Pátek 13. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

23.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové,
Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Jsme po ukončení sloučené rozpravy. Připomínám, že v tomto případě je zástupcem navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský. Zpravodajkou pro prvé čtení i u tohoto sněmovního tisku je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Milé kolegyně, vážení kolegové, na většinu diskusních příspěvků jsem už reagoval v rámci rozpravy, takže vám chci jenom poděkovat také za věcnou diskusi, za to, že jsme tady pojmenovali minimálně větší část těch problémů, které jsou s poukázkami dávek na živobytí nebo příspěvku na živobytí spojené, a chci vás poprosit o propuštění tohoto tisku do výboru, abychom společně o sněmovním tisku 89 a 99 mohli jednat ve výboru a mohli dojít k tomu kompromisnímu, věřím také, že dobrému stanovisku a návrhu potom pro závěrečné třetí čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka nemá v tomto případě zájem o závěrečné slovo. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům, tedy v tomto případě garančnímu výboru. Zde je opět navržen organizačním výborem výbor pro sociální politiku.

Ještě než přistoupíme k hlasování, seznámím vás s tím, že páni poslanci Holík a Kopřiva se omlouvají od 13.30 do 14 hodin z důvodu mimořádného zasedání zahraničního výboru. Je zde prosím návrh na nějaký jiný garanční výbor pro projednání tohoto návrh? Není.

 

Budeme hlasovat o tom, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 163 poslanců, pro 148, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Předložený návrh bude projednávat výbor pro sociální politiku jako garanční výbor.

 

Organizační výbor nenavrhl tento návrh k projednání dalšímu výboru. Je zde takový návrh nyní? Není. Další výbor se tímto návrhem nebude zabývat. A protože nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, tak také končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP