Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

91.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pan předseda Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Jsem trochu smutný, že to takhle vyšlo, protože bod 17 jsem byl zástupcem předkladatelů a stále jsem se modlil celé dopoledne, jestli na něj dospěje čas, nebo ne. Bohužel ne, ale respektuji to a určitě se pokusím po dohodě s vámi, se zástupci všech klubů, najít jiný, vhodnější čas. Ale tomu se teď nechci věnovat, protože jsou připraveny, jak bylo řečeno, volební body.

Prvním volebním bodem je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Těch bodů je více, ale u všech bude moje vystoupení velmi krátké. Přesto vás poprosím o trpělivost, protože kvůli stenozáznamu musím některé informace načíst.

První bod 91, změny ve složení orgánů. Volební komise tradičně, jak to dělá pro každou schůzi Poslanecké sněmovny, vyhlásila lhůtu do tohoto pondělí 21. května do 12 hodin a v usnesení číslo 74 jsme přijali pouze jeden návrh na změnu, je to rezignace kolegyně Věry Adámkové z hnutí ANO v ústavněprávním výboru. Klub hnutí ANO se rozhodl, že to místo, které mu náleží podle poměrného zastoupení, zatím nebude obsazovat, takže nemáme žádnou novou nominaci a tímto tento bod může být vyčerpán.

Protože volba výborů, komisí a delegací vždy probíhá veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom postupovali tak i v této rozpravě.

Nejdřív, pane předsedající, poprosím, abyste otevřel rozpravu o návrhu na rezignaci paní poslankyně Věry Adámkové z ÚPV, a poté bychom hlasováním tuto rezignaci potvrdili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan kolega Roman Sklenák se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Jen velmi stručně. Já nejsem nadán přednostním právem, tak jsem se nemohl zapojit do té rozpravy, která zde probíhala před chvílí, ale chci se zastat pracovníků Kanceláře. Tak jak to bylo na tabuli, to bylo samozřejmě správně. Veškeré lhůty, které jsou v jednacím řádu, se vztahují k pozměňovacím návrhům, pakliže nebyly pozměňovací návrhy ani jiné návrhy podány, mohli jsme hlasovat. Tak já jsem chtěl jen tímto způsobem -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám děkuji za pomoc, ale musím vám vzít slovo, protože máme jiný bod k projednání a já bych byl peskován. Včera jsem také nevzal slovo panu kolegovi, který si tady dovolil vykročit mimo rámec rozpravy, a musím tak učinit i teď.

Takže kdo v rozpravě k rezignaci paní kolegyně Adámkové? Pokud nikdo, rozpravu končím a můžeme hlasovat ve veřejném hlasování, tak jak je navrženo, o rezignaci paní kolegyně Adámkové. Pan předsedo, je to tak?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to tak. Prosím hlasování o rezignaci poslankyně Věry Adámkové z ústavněprávního výboru v souladu s usnesením číslo 74 volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 49. Z přítomných 178 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bod 91 jsme ukončili. Máme před sebou bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP