Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

A zase máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U volby člena Rady České tiskové kanceláře se nacházíme v druhé volbě a je to první kolo, ta volba v tuto chvíli začíná. Ale tento "příběh" je dlouhý už rok, protože už před rokem, 20. června 2017, skončilo funkční období třem členům Rady České tiskové kanceláře a předchozí Sněmovna na přelomu loňského jara a léta zvolila pouze jedno místo. Dvě místa zůstala neobsazena. Následně v letošním roce 19. února skončilo funkční období dalšímu členovi, panu Tomáši Mrázkovi. Proto jsou v tuto chvíli neobsazena hned tři místa v Radě České tiskové kanceláře... omlouvám se, byla neobsazena tři místa. Naše Sněmovna letos volila 28. února, tam proběhlo první volba, první kolo. Byl zvolen Petr Žantovský s počtem 86 hlasů a následně 7. března v druhém kole jsme doplnili ČTK radním Pavlem Foltánem, který získal 89 hlasů.

Takže sečteno a podtrženo, v tuto chvíli zůstává jedno neobsazené místo. Volební komise na něj vyhlásila lhůtu k doručení nominací a následně na základě této lhůty jsme ve volební komisi 10. dubna 2018 přijali usnesení číslo 64, s kterým vás rychle seznámím, a máte ho k dispozici na stolech. Návrhy do této volby jsou následující: Jana Gáborová, navržena SPD, Kristián Chalupa, navržen ODS, Adam Komers, navržen TOP 09, a pan Jiří Táborský, navržen klubem Piráti.

Za druhé. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V souladu s historickým postupem i v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou a dvoukolovou. Případně zvolenému členovi započne jeho pětileté funkční období dnem volby.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak ke kandidátce, tak i ke způsobu té volby. O způsobu volby budeme poté hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o návrhu volební komise na tajnou volbu

hlasováním číslo 50, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tajnou volbu členů Rady České tiskové kanceláře? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50. Ze 177 přítomných pro 123, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 93 pro provedení tajné volby a otevírám bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP