Úterý 17. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

30.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 111/1 a jako zástupce navrhovatelů je paní poslankyně Kateřina Valachová. Požádám pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Pan kolega Kubíček, ano, pana předsedu klubu nevidím, takže s přednostním právem mimo rozpravu, jinak bych tak nemohl učinit. Já vám dám slovo, pane místopředsedo, ale požádám sněmovnu o klid! Protože půjde o procedurální návrh, abychom tedy věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme tady minulý týden projednávali podobný bod a došlo k jeho přerušení do odborného semináře, který má proběhnout 25. 4. roku 2018. Proto můj návrh zní: Navrhuji přerušit projednávání daného bodu do doby proběhnutí odborného semináře k tématu referenda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování číslo 86, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do proběhnutí semináře. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 86, z přítomných 146 pro 123, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než přerušit projednávání, ale vzhledem k tomu, že jsem zástupkyni navrhovatelů vyvolal, tak jí dám mimořádně slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, nebudu nijak narušovat chod Sněmovny, jenom chci nahlásit, že mi nefungovala moje karta, ale nezpochybňuji hlasování s ohledem na výsledek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tak to bylo vyjádření k elektronickému zápisu o výsledku hlasování. Přerušuji bod číslo 30 až do skončení jednání, které je svoláno k zákonu o referendu.

Dalším bodem je bod 31 a já požádám pana místopředsedu Okamuru, protože jiného kolegu nevidím, aby mě vystřídal v řízení schůze, protože jde o tisk 112, kde chci být předkladatelem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré odpoledne. Nyní máme na pořadu bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP