(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, je 14.30, já vás vítám na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny, které tímto zahajuji.

Než budeme pokračovat v projednávání našeho programu, tak vás seznámím s omluvou. Z dnešního jednání se od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Balaštíková.

Nyní budeme pokračovat v projednávání návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Připomínám, že jsme v prvém čtení, jsme uprostřed obecné rozpravy a já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Lukáš Bartoň, což se také stalo.

Problém, se kterým se ale musíme vypořádat je, že zde není přítomen žádný člen vlády a za takových podmínek bychom neměli dál pokračovat v projednávání tohoto ani žádného jiného bodu. Takže já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do doby, než se dostaví některý člen současné vlády.

 

(Jednání přerušeno od 14.32 do 14.35 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře - máme zde nyní zastoupenu vládu jedním členem, panem ministrem školství, takže můžeme pokračovat v projednávání tohoto návrhu a vůbec v jednání Poslanecké sněmovny. Na řadě je nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Ono to je trochu teď prekérní situace, chci reagovat na paní kolegyni Valachovou a nikdo si už nepamatuje pořádně to, co tady zaznělo. Já to jenom připomenu vaším prostřednictvím pane předsedo, paní kolegyně Valachová říkala něco ve smyslu, že řešíme hypotetický problém, který může možná nastat v roce 2020. Já tedy si tady troufnu říct, že pokud platí nějaký zákon, tak platí pro všechny. Pro rodiče, pro zřizovatele, pro ředitelky mateřských škol a všichni se tím zákonem musíme řídit. Čili ten zákon platí a je zjevné, že v roce 2020 na to nejsme připraveni. To je ten důvod, proč předkladatel předložil tady nějakou novelu. Čili prosím neříkejme to, že řešíme nějaký problém, který může možná - ne může možná, který by v roce 2020 nastal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou a předpokládám, že ta přihláška do rozpravy je ještě nevymazaná z dopoledne. Ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareaguji na pana kolegu Výborného. Já jsem říkala něco jiného. Já jsem říkala, že v té rozpravě se nám matou dvě situace. Jedna situace je stávající, ta už je dlouhodobá - 45 tisíc dětí dvouletých ve školkách. A druhá situace je budoucnost. Máme jaro 2018 a bavíme se o září 2020 z hlediska garance míst pro všechny děti. To je všechno. A že ten návrh, tak jak je předkládán, neřeší podstatu věci, protože ruší budoucí garanci, ale žádným způsobem nereaguje na to, že 45 tisíc dětí dvouletých v mateřských školách je, a to je podstata toho problému, který řeší mateřské školy nyní. To jsem chtěla říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A já jsem byl přihlášen s přednostním právem ještě dopoledne. Protože jsem nemohl vystoupit, tak teď požádám pana místopředsedu Pikala, aby mě na chvíli zastoupil, abych si mohl vzít slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Přebírám jednání. Dobré odpoledne všem. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem chtěl vlastně dopoledne reagovat jak na vystoupení paní poslankyně Gajdůškové, tak na vystoupení paní poslankyně Valachové. Opravdu jenom krátkými poznámkami.

Paní poslankyně Gajdůšková tady mluvila o socializaci, o významu školy v procesu socializace a o tom, že vlastně děti, které jsou vychovávány pouze v rodině, nedostanou se během svého vzdělávání nebo výchovy do předškolního zařízení, že mohou být, nebo jsou v tom procesu socializace znevýhodněny, protože ta socializace probíhá ve škole. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP