(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh na zamítnutí zatím neregistruji. Mám tady nejdříve faktickou poznámku od paní poslankyně Válkové. Svoji přihlášku ruší. Dobře.

V tom případě tady mám dvě omluvenky. Z dnešního jednání se od 18. hodiny do konce jednání omlouvá pan poslanec Benešík a stejně tak se nám od 18. hodiny do konce dnešního jednání omlouvá paní poslankyně Válková z pracovních důvodů.

Nyní se mi jako první přihlásil pan poslanec Foldyna. Také ne? Dobře. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem poslaneckého klubu žádám o přestávku v délce 30 minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je tady návrh na přestávku 30 minut. Nevím, jestli tu bude nějaký protinávrh, ale pokud není, v tom případě vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, dámy a pánové, protože předpokládáme, jaký bude výstup klubu sociální demokracie po přestávce, prosíme potom my o přestávku na poradu poslaneckého klubu TOP 09 od 18.30 hodin do 19.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud nebudou nějaké jiné návrhy, tak v 19.00 má končit jednání, takže já si nemyslím, že by bylo vhodné, abychom se sešli. V tom případě ten bod bude přerušen a stejně tak bude přerušena schůze do 9.00 hodin zítřejšího dne, kdy začneme odpověďmi na písemné interpelace.

Děkuji všem a přeji příjemné porady klubů.

 

(Jednání skončilo v 18.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP