(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně a poslanci, vážený pane poslanče, řekl bych, nemohl ten dotaz být položen ve vhodnější době, protože zrovna dnes jsem vzpomenuté firmě European Metals Holdings zaslal v podstatě výpověď z tohoto memoranda ve formě prohlášení o jeho neplatnosti. Tím krokem jsem chtěl definitivně ukončit různé dezinterpretace, spekulace, které se objevovaly různě, samozřejmě nakonec i v médiích.

Chtěl bych ubezpečit, že ochrana nerostného bohatství České republiky a jeho co nejefektivnější těžba a zpracování s maximální výnosností pro stát je nejen mou prioritou, ale také prioritou celé vlády, a jak jsem řekl, protože kolem tohoto memoranda, a vy jste to potvrdil, existovala celá řada spekulací, my jsme poctivě od samotného mého vstupu na Ministerstvo průmyslu a obchodu se snažili s vrcholnými zástupci této firmy komunikovat. Jak jsem na interpelaci vaší kolegyně před třemi týdny sdělil, snažili jsme se vysvětlit firmě, abychom rozptýlili obavy z těchto dopadů z tohoto memoranda do, řekněme, nějakých možných soudních sporů, dali jsme jasně najevo, co očekáváme od této firmy, že očekáváme přesně to, co děláme i my, tzn. tou formou dodatku právně ho vyprázdnit tím způsobem, že budou obě strany poctivě deklarovat, že necítí žádné zákonem dané závazky plynoucí z tohoto memoranda i s vazbou na případné arbitráže. Bohužel při seriózní rozumné komunikaci apeluji na to, aby se vyjádřili vlastně zástupci této firmy k uvedenému memorandu. Musím konstatovat, že k dnešnímu dni jsme nedostali žádnou reálnou a odpovídající odpověď z jejich strany, proto jsme přistoupili k tomuto aktu o prohlášení vlastně tohoto memoranda za neplatné, abychom jasně deklarovali, co si o tomto memorandu za stát myslíme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Má zájem pan poslanec o doplňující otázku? Má. Takže doplňující otázka na pana ministra.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já bych se tedy zeptal, jak to budeme řešit dál. Protože samozřejmě memorandum skončilo z naší strany, ukáže se, co z toho ta firma udělá, jestli se bude chtít domáhat jakýchsi svých práv. Myslím si, že memorandum je určitý projev závazku, ale nejsem právník, nechci to tady hodnotit, to musí vědět pan ministr a ministerstvo a odborníci na ministerstvu podstatně lépe. Takže možná že je to dobře, že se skončila ta jedna etapa, konečně se oprostíme od té politické části. A teď mě zajímá, co s tím bude dál. Protože to lithium, pokud tam je, tak je potřeba ho podle mě začít těžit, aby Česká republika z toho měla užitek a samozřejmě abychom byli také, řekl bych, nějakými hráči na trhu právě s tímto moderním lehkým kovem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr odpoví na doplňující otázku.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Z právního hlediska tato firma v současné době provádí průzkum ložiska lithia. Tato věc absolutně nesouvisí právě s tímto memorandem, protože to se zabývalo spoluprací v oblasti těžby, zpracování a prodeje tohoto produktu. Takže firma nadále průzkum provádí, vyhodnocuje efektivitu případné těžby a je to na ní, jak se v rámci českých zákonů rozhodne a své, řekněme, efektivity těžby pokračovat nejenom v průzkumu, ale v následné těžbě. Čili toto memorandum s tím po této stránce vůbec nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Než přistoupíme k další interpelaci, tak konstatuji, že od 17.10 hodin se omlouvá pan poslanec Peksa z důvodu zahraniční cesty.

Nyní dám slovo paní poslankyni Kovářové, která bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, musím říct, že kauza Nikulin mě zaujala kvůli úloze, kterou podle médií sehrává pan Mynář, toho času kancléř prezidenta republiky. Člověk, který se snaží vzbudit dojem přičinlivého, leč jinak nezajímavého úředníka, jehož nejzávažnějším úkolem je zajistit, aby bylo na Pražském hradě pěkně uklizeno a květiny řádně zality, měl na vás podle sdělení tisku vyvíjet nátlak, pokud jde o rozhodování v trestní věci. Nátlak, abyste ruského hackera Nikulina vydal ne do Spojených států, ale do Ruska. Já tomu nerozumím. To podle mého názoru úlohou kancléře rozhodně není. Rozhodně ne takového, který stále marně čeká na vyšší stupeň bezpečnostní prověrky.

Pane ministře, můžete tuto informaci o nátlaku ze strany prezidenta Zemana a kancléře Mynáře potvrdit? Pokud ano, je to poprvé, kdy se touto formou pokoušeli ovlivnit vaše rozhodování, nebo už se v minulosti něco podobného odehrálo? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem v podstatě na tu otázku odpovídal vaší kolegyni, takže jenom zopakuji, že skutečně na mě pan prezident v této věci naléhal. Nedovedu posoudit, řekl bych, jaká byla role pana kancléře. Také se mnou mluvil. Nakolik tak činil z přímého pověření pana prezidenta, nebo nikoliv, to byste se musela zeptat jich. Více k tomu nemám co dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přejete si, paní poslankyně, položit doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, hodně se mluví o pochybném financování prezidentovy kampaně. Myslíte si, že jeho lobbistické aktivity mohou být protiplněním za finanční podporu ze strany některých ruských subjektů?

A zeptala bych se ještě na jednu věc. Byl nátlak ze strany prezidenta Zemana a kancléře Mynáře v podobných věcech vyvíjen na ostatní členy vlády, pokud o tom víte? A jde ze strany Hradu o běžnou praktiku? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pan ministr odpoví.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, obávám se, že milá paní kolegyně přeceňuje moje věštecké schopnosti. Nevím, co bych k tomu řekl. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další interpelací vystoupí pan poslanec Profant, který bude interpelovat pana ministra Tomáše Hünera, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Chci mluvit o data retention, data retenčním plošném uchování údajů, o aktivitě a geolokaci obyvatel, resp. zákazníků našich telekomunikačních operátorů. Tuto povinnost jim nařizuje naše legislativní úprava. Původně tato úprava vznikla na základě velmi extenzivního výkladu jedné evropské směrnice. Tuto směrnici však evropský soud jako celek zrušil, protože příliš zasahovala do práv občanů. Nicméně v mezičase Poslanecká sněmovna stihla schválit novelu zákona, která se na tuto směrnici přímo neodkazuje a data retention u nás zavádí. A toto je velmi plošné pochybení, protože to narušuje soukromí obyvatel. Největší problém je, že se jedná o plošné sledování. Nikoli v případech, kdy je podezření, nebo dokonce je vedeno nějaké trestní stíhání nebo něco takového, ale plošné. Týká se to každého a pořád. Nezávisle to přezkoumávalo několik ústavních soudů v nespočtu evropských zemí, Evropský soudní dvůr a toto pochybení tam vždy bylo nalezeno.

Já se vás, pane ministře, chci zeptat, proč vaše ministerstvo otálí s novelizací této právní úpravy, aby se dostala do souladu s evropským právem a s tím, co nám říká Evropský soudní dvůr. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP