Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

94.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tento bod se týká Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a velmi úzce souvisí i s dalším bodem, s následným, který bude poté. Pokusím se velmi stručně vysvětlit.

V souladu se zákonem do Státního zemědělského intervenčního fondu my jako Sněmovna volíme zaprvé předsedu v jedné samostatné volbě a zadruhé potom členy dozorčí rady tohoto fondu. Ta situace je tedy malinko jiná. To, co vám teď říkám, máme ověřeno, zkontrolováno i s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Je odlišná od, řekl bych, praxe nebo zvyklostí, jak to znáte tady ze Sněmovny. To znamená, není to tak, že se nejdřív obsazuje ten orgán jako takový, že se naplňuje svými členy, a potom teprve z řad těch členů volíme předsedu. V tomto případě je možné, aby Sněmovna samostatně zvolila předsedu dotyčného orgánu, tedy Dozorčí rady Zemědělského intervenčního fondu, a poté následně volila členy tohoto orgánu. Sečteno a podtrženo, v těchto dvou volbách budeme vlastně naplňovat dvě plus jedno místo, tedy dohromady tři místa.

Co se týká té první volby do takzvaného ZIFu, tak 7. května skončilo funkční období bývalému předsedovi, panu Ladislavu Velebnému, a pozice předsedy je v tuto chvíli volná. To, co jsem zmiňoval, je zákon č. 256/2000 Sb., konkrétně § 10, který říká, že předsedu dozorčí rady a tři členy volí Poslanecká sněmovna, místopředsedu potom volí a odvolává Senát. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady senátor.

Vzhledem k tomu, že volba předsedy i členů probíhá současně, tak je potřeba si uvědomit, do které funkce budeme volit, anebo vy se rozhodnete volit našeho kolegu pana poslance Pavla Kováčika, protože kolegové za KSČM ho navrhli právě jak do této volby, je to tedy jediný kandidát na předsedu, ale zároveň byl ze strany klubu KSČM navržen případně jako člen i v té volbě druhé, kde tedy budeme vybírat ze dvou kandidátů.

Cituji a konstatuji obsah usnesení číslo 71 volební komise z 20. dubna, kde jsem tedy pověřen, abych vás seznámil s tím, že jedinou nominací na předsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu je pan poslanec Pavel Kováčik, s tím že my jsme původně, protože to bylo dubnové usnesení, počítali, že již bude zvoleno. Navrhovali jsme na komisi funkční období dnem 15. května, tak aby logicky navazovalo na konec předchozího předsedy. Nestihlo se to. Opět po konzultaci s legislativou i s volební komisí logicky počítáme s tím, že pokud bude pan poslanec Kováčik zvolen, může mu funkční období započít dneškem, tedy dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, otevřít rozpravu. Opět volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do té se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci se zeptat předsedy volební komise, když se stane, pokud ta koalice existující zvolí Pavla Kováčika do obou funkcí, co se stane.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tuto eventualitu jsme probírali pečlivě s kolegy z legislativního odboru Sněmovny. Výklad je takový, že pozice předsedy je vyšší, má vyšší platnost. V tu chvíli by ta volba, případné zvolení jako člena bylo bezpředmětné. To místo by zůstalo neobsazeno, a tím pádem by volební komise v příštím kole na příští sněmovnu mohla vyhlásit novou lhůtu, aby to místo bylo obsazeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS ještě jednou do rozpravy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já sice respektuji právo klubu navrhovat, koho chtějí, je to jejich rozhodnutí, ale to mi připadá opravdu absurdní. My počítáme s možností, že volba bude marná v jednom případě díky rozhodnutí klubu KSČM. Tak si to jenom pamatujte, až budete za těmi urnami, abychom nemuseli volit zbytečně, protože vždycky hrozně spěcháme, aby místo se obsadilo, to volné, a pak říkáme, když ho zvolíme, tak vyšší bere, a to místo bude volné, a zase někdy za měsíc, až se sejdeme, budeme volit, protože pak by musely být zřejmě nové lhůty. Pochopil jsem to správně. Nové lhůty, nové nominace, nejdříve na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o tajné volbě v hlasování číslo 51, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 179 pro 128, proti 14, návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod číslo 94 k provedení tajné volby a zahajuji bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP