(11.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

A o tom se tady bavíme. My se bavíme ve skutečnosti o zákoně proti praní špinavých peněz a konkrétních paragrafech. Tady se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci lidem nebo o zastupování u soudu. Nic takového tam není. Tady jde o případ, kdy klient přijde za advokátem, aby pro něj udělal nějaký obchod. A my si myslíme, že v případě, že advokát dělá pro klienta obchody, tak na toho advokáta mají platit stejná pravidla jako na toho klienta. Protože přece nejde, aby člověk, který má povinnost poskytovat daňové správě informace o svých obchodních transakcích, se této povinnosti vyhnul tím, že tu stejnou transakci, kterou by dělal normálně on, pro něj provede advokát, a tím se skryje ten skutečný vlastník, a tím se zabrání kontrole ze strany finančního úřadu.

My se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci, vůbec se nebavíme o zastupování. Bavíme se o tom, že někdo provádí obchody skrz advokáta proto, aby zabránil kontrole Finanční správy nad těmi obchody. Proto podle nás je přiměřené to v těchto konkrétních ustanoveních - a je tam jenom identifikace klienta a kontrola klienta - v těchto ustanoveních nám přijde rozumné, aby se ty informace poskytovaly. A byl bych rád, kdybychom se skutečně bavili o těchto konkrétních ustanoveních, aby kolegové přicházeli s nějakými reálným příklady toho možného zneužití, a ne aby hráli na emoce a říkali "vy tady prolamujete advokátní tajemství", když se to vůbec zastupování lidí advokátem netýká a ty údaje už se dneska stejně musí evidovat a stejně se musí poskytovat na vyžádání FAÚ.

Takže se ani nerozšiřuje okruh informací, které se poskytují. A velmi mě mrzí, že ta debata není věcná a nebavíme se o tom, jestli ten paragraf je dobře napsaný, nebo ne, ale místo toho se tady vytahují z klobouku úplně nesmyslné lži o tom, že advokáti budou říkat informace o nějakém rozvodu, nebo něco takového, co ten zákon zcela explicitně vylučuje. Ještě navíc v tom zákoně o praní špinavých peněz je § 27, který explicitně uvádí, které informace advokáti poskytovat nesmějí, a to jsou právě ty informace o právní pomoci, zastupování u soudu a tak dále.

Takže my se tady bavíme o situacích, kdy advokát pro klienta provádí obchodní činnost. On za něj obchoduje, nakupuje firmy, zakládá firmy a ten klient mu to v minulosti zadával, protože věděl, že ten advokát nebude kontrolovatelný, na rozdíl od něj. Kdyby tu samou operaci dělal ten člověk, tak by na něj berňák normálně dosáhl. Proto jsme navrhli, ať se to vztahuje i na vnitrostátní věci.

Ještě jedna poznámka. Náš návrh vůbec žádným způsobem nemění ten proces, žádným způsobem nerozšiřuje okruh poskytovaných informací. Naopak zdola omezuje, dává tam minimální daňový únik, na který je podezření, nebo který nastal, aby to vůbec mohlo Generální finanční ředitelství požadovat. A jinak se tam normálně používají ta ustanovení, která platí pro celou Evropskou unii. To znamená, ve chvíli, kdy německý správce daně může u nás žádat informace v případě, kdy tam nějaký Čech nezaplatil v Berlíně za popelnice, tak to ten zákon umožňuje bez našeho pozměňováku a to nikomu nevadí. Ale najednou, když jsme řekli, že čeští občané a česká správa daně bude moci mít ty informace nad půl milionu, tak najednou je oheň na střeše. Přiznám se, že tomu nerozumím.

Poslední věc. My podpoříme ten procedurální návrh, ať se hlasuje nejdřív návrh kolegy Bendy a Stanjury. Myslíme si, že když se hlasují návrhy, má se postupovat od toho nejměkčího, řekněme, k nejpřísnějšímu, a ať se najde ta většina. Stejně tak jsme to podpořili na rozpočtovém výboru, přestože věcně si myslíme, že větší smysl i ve vztahu k té implementaci má pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který, pokud projde a budou tam zabudované ty kontrolní mechanismy, o kterých jsem mluvil, to znamená zrušení retroaktivity, sledování lidí přes IP adresy a jeden centrální úřad, který žádá skrz advokátní komoru, pokud tam tyhle kontrolní mechanismu budou, potom bude hlasovatelný i náš návrh, který umožňuje řešit i vnitrostátní transakce nad půl milionu, zatímco ty zahraniční jsou bez limitu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže jako prvního vyzývám pana poslance Ondřeje Veselého a připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že vystupuji ještě jednou s faktickou. Já se strašně omlouvám. On to sice byl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, emotivní výstup, ale opravdu nevíte přesně, o čem mluvíte. Pokud by advokát dělal to, co říkáte, tak se dopouští normální trestné činnosti a je stíhaný jako každý jiný člověk. On prostě nemůže dělat něco jiného. Nemůže páchat trestnou činnost. To by byla pomoc trestné činnosti, cokoliv. To prostě není ono. Tady jde o základní princip advokacie a to je mlčenlivost advokáta a důvěra klienta v to, že ta mlčenlivost bude zachována. V momentě, kdy klient bude muset sám filtrovat, co mi jako advokátovi může říkat, já nebudu mít dostatečné podklady pro to, abych svoji činnost vykonával kvalitně. Opravdu nezaměňujte tyhle dvě věci. Pokud jde o usnesení ústavněprávního výboru, to beru jako kompromis pro mě těžko skousnutelný, ale beru to. Vy jdete nad rámec. Proto to nemohu podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A s další faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na předřečníka. Je potřeba se podívat, jaké informace se poskytují. To jsou informace o kontrole klienta a identifikaci klienta. Žádné další informace to nejsou. A ty informace už dneska advokát musí uchovávat. V tom zákoně není žádná povinnost poskytovat informace o tom, o čem se advokát s tím klientem bavil. Nic takového tam není. To je prostě výmysl. A tady jde jenom o to, že pokud advokát pro klienta dělá obchodní činnost, tak musí poskytovat specifikované informace o těch obchodních transakcích. Nemá vůbec nic společného s tím, když přijde klient za advokátem a chce se poradit o tom, co má, nebo nemá dělat, co je, nebo není legální. To jsou dvě různé věci a ten zákon to zcela jednoznačně vymezuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Nyní bych přečetl omluvy, které se mi už tady nakupily. Takže pan poslanec Radek Koten do 12 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš ve středu 21. března po celý den z pracovních důvodů, ve čtvrtek 22. a v pátek 23. března z důvodu zasedání Rady Evropy. Takže z toho vyplývá, že pan premiér nebude přítomen na interpelace. Dále tady mám omluvu paní poslankyně Markéty Adamové, a to dne 21. 3. mezi 10.30 a 12. hodinou z pracovních důvodů. A poslední pan poslanec František Elfmark ve dnech 21. 3. až 23. 3. z rodinných důvodů.

Tak a teď tady mám - pan poslanec Chvojka mě původně oslovil - s přednostním právem? Ale teď mi to naskočilo na displeji. Takže klidně za panem Kalouskem? Paní ministryně má technickou, potom mám do řádné rozpravy přihlášeného pana předsedu Kalouska. Následně pan předseda Chvojka. Nyní paní ministryně faktickou. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Budu velmi stručná. Jenom bych chtěla upozornit, že pokud se změní procedura a bude se hlasovat první pozměňovací návrh pana poslance Bendy, tak on nezajišťuje - nebudu už polemizovat o tom, že umožňuje informace pro zahraničního správce daně, pro českého, toho už jsme tady řekli na toto téma hodně, ale zejména on nezajišťuje plnou implementaci. On zužuje mezinárodní spolupráci pouze na mezinárodní spolupráci na žádost. A mezinárodní spolupráce je z hlediska žádostí o tuto spolupráci spíš marginálnější a ona se odehrává spíš na té automatické úrovni. Takže nezajistíme plnou implementaci, pokud by byl schválen pozměňovací návrh pana poslance Bendy, mimo jiné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP