(16.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: (Udýchaně:) Kolegové ještě ladí noty. Já bych si vám dovolila přečíst ten návrh, než dorazí zpravodaj, na kterém snad tedy bude panovat většinová shoda:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje předsedům výborů pro obranu a zahraničního výboru uspořádat společné jednání těchto orgánů k otázce současného vývoje v Sýrii za přítomnosti předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministryně obrany a jimi přizvaných hostů. (Porada s poslancem Stanjurou.) Nejdřív byste měl prý skončit obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je možné to přečíst i teď, ale podrobné načtení až v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Takže to by byla jednička.

Dvojka by byla: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje předsedovi vlády, aby v případech závažných událostí mezinárodněpolitického charakteru konzultoval pozici České republiky s předsedy jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.

III. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby vyvinula veškeré úsilí k maximálnímu využití kapacit velvyslanectví ČR v Damašku ve prospěch dlouhodobého mírového řešení současné situace v Sýrii, a to včetně zapojení odborných útvarů a složek našeho státu.

Další bod, na kterém byla většinová shoda, je modifikovaných návrh kolegů od Pirátů: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu ČR, aby podpořila reformu mezinárodních institucí směrem k jejich větší funkčnosti a efektivnosti.

Toto jsou čtyři návrhy, na kterých panovala většinová shoda. Ostatní kolegové navrhovali ještě další usnesení, na které se i odvolávali, a ta se budou načítat samostatně. Děkuji.

Já bych ještě poprosila, pane místopředsedo, jestli by ještě pan předseda zahraničního výboru Zaorálek k tomu chtěl něco doplnit, že se to děje v naší shodě.

Jinak výbor pro obranu a zahraniční věci by měl zasedat po dohodě s panem premiérem zítra v 9 hodin ráno. Schůze Poslanecké sněmovny by se měla přesunout na 10. hodinu, měla by začínat v 10 hodin, aspoň takto jsme si to před chvilinkou předjednali s panem předsedou Poslanecké sněmovny Vondráčkem a s panem premiérem vlády ČR Babišem, tak abychom tedy mohli lege artis jednat jako výbor, a vzhledem k tomu, že výbor pro obranu disponuje prostory, které jsou tzv. téčkové, tedy režimové, tak jsme se s panem předsedou Zaorálkem dohodli, že by toto jednání bylo na výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. První tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já bych měl dotaz na paní kolegyni. Nevím, jestli jsem to dobře zachytil. Tam se ukládá vládě nějaká povinnost konzultací v případě závažných - a jestli mi můžete říct jakých okolností - s předsedy stran. Kdo určí, co již je závažné a co ještě není závažné. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: (Místopředseda Pikal pohledem souhlasí s vystoupením.) Děkuji, pane místopředsedo. Je to opravdu jenom doporučení panu předsedovi vlády. Já ho přečtu ještě jednou: "aby v případech závažných událostí mezinárodněpolitického charakteru konzultoval pozici České republiky s předsedy jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně". Všichni, jak tady sedíme, víme, že zahraniční politika je věcí vlády ČR. Na druhou stranu je určitě užitečné, a byli premiéři, kteří to dělali, a není to nic proti ničemu. Dokonce to, že někdo obvolá telefonicky předsedy parlamentních stran a řekne jim kolegové, děje se to a to, máme Bezpečnostní radu státu, připravte se na to, že tuto věc budete komunikovat, že se na vás budou obracet novináři, tak je dobré, aby tyto informace ti předsedové měli, aby je měli nezkreslené z médií, aby je měli přímo od zdroje, tedy přímo od předsedy vlády. Není to povinnost, toto skutečně by muselo být v Ústavě, aby to byla povinnost. Je to doporučení. A já skutečně, co si za těch pár let, co působím v Poslanecké sněmovně, vzpomínám, tak tyto věci tak v minulosti fungovaly. Takže je to skutečně pouze doporučení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za vyjasnění a nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chtěl jsem jenom doplnit jako pamětník, opravdu něco takového se nedá uložit, ale léta to bývalo dobrým zvykem. Byl jsem v minulosti dvakrát předsedou politické strany zastoupené i v této Sněmovně, na třetí se nechystám tedy, a za mých časů bylo běžné, že předseda vlády, který se dostal do situace, kterou musel řešit v hodinách, tak prostě ty předsedy opozičních stran - v koalici to bylo samozřejmé, ale opozičních obvolal. Minimálně aby si zajistil nějakou sounáležitost nebo aby předešel hysterické reakce plynoucí z nedorozumění. Zdůrazňuji, že to je spíš v zájmu toho předsedy vlády. On to dělal ve svém vlastním zájmu. Ne proto, že by se cítil zavázán těm stranám, ale ve svém vlastním zájmu informoval dopředu, což je velmi užitečné. Možná to pochopil i pan premiér, že když nekonzultoval se svými vlastními ministry, že mu to přivedlo jisté komunikační potíže, tak že je dobré komunikovat nejenom se svými ministry, ale i s předsedy parlamentních stran. Je to prostě fajn a mělo by to zaznít jako doporučení. Jak si s tím ten či onen premiér naloží, je samozřejmě jeho rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP