Středa 11. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

55.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník je připraven a já mu předávám slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Volební komise jako vždy je pečlivě připravena ve standardní volební čas, ve 12.30 hodin, a protože taková byla dohoda Poslanecké sněmovny na návrh grémia, máme dnes připraven pouze jeden nekonfliktní, velmi krátký volební bod, změny v orgánech Poslanecké sněmovny, o kterém navrhujeme hlasovat aklamací tady v sále, takže přerušení projednávaného bodu bude opravdu krátké, dnes nebude žádná tajná volba. Pevně věřím, že za malou chvíli můžeme ještě dále pokračovat v rozjednaném bodu.

Nyní k bodu 55, pevně zařazenému, ke změnám ve složení orgánů. My jsme na volební komisi standardně vyhlásili lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 9. dubna do 12 hodin, a ve stanovené lhůtě nám poslanecké kluby předložily dva návrhy, které vám teď přečtu. Jsou v souladu s usnesením volební komise číslo 65, které vám musím pro stenozáznam představit.

Usnesení číslo 65 volební komise tedy říká, že pověřuje předsedu volební komise - mě - abych vás seznámil s návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je předložily poslanecké kluby:

1. Rezignace do stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z klubu SPD a za ni stejný klub navrhuje nominaci do této komise jejich pana předsedu Tomia Okamuru. Je to tedy výměna jedné poslankyně a jednoho poslance v rámci kvora, které SPD náleží.

Dále tu máme už jen dvě nominace do výboru pro životní prostředí nový kolega, poslanec Roman Sklenák za sociální demokracii, a stejně tak do výboru pro sociální politiku také pan poslanec Roman Sklenák. Tady je to pouze nominace, protože pan poslanec Roman Sklenák nahrazuje Bohuslava Sobotku, který rezignoval na svůj mandát poslance.

2. Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout v tuto chvíli.

Protože změny orgánů vždy hlasujeme ve Sněmovně veřejným hlasováním, navrhuji také hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení, a tak jak je obvyklé, doporučuji, pane předsedající, abychom nejdříve jedním hlasováním konstatovali rezignaci poslankyně a poté abychom jedním hlasováním, pokud bude souhlas pléna, provedli volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, jak je navrhly poslanecké kluby, tedy veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Protože nebyla rozprava, předpokládám, že souhlasíte s návrhem volební komise, a proto panu předsedovi volební komise mohu dát slovo, abychom mohli hlasovat, tak jak navrhl, k proceduře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za předání slova. Navážu na své věty, které jsem řekl před malou chvílí. V souladu s usnesením 65 volební komise nejdříve prosím, abyste, pane předsedající, nechal hlasovat o rezignaci poslankyně v orgánu Poslanecké sněmovny. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z SPD, ze stálé komise pro Ústavu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 30 o rezignaci paní poslankyně paní poslankyně Levové, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí té rezignace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 175 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat, a to schválením nominací, které byly předneseny.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení nominací do stálé komise, do výboru pro životní prostředí a pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 175 pro 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento bod vyplnili, s tím, že končím bod 55. Děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji také.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme se vrátit k přerušenému bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP