(12.10 hodin)
(pokračuje Jelínek)

Nelze zastírat, že v případě přímé volby starostů a hejtmanů bude třeba výrazně změnit politickou kulturu jednání zastupitelstev. Bude to nutit k intenzivnější politické komunikaci. Může skutečně nastat situace, kdy bude starosta nebo hejtman jednat v situaci, kdy bude hledat složitě politickou podporu. Přesto je zde zásadní pozitivní faktor. Politické strany budou muset hledat skutečné osobnosti, které osloví voliče a získají jejich podporu.

Náš návrh zákona znamená konec politických šedých myší, které do politiky vypouštějí zkorumpované politické sekretariáty. (Potlesk několika poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Němcová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo, ještě jednou za slovo. To je vždycky zvažování toho, zda má člověk reagovat, nebo nemá. Na něco asi je lepší vážně nereagovat, například na ten předchozí příspěvek mého pana kolegy. Ale přece jenom, abych to nějak nezlehčovala, tak k jedné tezi bych zde poznámku učinit chtěla. Totiž k té, že přímá volba starosty zvýší zájem občanů o volby. Možná zvýší zájem občanů o ty volby jako takové, o ten akt voleb. Těch pár dnů, kdy se v té obci nebo městě bude všechno vařit a tzv. poteče krev. Ale poté vzhledem k tomu, že bude vybrán pouze jeden člověk a omezí se dosavadní funkce rady, která v sobě soustřeďovala řadu lidí s různými názory, a tím pádem ta participace lidí na povolebním období a na chodu samotné obce nebo města byla daleko větší, a o tom jsem přesvědčena, než bude v případě této přímé volby. Čili já argument o tom, že bude zvýšen zájem občanů, tak ho beru pouze v momentu, že bude zvýšen zájem o ty volby, možná, ale rozhodně nebude to, co bychom si přáli a co vidíme. Já jako bývalý člen zastupitelstva, kdy jsem si říkala, proč sem nechodí ti lidé, vždyť se jedná o věcech, které se jich týkají, a přála bych si, aby jednací síň byla plná občanů a zajímali se o to. Tento krok k tomu rozhodně nepovede.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami jsou v tomto pořadí přihlášeni poslanci Adamec, Bžoch, Birke, Onderka, Jurečka. Takže prosím pana poslance Adamce o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Já musím reagovat na projev kolegy z SPD. Víte, působí velmi úsměvně říkat tady, že stranické sekretariáty generují jakési šedé myši, aby pak mohly dělat starosty v obcích. Kdo vygeneroval vás tady do tohoto pléna? No ten stranický sekretariát! Možná u vás je to jinak. U ANO je to třeba Andrej Babiš osobně. To já nevím! Ale dělají to stranické sekretariáty.

A jen tak mimochodem - z vlastní zkušenosti vím, jaké to je, když vás stranický sekretariát nebo vrcholné orgány strany posunou na nevolitelná místa. Mimochodem, vy to možná nevíte, ale já jsem posledně kandidoval z devátého místa. V těchto volbách už z prvního, protože už si to se mnou nechtěli rozházet. Ale nás volí ty sekretariáty, ty dělají ty kandidátky. Nikdo jiný. Kdežto ti starostové, když bude šedá myš, tak tam nepřežije ani půl roku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Bžocha. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom tady říct na mikrofon, co tady zaznělo dvakrát od předřečníků z SPD, že to je vlastně návrh kvůli tomu, abychom zamezili tomu, že když nějaké hnutí nebo strana vyhraje volby, tak že skončí v opozici. A bylo tady jmenováno naše hnutí ANO. A já bych chtěl tady říct, že nám se to v Ústeckém kraji stalo. A hnutí SPD bylo jednou příčinou, proč se nám to stalo. (Potlesk několika poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuju mnohokrát. Já bych chtěl vaším prostřednictvím panu kolegovi z SPD - já se na něj podívám, pokud se na mě kouká, aby to bylo zpříma. Já teda nevím, co vás k tomu vede, takovou zlost, kterou tady předvádíte. Já na rozdíl od vás jsem starosta a podpora důvěry toho řemesla, které dělám, je 60 %. Vy jste poslanec, kromě toho já taky, vaším prostřednictvím, a vaše důvěra je 20.

Já jsem nikdy nic neukradl, já nejsem žádná šedá myš! Co si to dovolujete?

Děkuju. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, ústavní zákon, přímá volba. Já bych chtěl říct kolegům z SPD, že to nepřinese větší zájem občanů, ani náhodou. Větší zájem občanů přinášejí témata, přináší komunikace s občany, přinášejí kontroverze na daném zastupitelstvu. A věřte mi, že jako člověk, který strávil 15 let v Zastupitelstvu města Brna a osm let jako primátor, o tom opravdu něco vím.

Kdybyste byl na minulém zasedání zastupitelstva, které se konalo toto úterý, tak byste viděl občany, kteří se ani do sálu nevejdou. Projednávali jsme totiž téma, které se dotýká těch občanů a je silným tématem. Přímá volba starosty či primátora, to se můžete jít zeptat bývalého primátora Bratislavy Ftáčnika, já jsem s ním o tom opravdu hodně, hodně mluvil. Jaké měl problémy, když byl zvolen, jaké měl problémy, když v zastupitelstvu neměl většinu. To není o lepší komunikaci, to je potom o obstrukcích. Je to o tom, že ten člověk, který jde do přímé volby, slíbí něco občanům a není v stavu to splnit. A pak se ti občané na něho dívají jako na lháře. To znamená, vy tu osobnost, kterou si obec vygeneruje, vlastně stavíte do pozice: buď ti to vyjde, nebo ti to nevyjde. A to považuji za špatné. Kvůli excesu to, že někde v republice, v komunální sféře nám nefunguje nějaké zastupitelstvo, by se ústavní zákon opravdu měnit neměl.

A to, co říkal, prostřednictvím předsedajícího, kolega Birke: Nevidím šedé myši na postech starostů a primátorů v České republice. Vidím lidi, kteří obětují kus svého života, aby vykonali kus dobré práce pro svoji obec. A já jim za to budu vždycky vděčný z vlastní zkušenosti a budu jim držet palce. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Adamce. Chtěl bych zdůraznit, že v pirátské straně kandidátky neurčují stranické sekretariáty, ale členové v primárních volbách. (Potlesk některých poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme s vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Na řadě je paní poslankyně Jarošová, připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Mandát získaný v přímé volbě je mandátem nejsilnějším, neboť ho jeho nositel získal jako výraz přímé důvěry svých spoluobčanů. V případě volby hejtmanů a starostů by tato novela byla více než žádoucí. Nejvyšší představitel kraje, obce nebo města vzešlý z přímé volby by nebyl výsledkem možného politického kupčení nebo zákulisních machinací, ale byl by projevem vůle a důvěry získané prostřednictvím adresné volby obyvatel dané lokality. Prestiž takového politika a v neposlední řadě i jeho odpovědnost by značně stoupla. Zároveň bychom touto novelou navrátili komunální politiku a její vnímání blíže občanům. To by mohlo v konečném důsledku posílit i občanskou angažovanost a zájem o věci veřejné od nejmenších obcí až po ty největší kraje. Pokud občan získá přesvědčení, že má možnost svou volbou přímo ovlivnit dění ve své obci či kraji a přímo se podílet na volbě jejího vedení, nepochybně to posílí účast v takovýchto volbách. Pokud tedy voláme po větší zainteresovanosti našich občanů na správě věcí veřejných, pak jim dejme k tomu odpovídající nástroje. A za jeden z takových nástrojů považuji i přímou volbu starostů a hejtmanů. A proto má tento návrh mou plnou podporu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP