(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Jenom se ujistím, že se jedná o opakování posledního hlasování. V tom případě budeme opakovat poslední hlasování. V tom případě budeme nejdříve hlasovat o námitce, takže se odhlásíme. Já poprosím všechny poslance a poslankyně, aby se přihlásili. A než se nám počet ustálí, tak tedy opakuji, že až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o námitce... Pan poslanec Hájek ještě něco? Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážení kolegové. Já bych chtěl vznést námitku proti panu předsedajícímu, protože nepostupuje v souladu s jednacím řádem, protože co tady řekl kolega z KDU-ČSL, nesplňovalo podmínky jednacího řádu, abychom hlasovali o námitce. Děkuji.

Ještě jednou. Pan Benešík skutečně nepostupoval v souladu s jednacím řádem. On nezpochybnil hlasování. To znamená, jestli to tam strčil nebo nestrčil, to není důvod k tomu, aby bylo zpochybněno hlasování. (Pobavení v sále a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zpochybňoval jste hlasování, nebo ne?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, pane místopředsedo bez příplatku za funkci místopředsedy. Pan poslanec Hájek vznesl námitku proti vašemu postupu. O tom by se mělo hlasovat bezodkladně. Nějak rozhodneme. Poté, až rozhodneme o námitce pana poslance Hájka, se můžeme vrátit k návrhu pana poslance Benešíka. Pokud pak rozhodneme o návrhu pana poslance Benešíka, můžeme případně opakovat hlasování. Takhle jednoduché to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já souhlasím. Pan předseda Vondráček, prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy sleduji vzájemný dialog a mám za to, že návrh pana kolegy Hájka byl ale obsahově v tom smyslu, že ten návrh byl nehlasovatelný, protože ani nebylo zpochybněno hlasování, tak jsme nemohli hlasovat o námitce. To nebyla námitka proti postupu řídícího schůze. Bylo by dobré, kdyby upřesnil pan Hájek. Já jsem to obsahově vnímal jinak jako posluchač tady v rohu, tak bych poprosil kolegu Hájka, ať se k tomu vyjádří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem to vnímal také jako námitku proti mému postupu. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Josef Hájek: Já bych to prosím vás urychlil. To znamená, já souhlasím s kolegou Stanjurou, to znamená, ještě jednou v první fázi dávám námitku vůči panu předsedajícímu. Děkuji. Vůči postupu pana řídícího schůze. (V sále je silný hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Doufám, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat. Nepovažuji... Pokud ne, tak bych tedy rád zopakoval, že budeme hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

 

Bude se jednat o hlasování číslo 32, které tímto zahajuji. A prosím, aby tedy hlasovali pro ti, co jsou pro námitku proti postupu předsedajícího. Kdo je proti, ať prosím hlasuje a zvedne ruku. Děkuji.

V hlasování číslo 32 bylo přihlášeno 147 poslanců, pro bylo 64, proti 44, námitka byla zamítnuta.

 

Takže nyní se posuneme k námitce pana poslance Benešíka. Ten míří k pultíku a chce něco doplnit?

 

Poslanec Ondřej Benešík: Tak abychom dostáli jednacímu řádu, zpochybňuji hlasování. Moje hlasovací zařízení prostě nefungovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ujistit, jestli v tomto hlasování, nebo v tom předchozím. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Samozřejmě v tom předchozím. V tomto hlasování hlasovací zařízení fungovalo, v tom hlasování, které jsem ne úplně v souladu s jednacím řádem zpochybňoval, nefungovalo. Já doufám, že teď už tomu všichni rozumíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za upřesnění. A budeme tedy hlasovat o námitce o předchozím hlasování. Bude to hlasování číslo 33.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 33 bylo přihlášeno 151 poslanců, pro bylo 115, proti 13. Námitka byla přijata.

 

Takže budeme opakovat hlasování o prodloužení doby pro projednávání předpisů. Bude to hlasování číslo 34.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 34. Bylo přihlášeno 151 poslanců, pro bylo 94, proti 50. Usnesení bylo přijato.

 

Budeme tedy meritorně jednat a hlasovat... Kontrola hlasování? Dobře, já počkám. Mezitím tedy přečtu omluvenku, kdy se nám omlouvá paní poslankyně Matušovská od 18.30 hodin do konce jednacího dne.

Tak prosím, jestli máme už výsledky potvrzené nebo si ještě někdo stěžuje? Řekl bych, že bychom mohli pokračovat. Nikdo neprotestuje, budeme tedy pokračovat a vrátíme se k rozpravě.

Nejdřív tady mám faktickou poznámku pana poslance Nachera, ale myslím si, že to je omyl. V tom případě prosím nyní do obecné rozpravy pana poslance Ferjen... taky ne? To je faktická nebo to je... S přednostním právem? Vy jste ještě s přednostním právem nevystoupil? (Smích v sále.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A vy jste se to už naučil, jak řídit schůzi? Evidentně ne. Nechte si své nemístné poznámky, nebo navrhnu vaše vystřídání. Fakt na to nejsem zvědavý. (Potlesk zprava.)

Já bych chtěl požádat paní ministryni, jen co skončí důležité jednání s panem předsedou Poslanecké sněmovny, pro to mám samozřejmě pochopení... (Smích v sále.) Já jí chci poděkovat, že reagovala na část mých dotazů, ale ty klíčové dotazy pominula a odpovědím se vyhnula. Tak já je zkusím zopakovat, jsou skutečně klíčové, protože vycházejí z té poslední věty, kterou jsem řekl ve svém prvním vystoupení s přednostním právem.

To konstatování bylo, že Finanční správa zneužívá stávající pravomoci nezákonným způsobem, jak konstatovaly svým pravomocným rozhodnutím nezávislé soudy. A mé dotazy zněly. Za prvé, kdo za to může ve Finanční správě, jaká opatření personální, metodická, legislativní či jiná paní ministryně již provedla či chystá k tomu, aby se ta situace neopakovala. A potom ta klíčová otázka, proč paní ministryně, když Finanční správa tak opakovaně selhává, navrhuje nad rámec povinné implementace další rozšiřování pravomocí Finanční správy. A možná se vám to zdá jako zbytečná debata nebo zdlouhavá, ale pro nás to zbytečné není.***
Přihlásit/registrovat se do ISP