(15.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Kováčik. (Posl. Kováčik se mimo mikrofon dohaduje s posl. Bělobrádkem, kdo vystoupí dříve.) To už je podruhé... Teď už se omlouvám dvojnásob. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. To se samozřejmě stane.

Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, tím pádem ten svůj návrh na zařazení stahuji, protože pozbývá smyslu. Jenom aby to bylo formálně zadostiučinění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže dávám pryč. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom krátká vsuvka. Paní a pánové, myslím, že je docela nefér pokračovat v té diskusi, a teď mířím k panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího, a k dalším. On se kolega Ondráček bránit nemůže, protože nemá přednostní právo. Tak tak činím za něj. Prosím, už jsem to tady jednou řekl, nepokračujme v této diskusi. Nebo snad mám litovat toho, že jsme byli ti, kteří se pokusili tím krokem odblokovat situaci? Nechtějte to po mně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nevidím žádnou přihlášku s přednostním právem. S řádnou přihláškou k programu schůze paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, žádám o vyřazení bodu č. 47. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách. Je to sněmovní tisk 45 ve třetím čtení. Důvodem je, že vzhledem k tomu, že je hodně pozměňovacích návrhů, které jsou velmi komplikované, a chceme je ve výboru pro životní prostředí dobře projednat, tak proto vlastně žádám o to stažení z programu 7. schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Váš návrh jsem si poznačil. Ptám se, zda ještě někdo má návrh na doplnění pořadu jednání. V tuto chvilku nikoho nevidím, vypořádáme se s návrhy, tak jak byly předneseny.

Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia, tak jak zazněly před hodinou a tři čtvrtě, téměř. Tak. Já ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrzích grémia Poslanecké sněmovny na změnu pořadu jednání 7. schůze.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 184, pro 175. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl bod pana Stanjury, odvolání pana předsedy Ondráčka, který je v tuto chvíli již nehlasovatelný, takže o něm nebudeme hlasovat.

Dále zde byl návrh pana předsedy Okamury, aby byl jako první zařazen bod č. 14, tisk 40, o čemž už bylo rozhodnuto v rámci hlasování návrhu z grémia. Tudíž je také nehlasovatelný.

Budeme tedy hlasovat návrh pana místopředsedy Filipa, který navrhuje zařazení nového bodu na pořad jednání, a tím jsou Zločiny privatizace a korupce ODS.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je... Jenom zařadit. Omlouvám se. Stop, stop, stop! Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Já zopakuji návrh a potom dám prostor panu předsedovi s přednostním. Takže bod zněl podle písemné přihlášky - Zločiny privatizace a korupce ODS. Pouze zařazení, nikoliv pevné zařazení, jako nový bod programu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já chápu, že komunistická strana má důvod k tomu tento bod svolat, nebo zařadit na program. Já mu rozumím, ale nemyslím si, že v rámci stávající schůze bychom se tomu mohli dobře pověnovat. Myslím si, že je to natolik zásadní věc, že jestli to chcete řešit, svolejte na to mimořádnou schůzi. Z toho důvodu jménem dvou klubů, hnutí STAN a KDU-ČSL, dávám veto na tento bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tím, že byla vznesena námitka, nemůžeme hlasovat o zařazení nového bodu. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom drobná oprava, pane předsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Ne KSČM má zájem. Občané, kteří byli tou privatizací postiženi. Za ty desítky a stovky fabrik, které byly zprivatizovány a vzápětí zavřeny. A tak dále, a tak dále. Vždyť víme, vždyť známe ty příběhy. Takže buďme přesní. A je symptomatické, kdo zavetoval zařazení tohoto bodu.

Budeme uvažovat o sběru podpisů na svolání mimořádné schůze. Děkujeme za radu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. S přednostním právem... Pan místopředseda Filip stahuje, takže prosím, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Snad jenom kolegiální radu panu předsedovi Kováčikovi. Až budete formulovat název té schůze, tak v tom názvu už by neměl být závěr. Jestliže formuluji návrh schůze - zločiny, několik teček, a doplňme cokoliv, tak to je termín, který může formulovat jenom nezávislý soud.

Kdybych například já navrhoval mimořádnou schůzi, kterou bych podle vašeho návrhu nazval Zločin krádeže Lovochemie dnešním předsedou vlády, tak bych si to netroufl takto formulovat, ale formuloval bych to jako Převzetí Lovochemie Agrofertem za velmi podivných podmínek. Tak si myslím, že by to bylo hlasovatelné. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Pan místopředseda Filip napřed stáhl svoji přihlášku, ale po příspěvku pana předsedy Kalouska se přihlásil. Poté pan předseda Kováčik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, milý pane předsedo. Paní a pánové, já bych to tak nenazval, kdyby tady někteří členové, např. senátor ODS, nebyl za zločin odsouzen pravomocně. Byl tady pravomocně odsouzený jiný člen ODS, který tady hlasoval, kterého jste sem museli dostat. Takže to byly zločiny. A jestliže to zablokovaly tyto dva poslanecké kluby, tak pravděpodobně o tom hlasovat nemůžeme. Ne pravděpodobně, ale určitě o tom hlasovat nebudeme. Ale v tom případě opravdu tam zahrnuji i ostatní politické strany, které se podílely na té moci v těch devadesátých letech a po roce 2000.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za radu, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedy. Jenom škoda, že jste s touto radou, upřesněním, nepřišel k těm, kteří tady navrhovali bod Podvody pana ministra Babiše, atd., atd. Tam to slovo bylo - podvody. A to je také možné říci pouze po rozhodnutí nezávislého soudu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přednostní práva v tuto chvíli další neregistruji, aspoň doufám.

 

Budeme tedy hlasovat o vyřazení bodu č. 47, zákon o vodách, tisk 45, který se nachází ve třetím čtení, na návrh paní poslankyně Balcarové.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 184, pro 179. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze, tak jak zazněly, a budeme pokračovat ve schůzi. S velkou radostí předám řízení schůze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP