(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji tedy, že v souladu s § 90 odst. 3 jednacího řádu bylo podáno veto hned šesti poslaneckých klubů, což znamená, že nemůžeme projednávat tento návrh zákona podle § 90 odst. 2 a zákon projde standardním procesem všemi třemi čteními.

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Adámková. Než sem přijde, tak vás seznámím s omluvami. Z pracovních důvodů se v době od 11 do 19 hodin z jednání Poslanecké sněmovny dne 19. 4. omlouvá pan poslanec Kalous. A pan poslanec Skopeček ruší svoji omluvu z dnešního jednání od 15.30 z důvodu pracovní zahraniční cesty, je tedy přítomen.

Nyní má slovo paní poslankyně Adámková, která zahájí obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v posledních větách, které řekl můj předřečník, pan poslanec Benda, zaznělo to, co bych chtěla říci. Je tady problém, který si pravděpodobně na první pohled člověk neuvědomí, a to jsou třeba naši občané vojáci, kteří jsou v misích v zahraničí. A tam je velmi důležité mít velmi dobře ošetřený celý sled událostí, který je, který potom tady nebyl úplně jasně, nebo není v návrhu zákona jasně proveden. Takže já opravdu prosím o přiřazení i tohoto tisku do zdravotního výboru jako dalšího výboru. Nebudu se dále tím zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Má zájem pan ministr? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také nemá zájem o závěrečné slovo. Nezazněl návrh na zamítnutí ani vrácení navrhovateli, proto se budeme nyní zabývat přikázáním návrhu výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Budeme o tom tedy nyní hlasovat.

 

Znovu opakuji, protože přicházejí některé paní poslankyně, páni poslanci, hlasujeme teď o tom, že přikážeme tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 159 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a znamená to, že garančním výborem pro projednání tohoto návrhu bude ústavněprávní výbor.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh jako dalšímu výboru k projednání petičnímu výboru. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 159 poslanců, pro 131, proti 3, návrh byl přijat a dalším výborem, který se bude tímto návrhem zabývat, je výbor petiční.

 

Dále zde zazněl návrh, aby byl tento tisk přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 159 poslanců, pro 139, proti 1, návrh byl přijat. Zdravotní výbor bude dalším výborem, který se bude zabývat tímto návrhem.

 

Pan zpravodaj navrhoval další výbory a nespecifikoval je, tak teď prosím, aby specifikoval, o kterých výborech máme hlasovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já vás, pane předsedající, poprosím, jestli byste nechal ještě hlasovat o hospodářském výboru, volebním výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, nejprve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 159 poslanců, pro 140, proti 3, návrh byl přijat.

 

Dalším výborem, o kterém budeme hlasovat, je výbor volební.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání volebnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 159 poslanců, pro 123, proti 12, návrh byl přijat.

 

Poslední výbor, o kterém budeme hlasovat, je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání návrhu tomuto výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášeno 159 poslanců, pro 146, proti nebyl žádný, návrh byl přijat.

 

Dalšími výbory, které budou projednávat tento návrh, jsou petiční výbor, zdravotní výbor, hospodářský, volební a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rozpravě nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, takže jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona a já projednávání tohoto bodu končím.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

24.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 102/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 102/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V jednacím sále je setrvalý hluk, poslanci se baví mezi sebou, rovněž někteří ministři.)

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych po vzrušených debatách personálních sem vrátil téma ryze odborné, školské a důležité. Rovnou řeknu, že je to důležitější novela, než byly školky. Byť není tak chytlavá, protože u školek máte každý ve svém volebním obvodu řadu paní učitelek, co za vámi chodily rozzuřené, a tak se to dostalo v pořadí důležitosti u vás poměrně vysoko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto návrhu! Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Václav Klaus: Školský zákon je zanesen spoustou byrokracie, nesmyslů, ideologických projektů, nejen inkluze. Mimochodem, zítra v interpelaci načtu, nebo požádám pana ministra o změnu inkluzivní vyhlášky. A řekněme si jasně, jsou tam věci, které se dají opravit rychle, pamlsková vyhláška a podobné nesmysly, až nějaký osvícený ministr zavelí. Jsou tam ovšem věci, které můžou trvat i 15 a více let. Když zrušíme praktické školy, to může trvat léta. Něco podobného je, když naprosto revolučně změníme způsob financování, tedy to, jakým způsobem peníze daňových poplatníků míří do škol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP