(15.30 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom opravdu telegraficky. Já do značné míry ten návrh, který tady zazněl, vítám. Trošku se vlastně podobá i tomu mému. A to neříkám proto, že by se mu podobal, protože je dobrý, ale prostě je racionální. Bez jakéhokoliv sarkasmu nebo špetky ironie. Bylo nám opakováno, že máme svítit a topit, a tohle jde nad rámec těchto dvou povinností. To je velmi smělý plán, ale myslím si, že je potřeba si na to sednout a přispět k řešením. Nepatřím k těm, kteří si myslí, že Česká republika má mít nějaké megalomanské ambice v zahraniční politice přesahující, řekněme, její střední velikost v rámci evropských zemí. Ale stejně tak si nemyslím, že mají být ty ambice minimalistické. Takže mluvit o tom, dát hlavy dohromady a přijít s nápadem - jsem velmi pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím pana poslance Benešíka s faktickou, který byl dřív.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já nebudu panu ministrovi říkat, že máme svítit a topit. Každopádně si myslím, že naše jedinečné postavení díky naší ambasádě v Damašku nás předurčuje k tomu, abychom tyto kapacity nabídli jednak z informačního hlediska, jednak z technického zázemí pro to, abychom se pokusili přispět, myslím si, že poměrně zásadním dílem, k vyřešení situace v Sýrii. To je první věc. Já předpokládám, že pokud tady diskutujeme o vyjádření paní ministryně obrany, pana ministra zahraničních věcí, pana premiéra ohledně situace v Sýrii a útoku spojenců na vojenská a výzkumná zařízení Asadova režimu, tak předpokládám, že oni využili informace, které naše ambasáda má. Že jejich vyjádření byla navzájem konzultována, a k tomu se upínám. Protože postavení České republiky prostřednictvím naší ambasády je do velké míry exkluzivní. A já jsem měl za to, že pokud čtu vyjádření pana ministra zahraničních věcí, paní ministryně obrany a koneckonců v první fázi i pana premiéra, tak se o tyto informace, o konzultace s naším zastoupením v Damašku - znova opakuji, které je tam jediné z celé Evropské unie, pokud vím, tak jediné z celé Severoatlantické aliance - opírají.

A ještě jedna věc. Zaznělo tady, že nelegální migrace v souvislosti s konfliktem v Sýrii - prosím tady přistupujeme na takovou tu ne úplně přesnou, spíš bych řekl nekorektní diskuzi, která v České republice zaznívá. Prostě to, že tady máme v Evropě nelegální migraci, o tom není pochyb. Ale pokud někdo objektivně prchá před válkou, tak je azylant, respektive žadatel o azyl, nikoliv nelegální migrant. Ono prchat před válkou a žádat o pomoc někde jinde (upozornění na čas) je legální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď mám první s faktickou pana zpravodaje Zaorálka.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já jsem se jenom chtěl ohradit proti tomu, že tu jde jenom o nějaké svítit a topit. Já tady vítám to, co tady zaznělo z úst paní poslankyně Černochové. Ta otázka, co bude dál v Sýrii, to mi připadá úplně zásadní. A to není žádné, přátelé, svítit a topit. V čem bylo selhání toho, co se stalo před rokem? Že po tom útoku tomahawky nenásledovalo vůbec nic. A vy se ptáte, jaké něco mělo následovat? Takže když použijete tedy tu sílu, tak ji máte použít k něčemu. Třeba abyste následně dostali k jednacímu stolu Rusko, Írán, abyste začali jednat třeba v Ženevě. Nebo prostě abyste z toho něco vytěžili. A to, co tady konstatuji, přátelé, že se nestalo vůbec nic. A to čeho se bojím, že se ani teď nestane vůbec nic. Chápete? Že se použily ty rakety, ale nebude nic následovat. Takže ta otázka, co bude dál, co si s tím dále počneme, to je naprosto namístě.

A zbytek asi řeknu - protože teď už asi nemám čas, že? (Předsedající: Ještě máte minutu.) Minutu. Takže víte, já tady dokonce řeknu něco velice provokativního. Já se obávám, že ani to zužování problému na chemické zbraně není šťastné. Je to spíš projev našeho zoufalství. Myslíte si někdo z vás, že barelové bomby jsou méně hrozné? Nebo si myslíte, že komory na mučení jsou lepší věc než chemické zbraně? Nebo že normální dělostřelecké bombardování - kdybyste viděli důsledky, tak si myslím, že byste nedokázali říct, že je to lepší než použití chemických zbraní. To je pouze zjednodušení věci, abychom se měli čeho chytit v situaci, kdy de facto nemáme strategii.

Takže vím, že to zní hodně provokativně, ale myslím si, že to omezování se na chemické zbraně je samo ukázkou toho, že je tady něco, co jsme schopni popsat, a přitom, přátelé, v analýzách, jak už tady dneska zaznělo, nikdy nejste schopni stoprocentně provést evidenci. Když se podívám do minulosti, tak se nám to nikdy nepovedlo. Takže ta realita je, že podstatné je - opakuji to, co řekla paní poslankyně Černochová - proboha, co chceme dál dělat? O tomhle se bavit. A o tom by měla být také české politika do budoucnosti. Měli bychom my prosazovat co dále. Nejenom házet tomahawky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bude následovat pan poslanec Foldyna a poté bude následovat pan poslanec Hájek s faktickou.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za faktickou poznámku, pane předsedající. Já bych se přiklonil k tomu, co tu paní Černochová řekla, a myslím si, že je to správná iniciativa. Chtěl bych říct, že si vzpomínám na rok 1999, kdy česká vláda, vláda sociální demokracie, přivedla tuto zemi do NATO 12. března a 24. března v rozporu s mezinárodními právy, v rozporu s Washingtonskou smlouvou, NATO začalo bombardovat Jugoslávii. Přátelé, my jsme se do té situace sociální demokracie prekérně dostali taky. Já naprosto vnímám tu velmi složitou situaci pro pana premiéra v demisi Babiše. Ona tenkrát na českou vládu klekla paní Albrightová a česká vláda také souhlasila s tím, že budou americká letadla a letadla NATO lítat přes naše území. Nicméně ta česká vláda pak iniciovala česko-řeckou iniciativu, která se stala předlohou pro Kumanovskou smlouvu, která uzavřela to bombardování.

Já prostě vnímám to, že jste se dostali do určitého tlaku. Ale prosím vás, my tady furt detailně diskutujeme o nějakých věcech, ale nediskutuje se o jedné základní věci. Bylo porušeno mezinárodní právo. Buď to mezinárodní právo platí, buďto platí Washingtonská smlouva, nebo neplatí, a pak se nemůžeme divit, že se ve světě odehrávají takovéto excesy. Já bych si přál, aby česká vláda tvrdě vyžadovala, aby platilo mezinárodní právo a aby platila Washingtonská smlouva paktu NATO. Jestliže se tady útočí na nějakou zemi, protože informace, které má pan prezident Macron - a nevím, jaké informace má česká vláda - ale jsou-li to ty informace, jak se ukazuje ve Francii, které lítají na YouTubu, no tak to jsou velmi slabé informace na to, abychom obhajovali porušování mezinárodní práva.

Takže já bych chtěl, abychom přihlédli k tomu, co tady říkala paní poslankyně Černochová. Protože si myslím, že tato iniciativa by si od naší vlády... tato mezinárodní situace (upozornění na čas) by si to zasloužila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek a pak bychom se posunuli k písemným přihláškám.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, je to myslím poprvé, co v tomto volebním období diskutujeme nějakou situaci v zahraničí. V minulém volebním období jsme tady několikrát diskutovali situaci na Ukrajině. A můj poznatek jak z té Ukrajiny, tak z té Sýrie je, že ty informace, které máme, nejsou dostatečné k tomu, abychom měli jasné stanovisko. Proto souhlasím tady s kolegyní Černochovou, abychom to diskutovali na výboru, kde můžeme ten výbor uzavřít a opravdu si vyslechnout informace, které tady nemůžeme dostat. O tom, že ta situace není černobílá, tady může říci pan Kalousek.

Já si v tom minulém volebním období pamatuji, jak tady chodívali s plackami Zachraňte Savčenko, málem se tady držela hladovka, a dneska tahle paní v březnu byla obviněna z přípravy atentátu. A to nevím, jestli chtěla použít tu dýku, kterou jí prostřednictvím pana předsedajícího dal pan Kalousek. To skutečně nevím. Takže to opravdu není černobílé a jenom si přemýšlím, kdyby v té situaci byl současný pan premiér, podporoval paní Savčenkovou, dal jí dýku, co by se dělo dneska. Ten by tady skákal až do stropu, že by možná museli ještě vyvorat patro nahoru, jak by tady hřímal pan kolega Kalousek. Takže tolik k zahraniční politice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní je tedy do řádné rozpravy přihlášen pan poslanec Luzar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP