, aby nemohl někoho žalovat a chtít po privátních subjektech, ale dokonce i po obcích něco, co mu nenáleží. Protože to prostě ta vláda, ve které vy jste možná byl, zrovna privatizovala. Tak jaký tady je proces? Co má přednost? To rozhodnutí, které učinil stát v nějakém časovém úseku? To si musíme říci. Prostě nemůže být dvojí náhrada. Jenom jedna!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP