Pátek 13. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

22.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina
Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - prvé čtení

Připomínám, že zástupkyní navrhovatele je paní poslankyně Pastuchová, zpravodajkou tohoto bodu je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Ptám se obou paní poslankyň, zda mají zájem o závěrečné slovo. Ano, takže za navrhovatele paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem si dělala poznámky. Prostřednictvím vás, pane předsedající, ke kolegovi Sklenákovi. Já se za to nestydím, že jsem ten pozměňovací návrh v minulém volebním období uvedla. A nestydím se ani za to, že se to teď snažím napravit. Ale politické body, to nevím, jak jsem mohla sledovat, když jsem vůbec nevěděla, jestli v Poslanecké sněmovně teď budu sedět a budu moct něco napravovat. A nechci být jako vy, ale udělám to. Já jsem tu hmotnou nouzi v minulém období měla čtyřikrát jako zpravodaj buď v klubu, nebo tady. A zrovna vy jste tam dal taky jeden ošklivý pozměňovací návrh, třeba že v rekreačních domcích s trvalým bydlištěm budeme dávat doplatky. Takže to se nám taky nelíbilo.

A teď k samotné debatě. Tento pozměňovací návrh jsem dala vlastně na základě toho, že když jsem byla čtyřikrát zpravodajem tohoto tisku, tak jsem si šla na ten úřad práce několikrát sednout a dívat se zpovzdálí, kdo si tam pro ty dávky chod. A pak jsem si povídala s těmi zaměstnanci. Zaměstnanci mi řekli: Udělejte s tím už něco, protože sem chodí třetí generace rodin a neučí se, jak pracovat, ale jak využít všechny dávky. A já říkám: Není to dokonalé, ale aspoň jsme začali. A já jsem strašně ráda, že jsme s tím začali a že se to vrátilo a že se ta chyba ukázala, protože vidíte, jaká to je diskuse a jak je tady nastaven špatně systém sociálních dávek. Mluvili jsme o tom v minulém volebním období a neudělalo se vůbec nic s tím, aby se něco změnilo.

Musím znovu říct, jak řekla kolegyně Aulická, dávky na živobytí nemají nahrazovat jiné dávky. Tohle byly dávky na živobytí.

Jak řekl pan kolega od Starostů, prostřednictvím, pan Rakušan, souhlasím s tím. A tím odpovím i kolegovi Bláhovi, že já nejsem, abychom měli papírové stravenky. Proč je budeme tisknout? Já sloužím na záchrance a říkali mi, že už dostávají, zaměstnavatel jim nabije elektronické karty a už nemají ty papírové. Souhlasím, pojďme to i takhle řešit.

Dávky. Úřady práce měly možnost, ale nemusely, těch 35 %. Takže to už tady existuje. Ale vůbec se o tom tady nediskutovalo. Já nemám procentuálně vyčísleno, kolik těch dávek tenkrát vyplatily ty úřady práce, když mohly. Ale ony musely dokazovat, proč ty dávky vyplácejí. A jestli jste někdo na těch úřadech práce byl, někteří klienti, ne všichni, abych se někoho nedotkla, protože já se nestydím za to, že i já jsem byla půl roku na úřadu práce, takže vím, jak to vypadá, na ty pracovníky křičí, jsou na ně hrubí, nepříjemní, takže možná se i báli někomu ty stravenky tenkrát dát.

Pro kolegu Bláhu, který tu není, vaším prostřednictvím jsem odpověděla. Stravenky a jejich tisk. Nicméně to bychom museli teď zrušit stravenky pro všechny zaměstnance jako bonusy a pak nevím, co bychom těm zaměstnancům dávali.

Souhlasím s tím, že se tam objevily i ty azylové domy a všechno. A budu moc ráda a prosím vás o to, aby se to propustilo do druhého čtení. Opravdu, jako jsme diskutovali v minulém tisku paní kolegyně Pekarové Adamové, otevřel se jeden problém a tohle je další problém. A otevírá se nám s tím a myslím, že si to zaslouží důkladnou diskusi a nějaké konečně řešení. Ale říkám, já se za to nestydím, že jsem to podala, a začali jsme aspoň nějak řešit to zneužívání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo paní zpravodajky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Já dnes teda furt jen zastrkávám ten stupínek. (S úsměvem.) Děkuji, pane místopředsedo.

Dovolte mi ještě reakci na kolegyni navrhovatelku. Chtěla bych říci, že možná i v rámci té minulé praxe s možností přidělit někomu poukázky v určité výši se spojovalo také v rámci možné míry odvolání, protože jak se v praxi ukazuje, tak odvolání na rozhodnutí úřadu práce je mocné a de facto můžeme hovořit, že z většiny nebo z velké části vždycky bylo kladné stanovisko, takže odvolání bylo schválené a klient dostal svých iniciativ zpátky. To asi nebudu říkat, na jakém stupni.

Každopádně mi jenom dovolte, že jsem ráda, že i k této i k druhé novele si myslím, byla dobrá diskuse, že se nevedla nijak konfliktně a že na výboru pro sociální politiku se dále můžeme rozebrat nad tou představou, do jaké míry by se měly podpořit určité části z každé té novely, a budu ráda za věcnou diskusi. Věřím tomu, že dojdeme k dobrému a kvalitnímu návrhu společně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, ve sloučené rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Než všichni, kteří mají zájem se zúčastnit hlasování, přijdou, seznámím vás s tím, že o omluvení z dnešního jednání od 13 hodin požádal pan poslanec Peksa.

Přivolal jsem poslankyně a poslance z předsálí. Nyní budeme hlasovat o tom, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se ale ještě, jestli je zde nějaký jiný návrh na to, aby jiný výbor byl výborem garančním. Takový návrh tu není, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 163 poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto návrhu je výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na další výbor, aby projednal tento návrh? Nic takového se neobjevilo. V rozpravě nezazněl ani návrh na úpravu lhůty, takže končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám znovu přerušený bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP