(16.10 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Ano, v podrobné rozpravě. Ano, počítám s tím. Takže bude záležet na tom, jak bude teď vypadat rozprava.

Chtěla jsem se stejně zmínit jako pan ministr Richard Brabec o tom, že výbor životního prostředí uspořádal kulatý stůl. Byla to moje iniciativa. Ten kulatý stůl moderoval pan Bohuslav Sobotka a podle mě měl velmi dobrou úroveň. Účastnili se ho zástupci akademické obce, vědeckých institucí a také správců přírodovědných sbírek a Národního muzea například a byly tam vlastně dojednány nejasnosti, které v tom návrhu zákona byly.

Pan ministr před chvilkou říkal, že se mu zdá, že to opravdu byla spíš nejasnost, ale myslím si, že to vzniklo hlavně tím, že Ministerstvo životního prostředí to asi nedostatečně projednalo s dotčenými organizacemi, které pak s genetickým materiálem pracují, dělají výzkum anebo spravují nějaké sbírky. U toho kulatého stolu se mnohé vysvětlilo, také se dohodla další spolupráce, což jsem byla velice ráda, a kromě pozměňovacího návrhu, který z té spolupráce vyšel, tak ještě ministerstvo přislíbilo zpracovat nějakou metodiku, podle které by ten zákon byl snadněji prosazený v praxi. To je asi všechno.

Máme usnesení z garančního výboru, výboru pro životní prostředí, který s tímto zákonem je v souladu, schvaluje ho, a stejně tak souhlasí s pozměňovacím návrhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím ještě zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterým je pan poslanec Vácha, aby se také ujal slova a informoval nás o projednání v tomto výboru.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych přednesl usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 5. schůze ze dne 14. března.

Po úvodním výkladu náměstka ministra životního prostředí a zpravodajské zprávě v zastoupení, kterou jsem měl přednést já, ale byl jsem zastoupen panem poslancem Václavem Klausem, a po rozpravě výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, sněmovní tisk 15;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Františka Váchu, aby toto usnesení předložil na schůzi Poslanecké sněmovny;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Františka Váchu, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní kroky.

To je usnesení výboru sněmovní tisk 15/2. A já bych se s dovolením přihlásil také do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám dvě přihlášky, pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Vácha.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásil jsem se proto, abych tady v druhém čtení připomněl jednu poměrně významnou věc. Tento zákon je typickým příkladem zákona, které stále častěji a častěji na pořad jednání Sněmovny přicházejí, tedy zákona, který je vyvolaný aktivitou Evropské komise, a naší povinností je jej implementovat, adaptovat se na něj. Jaké cizí slovo zvolíme pro to, že se mu musíme podřídit, to už nechávám na vaší fantazii.

Tento zákon byl na pořadu jednání Sněmovny už v minulém volebním období a tehdy si možná pan ministr myslel, že ten zákon projde jednoduše, bez nějakých velkých připomínek a problémů. Nebýt toho, že jsme si, nás několik, všimli, že je velmi nesrozumitelný pro čtení a porozumění vůbec jeho obsahu, a vyjadřovali jsme se k němu jak v prvním, tak v druhém čtení tenkrát, tak se stalo to, že tento zákon nedošel do třetího čtení v minulém volebním období, ale byl znovu předložený v období, které právě probíhá.

Ukázalo se, že to s tím zákonem není tak jednoduché, že jej nestačí pouze jako věrní členové Evropské unie implementovat, přijmout, podřídit se mu, ale že on obsahuje a dotýká se celé řady závažných problémů, dokonce takových, že došlo celkem vzato k ne úplně obvyklé věci, že k němu byl svolaný kulatý stůl, na kterém se sešlo široké spektrum různých zájmových skupin, kterých se ten zákon dotýká, ať už tedy od akademické obce přes správce sbírek, ale také soukromých osob, protože nejenom akademická obec, nejenom univerzity, nejenom vědecká pracoviště spravovaná, zřizovaná státem, ale i soukromí jednotlivci, občané, mají poměrně obsáhlé sbírky, které buďto vytvořili svou vlastní sběratelskou činností, anebo které získali třeba nějakým dědictvím a kterých by se velmi významně zákon jako aplikace Nagojského protokolu dotýkal.

Díky panu kolegovi Váchovi došlo k tomu, že se nakonec předkladatel dohodl se zájmovými subjekty, a došlo k tomu, že máme návrh, který je vysvětlený, se všemi projednaný, došlo se k nějaké shodě, a proto klidně, dovoluje-li to jednací řád, můžeme o tom návrhu hlasovat ve třetím čtení klidně dneska, pokud je to možné.

Připomínám, že návrhy, které přicházejí jako adaptační návrhy od Evropské unie, k nim je třeba přistupovat velmi opatrně, podrobně je projednat, případně se snažit bránit nějaké pozměňovací činnosti ministerstva, což například uvidíme zítra, pokud dojde ke třetímu čtení zákona o vodách.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Jenom krátce. Mně se nestává zas tak často, abych pochválil ministerstvo za jejich přístup. Toto je chvilka, kdy bych chtěl pochválit přístup Ministerstva životního prostředí, jak pana ministra, tak hlavně jeho úředníků, za přístup k vědecké komunitě. Projednávání zákona bylo předloženo v devadesátce, my jsme to vetovali společně s ODS a Piráty a zjevně to mělo velmi pozitivní efekt na kvalitu zákona, ale hlavně na důvěru akademické obce ve státní orgány, případně v ministerstvo.

Sešel jsem se se zástupci Ministerstva životního prostředí, potom jsme měli kulatý stůl, byla vytvořena pracovní skupina, v které jsou výzkumníci z Národní genetické banky, Národního muzea, Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, Biologického centra Přírodovědecké fakulty naší Jihočeské univerzity, Fakulty agrobiologie z České zemědělské univerzity, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, a tato skupina připravila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí právě pozměňující návrh, který by měl být načten. Je to kompromisní návrh, který řeší nejasnosti, které tady byly zmíněny v prvním čtení.

Tato skupina by se měla dál účastnit na jednání s Ministerstvem životního prostředí, protože tento zákon je opravdu jenom implementace části Nagojského protokolu, ale ten Nagojský protokol je velice rozsáhlý, a on se k nám do Poslanecké sněmovny už jako zákon pravděpodobně nedostane, o to významnější budou prováděcí předpisy, různé vyhlášky a metodické pokyny, právě na kterých Ministerstvo životního prostředí slíbilo, že se ta expertní skupina bude, na jejich vytváření, podílet.

Tímto bych chtěl tedy zavázat pana ministra k tomu, aby opravdu této pracovní skupině, která byla zřízena, naslouchal a zval ji právě k projednávání a vytváření metodických pokynů, protože to bude v podstatě to nejdůležitější, převedení Nagojského protokolu do praxe. Pokud se tohle nepodaří udělat kvalitně, tak bude opravdu ohrožen výzkum v České republice.

Děkuji za pozornost.

A nakonec bych ještě jednou pochválil ministerstvo a jeho úředníky, což se samozřejmě z opozičních lavic nestává asi tak často. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP