Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

Paní ministryně Schillerová je na místě, pan kolega Juříček jako zpravodaj je také na místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 49/3, který vám byl doručen 11. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 49/4.

Táži se paní ministryně, jestli se hlásí před otevřením rozpravy. Ano, chce vystoupit. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, sněmovní tisk číslo 49 představuje návrh souboru změn platných zákonů, které vyplývají ze sněmovního tisku 48, který jste před chvílí schválili, tj. z vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, a který jsem tedy komentovala. Konkrétně se jedná o změnu živnostenského zákona, zákona o pojišťovnictví, zákona o správních poplatcích, zákona o finančním arbitrovi a občanského zákoníku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní ministryně, a otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Tak jak už říkala paní ministryně, tento tisk 49 už byl podstatně jednodušší. Samozřejmě že jsme oba dva tisky a oba dva zákony dělali ve spolupráci, ale tady už to nebylo tak konfliktní. Už jsou to vlastně jenom prováděcí předpisy, na kterých jsme se v průběhu těch čtyř měsíců poměrně snadno shodli, a i ta procedura hlasování pak už bude pro vás mnohem jednodušší, než byla u tisku 48. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit.

Překročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Juříčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O to též samozřejmě žádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, pane předsedající. Takže dovoluji si vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který jako garanční výbor projednával návrh zákona po druhém čtení na schůzi 25. dubna.

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 49 v následujícím pořadí: za prvé hlasování o legislativně technických úpravách, budou-li ve třetím čtení předneseny. Za druhé pozměňovací návrhy A1 až A5 jedním hlasováním. Pozměňovací návrh A6. A pak hlasování o návrhu zákona jako celku.

II. Zaujímá následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům, a to znamená A1 až A5 doporučuje a A6 taktéž doporučuje rozpočtový výbor k přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vzhledem k tomu, že legislativně technické návrhy nebyly ve třetím čtení načteny, budeme mít dvě hlasování, resp. tři. Požaduje někdo hlasovat o proceduře? Já myslím, že tomu není zapotřebí, a můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Takže dovolte, abychom začali bodem č. 2. To znamená hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A5 jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko je doporučují. Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Rozhodneme v hlasování číslo 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 186 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Juříček: Další návrh je pozměňovací návrh pod bodem č. 3 a je to pozměňovací návrh A6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko je doporučující. Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 44 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 187 pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Tím pádem bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci, pojištění a zajištění, podle sněmovního tisku 49, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování 45, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 187 pro 144, proti 23. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod 72.

 

Nyní máme před sebou bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP