Pátek 20. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Jsme stále v prvním čtení, projednávání tohoto bodu jsme přerušili včera, ve čtvrtek 19. dubna. Obecná rozprava byla přerušena, tedy pokračuje. U stolku zpravodajů už zaujali svá místa za navrhovatele pan ministr vnitra Lubomír Metnar a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Valachová. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě řádně přihlášeným.

V pořadí je pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Marek Benda. Ještě chviličku posečkejte, pane poslanče, až bude klid ve sněmovně. Děkuji. Máte slovo. (V sále je stále rušno.)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, když se přijímal zákon o státní službě, tak jsme upozorňovali na několik dramatických negativních jevů, které se spolu se schválením toho zákona mohly očekávat. Mimo jiné to, že se státní služba může významně zakonzervovat a že očekávaný efekt, totiž zkvalitnění -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás jednou přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud chcete diskutovat něco jiného než zákon o státní službě, žádám vás o to v předsálí. Je důležité, aby ten, komu bylo uděleno slovo, mohl mít svůj přednes v důstojné atmosféře. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kupka: Tehdy tedy předkladatelé říkali, že důležitým důvodem k přijetí zákona o státní službě kromě toho, že nás k tomu nutila Evropská unie, bylo to, aby se česká státní správa profesionalizovala, aby byla kvalitnější, aby byla úspornější, aby tam bylo co nejvíce odborníků. Výsledek, bohužel, zdá se přesně opačný, protože předkladatel teď konstatuje, že se opravdu státní správa zakonzervovala a že se nedaří zajistit přísun kvalitních odborníků a že je potřeba ten zákon změnit. Protože v tomhle směru je názor občanských demokratů konzistentní, já se shoduji v tom, že je potřeba upravit zákon o státní službě tak, aby dokázal otevřít české úřady, ústřední orgány státní správy lidem z komerční branže, lidem, kteří jsou prostě odborně zdatní a budou to umět dělat.

Rád bych vás ale upozornil na to, že tak jak teď předkladatel zákon předkládá, tak v sobě zahrnuje skryté pasti. Říká, že např. bude možné organizovat výběrová řízení již jen dvoukolově, na tom by nic nebylo, v tom druhém kole je potom možné připustit další uchazeče, tedy nejen uchazeče, kteří jsou uvnitř státní správy, ale i ty, kteří jsou zvenčí. Ale mění jednu zásadní věc. Totiž už nezakládá povinnost přijmout v tom prvním kole, pokud je tam dostatek schopných uchazečů, tak si jednoho vybrat. Vlastně se může stát, že se po uzákonění v té podobě, kterou by teď ministerstvo navrhovalo, tak by se mohlo stát, že by výběrová řízení byla vlastně taková trochu stínová, byla by to fakticky hra na výběrová řízení a stejně by přivedla státní správu k tomu, že si bude ministerstvo či vláda vybírat toho, koho chce.

S ohledem na to, že se nacházíme v situaci, kdy pořád ještě vládne vláda bez důvěry, pokládám schvalování v této situaci takového zákona s vážným dopadem do podoby státní správy prostě jako neobhajitelné. A byl bych moc rád, aby se pro ty nedostatky, které jsem jenom naznačil, ale ono jich je tam víc, aby se ten zákon vrátil předkladateli k přepracování, aby se podařilo odstranit vážné problémy, odstranit pasti, do kterých by státní správa mohla padnout. Bavíme se o téměř - dokonce teď už to asi bude více, protože kromě toho, že se veřejná správa významně nezkvalitnila po uzákonění zákona o státní službě, tak ale co se jí podařilo, znovu nabobtnala, takže se teď pravděpodobně bavíme už o více než 70 tisících úředníků, kteří do toho zákona spadají. Tak tady bych rád poprosil, aby se s tím zacházelo významně obezřetněji, aby se podařilo v těch dalších krocích a při té úpravě napravit případné pasti, odstranit je a otevřít rozumným způsobem státní správu. Po tom také voláme a volali jsme od začátku.

Pokud máme vyhodnotit efekt zákona o státní službě, tak si tady dovolím také zmínit jeden velice zajímavý ukazatel, se kterým přišla samotná ministerstva v loňském roce. V interních materiálech se totiž psalo o tom, že by administrativní zátěž za poslední období neměla klesnout, jak vláda tehdy říkala a slibovala veřejnosti, ale naopak administrativní zátěž pro podnikatele za uplynulé období o 13 % narostla. Třináct procent je poměrně velký nárůst. Znamená to totiž, přeloženo do češtiny, že o tolik narostl čas, který podnikatelé musí strávit tím, že se zabývají administrací a nefunkční státní správou.

Tak tohle všechno jsou důvody, které by měly vést k tomu, že se opravdu ten materiál vrátí zpět k pečlivému přepracování, k odstranění minimálně té pasti, na kterou jsem upozorňoval, tak aby se spolu s větším otevřením a žádoucím otevřením státní správy nestalo to, že ve výsledku bude mít vláda ještě větší možnost upravit si a dosadit do podstatných pozic opravdu zejména toho, koho ona sama bude chtít, bez ohledu na to, zda už ve státní správě působil a zda je opravdu tím správným úředníkem, tím správným odborníkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, protože mi tu ráno předseda klubu Faltýnek hodil účelovku, abych odložil návykové látky, tak já budu velmi stručný.

Já se připojuji k návrhu na vrácení vládě k přepracování. Domnívám se, že služební zákon nemá nosit vláda, která nezískala důvěru této Poslanecké sněmovny. To bych řekl, že je prostě naprosto zásadní a principiální věc. Některé výhrady, které se pak dají vznést, vznesl už pan kolega Kupka. Myslím, že je tam celá řada problémů, které fakticky znamenají úplné zrušení služebního zákona, alespoň na těch nejvyšších pozicích. Ale ty myslím máme kdyžtak pak probírat někdy později. Ale opravdu pokládám za neslušné, aby vláda, která je tady jenom z vůle prezidenta republiky, přinášela změnu služebního zákona, který by měl rozvolnit a umožnit vstup lidí vybraných touto vládou do státní služby. Takže v tomto směru doporučuji, abychom vládě vrátili k přepracování, a až bude vláda s důvěrou, pak má smysl se zabývat služebním zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, nyní pan poslanec Jan Bartošek se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. No, v podstatě je potřeba si uvědomit, že tato novela byla vypracována na přímý rozkaz premiéra v demisi s jediným cílem, a to je rozvolnit služební zákon tak, aby bylo možné se efektivněji zbavovat nepohodlných úředníků, protože téměř všechny novelizační body, které jsou v tomto zákoně, směřují k tomu cíli. A je možné konstatovat, že se v případě, že novela bude schválena v navržené podobě, vracíme do dob nejtvrdší politizace státní správy. Postavení zejména představených se stává natolik nejistým, že může a zřejmě bude i docházet k masivním čistkám po jakékoli změně ministra anebo s příchodem nové vlády. V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali.

K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby, v uvozovkách, člena vlády i několikrát do roka. Pozice státních tajemníků je touto novelou značně oslabována. Touto novelou je zcela potlačen kariérní řád a je umožněn nástup tzv. odborníků z praxe za velmi příznivých podmínek a s minimem prokazatelné praxe. Deklarovaná konzultace v Bruselu, kterou údajně absolvovala ministryně Dostálová, dopadla tak, že ji přijal vedoucí sekretariátu DG a řekl jí, že se poradí a dá jí vědět. To znamená, není to o tom, že ty věci jsou dopředu dojednané a víme, že budou schválené.

Po konzultaci s několika zainteresovanými právníky, kteří tuto novelu označili za legislativní paskvil, se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Postupně popíšu jenom ty hlavní změny a v závěru uvedu i jeden pozitivní dopad, který přináší tento zákon.

Již v § 15 odst. 4 je zřejmé, jaké pozice člena vlády zajímají, tj. všichni představení s výjimkou vedoucích oddělení. Dodnes byli informováni ministři o všech představených.

Za dále, v § 42 odst. 2 ve své podstatě zajišťuje možnost, aby se jakýkoli elév, který vykonal úřednickou zkoušku, mohl stát i náměstkem. Myslím, že uvedením tohoto paragrafu do života by patrně v Agrofertu došli všichni senior manažeři.

Dále výběrová řízení na představené. Popíšu. Obecně stejný princip je u všech. Zužují se na dvě kola, prvního kola se mohou zúčastnit příslušní státní zaměstnanci plus nově vedoucí zaměstnanci OSS. V případě, že služební místo není v prvním kole obsazeno, ve druhém kole se mohou zúčastnit odborníci zvnějšku v podstatě s nižší praxí než úředníci. Dává to prostor pro lidi typu povolání ředitel čehokoli. Uchazeči označení v prvním kole jako úspěšní a posléze nevybraní se můžou potom v tom případě maximálně tak soudit. Vzhledem k tomu, že v prvním kole se může nevybrat a nenastává tedy opakování prvního kola, je tento postup možné označit za porušení jedné z podmínek, kterou nám dala Evropská unie. Postup totiž lze označit zcela jasně za netransparentní.

Pro představu uvedu příklad. Představte si, že hledáme místo náměstka pro vnitřní bezpečnost. V prvním kole není vybrán žádný z uchazečů. Většina úspěšných uchazečů se začíná soudit, protože to je jediné, co mohou dělat. V druhém kole se přihlásí ředitel bezpečnostní agentury, která hlídá tři obchodní domy. Jeho práci lze obecně nazvat jako obor služby bezpečnost. Má praxi čtyři roky, vyhraje a je z něj náměstek pro vnitřní bezpečnost. Nebo jiný příklad. Člen statutárního orgánu firmy zabývající se včelařstvím se potom může stát bez větších problémů náměstkem ministra zemědělství. U ředitele odboru se v druhém kole uznává praxe v obdobné činnosti, a to už pouze dvouletá.

A myslím, že perlou celé novely je § 155, který se týká služebního hodnocení. Tak a) rozšíření počtu výsledků o velmi dobré, nedostatečné už budou poslední dvě, tj. dostačující výsledky a nevyhovující důsledky, b) služební hodnocení se provádí podle potřeby, opakovat se může po čtyřiceti odsloužených dnech, tzn. hodnocení může probíhat prakticky permanentně, c) pokud je hodnocení dostatečné nebo nevyhovující, musí se podle § 40 provést znovu. A dále § 156 zaručuje členovi vlády hodnocení státních tajemníků po projednání s náměstkem pro státní službu. V podstatě je ta úprava dost drsná, protože tam není potřeba ani souhlas náměstka pro státní službu. A v podstatě to, co mi připadá nejúžasnější, je § 156a v odst. 2, že omezuje, prakticky znemožňuje podávání námitek proti hodnocení.

Zmínil jsem jeden pozitivní dopad tohoto zákona, já jej zmíním. Je to v § 49 odst. 2. Máte-li dvě po sobě jdoucí vynikající služební hodnocení, lze státního zaměstnance zařadit i na služební místo v platové třídě o jeden stupeň vyšší, než je dosavadní služební místo - abych pouze nekritizoval.

Osobně si myslím a připojuji se s argumentem, že zásahy do státní služby by měla dělat vláda s důvěrou, s mandátem v Poslanecké sněmovně a s většinou v Poslanecké sněmovně. Vypadá to, že vyjednávání o budoucí vládě probíhají, možná i úspěšně. Nechť tedy tento návrh zákona je zamítnut a vláda, která má v Poslanecké sněmovně většinu, připraví návrh služebního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bartoškovi. Nyní je v rozpravě dále přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš. Ale toho tady nevidím... (Právě vchází do sálu.) Už je tady. Pane předsedo, málem jste to nestihl. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já se omlouvám za drobné zpoždění, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom zopakovat naše vystoupení, které tady zaznělo, pro ty, kteří tady nebyli, nebo pro ty, kteří sledují dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

My jsme se tímto zákonem zabývali. Náš hlavní argument byl, že jsou zde důležitější zákony. A v momentě, kdy se menšinová vláda ANO v demisi střetává s kritikou zejména v obsazování postů nejen na ministerstvech, není žádoucí, abychom v tuto chvíli bez vlastně diskuse, která by měla probíhat v rámci resortů a úřadů, kterých se tento zákon dotýká, tento návrh řešili. My jsme procházeli i argumenty, které přišly v rámci řekněme průzkumu, jak zákon funguje nyní. Myslíme si, že nebyly vypořádány. Původně jsme chtěli pouze doporučit vrátit návrh k přepracování, ale de facto vzhledem k té situaci, kterou teď máme, jsme načetli návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bartošovi. Ještě pan poslanec Jaroslav Faltýnek se hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne. Já nechci tady tu debatu nijak komplikovat, ale když jsem poslouchal kolegu Bartoška, tak jsem si vzpomněl, že já jsem vlastně také byl členem nějaké pracovní skupiny, kdy v minulé koalici, jejíž součástí bylo hnutí ANO, sociální demokracie a KDU-ČSL, jsme připravovali tady tento zákon. A teď jsem si vzpomněl a v uších mi zazněla ta věta jedné nejmenované představitelky KDU-ČSL, že by bylo vlastně nefér vůči těm úředníkům, kteří sedí na těch úřadech dvacet let, tam pustit někoho zvenku. A to byl ten hlavní argument, který tehdy bohužel většinově v té debatě zvítězil. A myslím si, že to bylo špatně, že tento argument zvítězil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Jan Bartošek se také ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Krátká reakce vaším prostřednictvím k panu předsedovi Faltýnkovi. Vždyť to oba víme, pane předsedo, oba jsme se účastnili jednání o služebním zákoně. A pravda, byl to taky první zákon, v němž vaše strana porušila koaliční smlouvu při hlasování v Poslanecké sněmovně. A jasně, řešili jsme to spolu opakovaně, vy to víte velmi dobře. Vy jste prostě nedodrželi slovo.

A ohledně státní služby. Samozřejmě, je potřeba, aby ve státní službě byli lidi, kteří jsou kompetentní, vzdělaní, aby byli motivovaní ve státní službě zůstat, aby měli možnost růstu. Já chápu, že dneska je v módě do úředníků kopat a říkat, že berou peníze za nic. Ale já si myslím, že my potřebujeme k tomu, aby stát mohl fungovat, kvalitní úředníky, dobře zaplacené a motivované k tomu, aby pracovali, ale souhlasím s vámi s tím, než se služební zákon otevře do té míry, aby do něj mohli vstupovat i lidi zvenku. Protože i to je motivační pro lidi pracující ve státní správě. Ale ta úprava, kterou vy přinášíte, v podstatě znamená, že do státní správy mohou být přijímáni lidi s menší zkušeností a s menší kompetentností než to, co jsou schopni nabídnout lidi ve státní správě. To znamená, stát do nich investuje, stát je vzdělává, chce po nich zkoušky, chce po nich jazykové znalosti a poté na základě politické vůle se řekne: My vás nechcem. My si radši vezmem ty kamarády do tý státní správy. To je návrh zákona, se kterým vy přicházíte!

To znamená, máme rozdílný pohled na věc. A tehdy ten argument od nás zazníval, jestliže stát investuje i do vzdělávání úředníků, měli by primárně ti úředníci mít možnost ucházet se o ty pozice, a nechť zvítězí ti, kteří jsou řekněme nejšikovnější, nejlepší. Ale musí být i směrem k nim motivační složka, jistá míra stability.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Nyní pan poslanec Jan Chvojka přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si jménem klubu ČSSD chtěl vzít pauzu v délce trvání dvou hodin a zároveň kdyby si náhodou někdo vzal těch zbývajících deset minut do 14. hodiny, tak navrhuji vyřazení všech těch zbývajících bodů z této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, dobře. Jak dlouho jste chtěl tu přestávku? Dvě hodiny? Aha. Tak dobře, tak v tom případě... (Hlásí se předseda Stanjura. Velký rozruch a hluk v sále.) Jestli je to k tomu... (Ano.) Tak předseda ODS, protože jinak samozřejmě vyhlásím přestávku do 13.50. Prosím sněmovnu o klid. Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já zvednu tu hozenou rukavici a požádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce deseti minut od 13.50 do 14.00. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě vám vyhovím, ale tady jsou dvě věci, o kterých musíme rozhodnout předtím, než samozřejmě podle jednacího řádu vyhovím poslaneckým klubům o přestávku na jednání poslaneckých klubů, a to je rozhodnutí o pokračování schůze, protože tady máme před sebou ještě neprojednané body. Je shoda na tom, že ve variabilním týdnu tentokrát jednat nebudeme, protože jednak je tam 1. máj a jednak jsou další povinnosti ve výborech, které jsme rozhodli. (Obrovský hluk v sále.) Já chápu, že pro některé je to veselé. Já ale považuju toto rozhodnutí za velmi vážný krok, protože bychom tím vyřadili body, které jsme projednat ve schůzi chtěli.

Zvolím tento postup: nejdříve budeme hlasovat o vyřazení neprojednaných bodů na této schůzi a pak vyhovím případně... protože nebudu muset vyhovovat předsedům klubů na přestávku, protože tím by schůze skončila, takže to je procedurální postup. Jestli nikdo nenamítá můj postup, tak to tak učiním. Pokud někdo namítá, tak ať to řekne nyní, protože jinak bych vás svolal ve 13.50, a potom bychom rozhodli o těch deseti minutách přestávky na poradu klubu ODS.

Zagonguji. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Do sálu přichází mnoho poslanců. V sále je velmi rušno.)

Opakuji pro ty, které jsem požádal, aby diskuse měli v předsálí, nikoli při projednávání tohoto návrhu zákona, aby to všichni slyšeli, že nyní rozhodujeme o vyřazení neprojednaných bodů z této schůze. Pokud tak učiníme, schůze v ten moment končí a vyřazené body budou součástí schůze následující. O té se bude rozhodovat na organizačním výboru 10. května. Pokud nebude hlasováno ve prospěch vyřazení bodů, vyhlásím přestávku pro poradu klubu ČSSD a poté klubu ODS a budeme muset sdělit... Požádám potom předsedy klubů, abychom navrhli termín o doprojednání těch neprojednaných bodů.

 

Rozhodneme v hlasování 138 o vyřazení bodů schůze. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 138, z přítomných 147 pro 33, proti 81. Body vyřazeny nebyly.

 

Nyní tedy přichází na řadu přestávka. Pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V tomto případě stahuji svoji žádost o vyhlášení přestávky na jednání poslanecké klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se pana předsedy klubu sociální demokracie, jak dlouho potřebuje přestávku na poradu klubu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poprosil bych o přestávku deset minut a potom bych případně dal vědět, zda budeme chtít zbytek, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlásím přestávku do 12.05. Ano? Jedenáct minut stačí? (Ano.) Děkuji.

Vyhlašuji přestávku do 12.05 a budeme pokračovat tímto bodem.

 

(Jednání přerušeno v 11.54 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení kolegové, je 12.05, já bych poprosil o klid a budeme pokračovat v jednání. Přestávka skončila, takže bych chtěl poprosit předsedu klubu ČSSD, aby nám sdělil stanovisko klubu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Omlouvám se všem, kterým ta desetiminutová pauza nějakým způsobem narušila plány, nicméně někteří si zašli na záchod, někteří si dali cigaretu, někteří kávu, tak deset minut snad nikoho nezabilo.

My si nakonec bereme pauzu od 13.30 do 14 hodin a to je všecko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Teď má přihlášeného s přednostním právem předsedu klubu ANO. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, dobré poledne, dámy a pánové. Já bych navrhl přerušení tohoto bodu, který projednáváme, tzn. novely zákona o státní službě, do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tento návrh. V tuto chvíli nevidím další návrhy, takže budeme hlasovat o přerušení. Já si vás dovolím svolat do sálu, protože je to tady poměrně řídké. Žádost o odhlášení nevidím. A - žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Než budeme hlasovat, tak přečtu dvě omluvy. Omlouvá se nám pan poslanec Dominik Feri od 11.35 do 13 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Pavel Juřička z jednání od 12.30 hodin také z pracovních důvodů. (Upozornění ze sálu.) Juříček, pardon.

Počet přihlášených se nám ustálil.

 

Takže budeme hlasovat v hlasování číslo 139 a budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Já vám děkuji.

V hlasování 139 bylo přihlášeno 151 poslanců, 92 bylo pro, 53 proti, takže návrh byl přijat a my tento bod přerušíme.

 

Mám tu ještě s faktickou poznámkou paní poslankyni Kovářovou, ale... je to omyl, dobře. Takže v tom případě návrh byl přijat, tento bod přerušuji a posuneme se dál.

 

Teď bych otevřel bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP