(15.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Věc je jednoduchá. Poslanecká sněmovna skutečně v rámci posledního projednávání rozpočtu pro rok 2018 uložila vládě, aby zjednodušeně řečeno veškeré rezervy či dodatečné výnosy, výnosy z obsluhy státního dluhu použila v roce 2018 prioritně na zvýšení platů učitelů o 15 % od 1. září a od stejného data na zvýšení mezd neučitelů nejméně o 10 %. Otázka tady zní, pokud v tuto chvíli vláda rozhodla o dofinancování tedy nejenom slev jízdného, ale také jak předseda vlády v demisi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zmínil také na opravy silnic, zajímá mě jednoduchá věc. Zkrátka jestli vláda, vážený předsedo vlády, hodlá respektovat usnesení Sněmovny, které ji zavazuje a které bylo výsledkem projednání tady v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem a projevem toho, že vnímáme vzdělávání a financování vzdělávání jako prioritu. Realita je jasná, i přes tři rekordní rozpočty chybí stále ve vzdělávacím systému ročně minimálně 50 miliard.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Než předám slovo panu předsedovi, stručně: omlouvá se pan poslanec Marek Novák od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní ministryně Schillerová od 16 hodin do konce pracovního dne. A nyní má slovo pan předseda vlády. Prosím. A předávám řízení.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No tak já se jednak divím, že tedy paní poslankyně za ČSSD mě kritizuje, když vlastně plníme náš program i váš program. Ne, přece to jste vždycky chtěli. Mně jste to vyčítali, že jsme to neudělali, ale v té koaliční vládě vy jste nepřišli a nechtěli jste to. Tak my jsme to teď udělali. A samozřejmě že platí, co řekla Poslanecká sněmovna. My se podle toho řídíme a budeme řídit a určitě předpokládám, že resort MŠMT, školství, příští rok i tím zákonem, kde tady ve Sněmovně navrhovaly některé strany odložení o deset let a i v rámci i pan ministr chtěl to odložit o jeden rok, a já jsem na vládě přesvědčil kolegy, že to budeme plnit, ten váš zákon, a že to podpoříme a že ty peníze musíme najít. Takže my se k tomu hlásíme. A znovu opakuji: schválený rozpočet 2018 není možné podle rozpočtových pravidel jen tak měnit, ano? A my jsme o tom jednali dlouho a já nechci tady znovu opakovat, že to, co jsme vlastně ušetřili u MŠMT, to jsou ty kurzové rozdíly, že skutečně nemůžeme je přesunout teď a dát učitelům. To není možné podle našich zákonů. Takže my se k tomu hlásíme a znovu opakuji: rozpočet 2019, všichni ho tady budeme schvalovat a my bezezbytku budeme respektovat rozhodnutí Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane premiére. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Rozumím tady tomu tak, že bez ohledu na oslabení kapitoly rozpočtu školství o 400 milionů korun nebude nějak ohroženo to, že vláda splní usnesení Sněmovny, které ji zavazuje od 1. září navýšit platy učitelů a mzdy neučitelů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ještě jednou, těch 400 milionů je 300 kurzové rozdíly, které jsme ušetřili, a 100 je nevyčerpaný investiční program pro vysoké školy. Takže tyhle peníze se nedají vůbec už vyčerpat a my je nemůžeme přesunout na platy učitelů. A usnesení, já si nepamatuji, jestli je to od 1. 9. nebo je od 1. ledna, ale samozřejmě my respektujeme a je priorita pro nás navyšovat platy pedagogů. Určitě ano.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslední vylosovanou ústní interpelací na předsedu vlády České republiky přednese pan poslanec Rakušan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády České republiky, ta moje interpelace je vlastně neuvěřitelně jednoduchá a ona je opakující se, protože my jsme tu odpověď tady nedostali.

Já jsem velmi bedlivě, byť z klidu své kanceláře, poslouchal odpověď na interpelaci pana kolegy Dominika Feriho, dokonce na jeho doplňující otázku, a ani poté nepadla jasná odpověď. Ale ta otázka je velmi jednoduchá. Pan premiér nám často říká, že mu asi nerozumíme, že ho nechápeme. Asi opravdu ne, protože jsem neměl pocit, že by nám bylo odpovězeno nějakým jazykem, který srozumitelný je. Ta otázka je jednoduchá. Bavíme se o 170 miliardách korun, které byly nalezeny, použijí se na jízdné. A já se ptám, proč ty peníze nezůstanou ve vědě, proč ty peníze nezůstanou ve výzkumu, proč ty peníze nezůstanou v oblasti školství, inovací, prostě toho, co jsme všichni vydávali za naše předvolební priority číslo jedna: vzdělanost, věda, výzkum, tam, kde Česká republika v rámci Evropy výrazně zaostává v inovacích, ve výzkumu. Ptám na se úplně jednoduchou jednu otázku, proč se přesouvají jinam. Nic jiného jsme asi ani s panem kolegou Ferim od začátku tady slyšet nechtěli.

Měl jsem připravené ještě jiné nesystémové kroky vlády, na které bych se rád zeptal, nicméně čas je neúprosný, zůstanu tedy u této otázky, která od první dnešní vylosované interpelace stále visí ve vzduchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji. No tak co na to říct? Tak demagogie zůstane demagogií. Tak já nevím, zkusím to ještě jednou vám vysvětlit, pane kolego. K 1. lednu 2018 činily nespotřebované výdaje jednotlivých resortů 167 miliard. Nevím, jestli chápete, co jsou to nespotřebované výdaje. Patrně nechápete. Tak já vám to řeknu ještě jednou. To jsou peníze, které dostaly jednotlivé resorty v minulosti a neutratily je. Ty peníze mají nějaká pravidla. A ty peníze se skládají z evropských peněz, které se skládají samozřejmě z investičních a nějakých provozních, a z českých peněz, které jsou také investiční. Já nechápu, co nechápete na tom, že v rámci - tato vláda totiž - skončil resortismus. To není, že každý ministr si dělá, co chce, i v rámci jedné strany například, když bojují o předsednický post. A my jsme jednali s našimi ministry a našli jsme 8,3 miliardy peněz, které chceme použít na opravy silnic druhých a třetích tříd pro kraje, protože jsme jim to slíbili. A mohli jsme říct ne, my nemůžeme, ten rozpočet je hotový a my už vám nic nedáme. Ale my jsme se snažili a my jsme ty peníze našli. Tak já nevím, co na tom nechápete.

A chcete znovu, abych vám přečetl - chápete, co je to kurzový rozdíl? Chápete rozdíl, když je koruna 27 a koruna 25, že je tam rozdíl? Že ty dvě koruny jsou nějaký zisk? Nějaký kurzový rozdíl, který my jsme získali? Nenávratně vznikl kurzový rozdíl, pozitivní, 300 milionů. A ten nemůžeme použít na něco jiného, o čem vy mluvíte. A ten je náš plus a to jsme ušetřili a to jsme nevzali, jak se tady někdo snaží podsouvat, učitelům. Takže já jsem to tady řekl už x-krát, tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Toto nikdo v minulosti, žádný premiér, neřešil, protože každý ministr samozřejmě nikdy se nevzdal nespotřebovaných výdajů ve prospěch nějakého jiného resortu a nikdy se vůbec nevzdal těch peněz ve prospěch krajů na silnice druhých a třetích tříd, kde máme deficit asi 95 miliard.

Tak já nechápu - zkuste přijít, my vám to vysvětlíme, přijďte a pan Tyll ředitel odboru, který dělá rozpočet, vám vysvětlí rozpočtová pravidla a možnosti schváleného rozpočtu na přesun mezi jednotlivými kapitolami a na užití těch peněz, které se neutratily.

Tak já už nevím, jak to mám lépe vysvětlit. Tady někdo dal do mediálního prostoru lež, že my jsme vzali peníze někomu, abychom dali slevu na jízdné. To je nesmysl, není to pravda. A znovu opakuji, udělali jsme maximum pro to, abychom vyhověli požadavkům v roce 2018, což, znovu opakuji, není náš rozpočet. Takže já to odmítám a já nechápu, co nechápete na mém vysvětlení. Takže můžu samozřejmě - napsali jsme to, máme tiskové prohlášení MŠMT, máme tiskové prohlášení Ministerstva financí, takže já už nevím, jak to mám lépe vysvětlit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP