(16.50 hodin)
(pokračuje Pour)

Je třeba také zdůraznit, že výhoda přímé demokracie se ztrácí v případech, kdy v obci přetrvává nezájem o opětovnou účast voličů ve volbách. Jelikož není stanoveno kvorum pro účast ve volbách a uplatňuje se systém relativní většiny, postačí v řadě případů ke zvolení malé množství hlasů. Také je potřeba vzít v úvahu odlišnou základní koncepci organizace územní samosprávy v České republice.

V naší vlasti by znamenala přímá volba starostů a hejtmanů řadu rozsáhlých legislativních úprav, které však nejsou v tuto chvíli připraveny. Nabytí účinnosti změny Ústavy České republiky k 1. 7. 2018 dle předkladatelů tohoto tisku bez široké odborné diskuse a beze změn do právního systému vidím zcela jako nereálné.

Je potřeba také sdělit na závěr, že v současné době Ministerstvo vnitra uvedlo, že začne připravovat věcný záměr předpisu, který bude z legislativního hlediska propracovanější a který následně umožní přechod na přímou volbu starostů a hejtmanů. Než se tak stane a než případně dojde k rozsáhlé odborné diskusi, je dle mého názoru vhodné přerušit projednání tohoto tisku. Jestli se tak uskuteční po vpuštění tohoto tisku do druhého čtení, záleží nyní a dnes, pokud se bude hlasovat, právě na vás.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Mám tady faktickou poznámku, pan poslanec Martin Baxa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych vaším prostřednictvím chtěl ocenit úsilí pana kolegy Poura, který tady vystoupil s analýzou, kde se zabývá částmi, které by připadaly v úvahu, které naopak nikoliv. Já předesílám, a už jsem tady jednou zmiňoval, že nesouhlasím z principu s tím, aby byla přímá volba starostů a hejtmanů v právním systému České republiky, a už jsem tady ty důvody zmiňoval. Ale chtěl bych vystoupení pana kolegy dát do kontrastu s tím, co tady zaznělo při zahájení projednávání tohoto zákona, kdy poslanci hnutí SPD pouze opakovali stále stejný proslov, ve kterém bylo v zásadě jenom zmiňováno, že jsou jakési obecné důvody přímé demokracie a že to v obcích nefunguje a že bychom měli občanům dát prostor k tomu, aby mohli těm nevoleným politikům, které dávají moc z rukou stranické sekretariáty (?), ukázat, co jsou zač.

Dámy a pánové, fakt bychom měli brát v potaz to, že to, co je tady předloženo z pera poslanců SPD, nesplňuje ani základní parametry toho, abychom o tomto vůbec mohli začít diskutovat, abychom mohli vést vážnou rozpravu, kterou tady vlastně v dobré víře pan kolega teď zahájil, ale sem prostě nepatří. Jasně řekněme, že to, co je teď připraveno v tomto sněmovním tisku, je neprojednatelné, nesplnitelné a ve svých důsledcích nebezpečné pro zastupitelský systém v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní se hlásí s přednostním právem pan místopředseda Tomio Okamura a pan kolega Bauer je řádně připraven. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já si tady dovolím krátkou reakci. Trošku znovu ještě zopakuji to, co jsem říkal minulý týden. Tady v minulém volebním období byly dvě snahy prosadit přímou volbu starostů. Já vím, že ODS je proti přímé volbě, máte to v programu, je to v pohodě, vy neprosazujete přímou demokracii, TOP 09 taky ne. Proto moc nereagujeme, protože víme, že vy stejně budete hlasovat proti, protože to máte v programu, a to je v pořádku. Já tady ale znovu ještě vysvětlím tu věc tady panu poslanci Pourovi.

Právě proto, že v minulém volebním období to bylo zamítnuto, tehdy ale tady byl jiný poměr, a mimochodem, jeden z návrhů byl taky Starostů a výtka vlády byla, to byl stostránkový prováděcí zákon a opravdu si tam našli všichni tu jednu větičku, proč ne a takhle. Já jsem to konzultoval s Andrejem Babišem za přítomnosti šéfa Legislativní rady vlády a i šéf Legislativní rady vlády, když jsem mu to vysvětlil, tak v podstatě sdělil ano, takhle se tam najde každá větička a neprojde to zbytečně. Proto jsme volili ten systém a já se k tomu hlásím a přiznal jsem se k tomu před týdnem, že předkládáme tady ten ústavní zákon, ten prošel jak legislativním odborem Poslanecké sněmovny, tak Parlamentním institutem, oběma jsme ho nechali zkouknout, takže je zcela legislativně správně, zcela legislativně správný návrh, je to možné i z pohledu Ústavy, aby toto prošlo, máme to oběma organizacemi, stejně jako všechny naše zákony, resp. oběma odbory jsme si to nechali zkouknout , takže to je v pořádku, a řekli jsme, že bychom byli rádi, kdybyste to propustili do druhého čtení, kdo by rád o tomto diskutoval. A ve druhém čtení, protože je to ústavní návrh, znovu to zdůrazňuji, na rozdíl od běžných zákonů není lhůta na projednání. Nic nás netlačí. Nic. Nic nás netlačí. Takže krátce řečeno, když poslanci hnutí ANO nebudou spokojeni s tím prováděcím zákonem, který bychom společně vytvořili, k tomu se ještě dostanu krátce, tak to stejně neprojde. Takže naopak pojďme na tom pracovat, já jsem rád, že i Piráti na tom chtějí pracovat, i další, já myslím, že je to skvělé, že ten, kdo na tom chce pracovat, pojďme na tom pracovat.

A už tady padlo, že by se tady přichystal seminář, který by to probral i s odborníky, co a jak. Uděláme si pracovní skupinu, ten, kdo do toho chce jít. Vím, že jsou tady lidi z ANO, které to zajímá, vím, že KSČM, vím, že Piráti, vím, že my, i Starostové jsou tady, a pojďme ten prováděcí zákon, který je opravdu, a v každé zemi je to jinak, já jsem se na to díval, to odpovídám i tady na ty otázky, je to jinak na Slovensku, v Polsku, je to opravdu v každé zemi jinak. Většina zemí v Evropě má přímou volbu starostů, to jsem tady jmenoval minulý týden, ale jinak. Takže skutečně my jsme volili tu cestu všeobecného politického konsenzu, abychom se tedy sešli na to a ve druhém čtení v klidu bez jakéhokoli časového tlaku, to tady slibuji, bez jakéhokoli časového tlaku pojďme skutečně, tady pan Kupka je úspěšným starostou, znám Líbeznice, jsou tady další starostové, to znamená, pojďme si na to sednout, i ti, kteří původně pro to třeba nebyli, a pojďme tedy udělat nějaký kompromis, aby to bylo komfortní pro všechny a abychom se zařadili mezi tu většinu zemí Evropy, která tu přímou volbu má, abychom si ty pravomoci rozdělili tak, aby to bylo pro všechny komfortní. Jaké tedy má mít to zastupitelstvo, jaké má mít starosta atd., atd.

Takže toto všechno jsem říkal minulý týden, nic neříkáme, lámejme něco přes koleno, takže proto jsem vás chtěl požádat, abychom to dneska v klidu propustili do výborů. Máme tam dostatek času a pojďme to připravit tak, aby ten prováděcí zákon byl komfortní.

Protože v minulém volebním období už to bylo naopak a nedostali jsme se vůbec nikam, protože skutečně, uznávám, je provádějící zákon tak komplikovaný, že je potřeba nalézt všeobecný konsenzus skrz politické strany. Proto jsme volili tuto cestu. To je cesta reálná, při zkušenostech tady ve Sněmovně je to cesta konsenzuální a já myslím, že by to takhle bylo zcela ideální.

Takže tím jsem myslím, doufám, odpověděl na většinu otázek, která tady byla, a na čem se dohodneme vzájemně na těch parametrech, na prováděcím zákonu, tak to je přeci v pořádku. A jestli ve druhém čtení jsem tady zaznamenal, třeba jsem o tom hovořil i s Piráty, tady s panem Ferjenčíkem, říkal, že třeba i v dikci ústavní změny, že by se jim něco líbilo malinko rozšířit, tak pojďme se o tom samozřejmě bavit. Ale my už bychom rádi, abychom se o tom bavili na platformě Sněmovny konečně, aby už to bylo na té úrovni, že už se o tom bavíme ve Sněmovně už v rámci nějaké zlegitimizované platformy, tzn. že už to prošlo do druhého čtení. A pojďme to ladit. Jako jsme se přeci sešli třeba nad zákonem na referendu, taky tady bude na to seminář ve spolupráci vícero politických stran, jsem si všiml. Takže je to super a my chceme spolupracovat se všemi a dobré návrhy přece bychom si takhle měli vzájemně podpořit. Děkuji. (Potlesk některých poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Tomiu Okamurovi. A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Jan Bauer. Připraví se pan kolega Marek Výborný. Jsme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, vážené a milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi krátce taktéž můj názor k této problematice. Přišlo by mi vhodné, abych tady také dlouze hovořil o svých dvacetiletých komunálních zkušenostech z pozice zastupitele nebo dlouholetého starosty, ale já to tak neudělám. Hlavně z toho důvodu, že mnohé ty argumenty, tady pro mě logické, už zazněly, a na druhou stranu cítím v sobě dostatek pokory a možná i dostatek zkušeností, abych si byl jistý dvěma věcmi. Za prvé, že přímá volba starostů je mimořádně citlivé téma a citlivá záležitost. A za druhé, takto, jak to navrhuje SPD, si myslím, že se to skutečně, ale opravdu dělat nedá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP