Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

96.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Poslední dva volební body se týkají médií, veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a České televize. U Českého rozhlasu je to opět příběh rok starý, už 8. června 2017 skončilo funkční období třem členům Rady Českého rozhlasu, ta rada je devítičlenná, takže tři už je poměrně velký počet. Předchozí Sněmovna 7. června zvolila radním bývalého poslance pana Vítězslava Jandáka. Volební výbor se pak ještě snažil přes léto tu volbu a nominaci zopakovat, ale bohužel vzhledem k volbám to již předchozí Sněmovna nestihla dokončit.

Současný volební výbor tedy vyhlásil prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny lhůtu oprávněným organizacím a sdružením podle zákona, aby do 2. března předložily volebnímu výboru návrhy kandidátů. Sešlo se 17 nominací a v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb. a zároveň se zákonem o Českém rozhlasu musí volební výbor zúžit počet všech těch kandidátů na trojnásobek neobsazených míst. To znamená, že neobsazená jsou v tuto chvíli dvě místa a volební výbor vám, Sněmovně, tedy prostřednictvím volební komise předkládá zúžené jakési finále, nebo chcete-li semifinále zúžené na šest kandidátů a kandidátek, tak jak je navrhly neziskové občanské organizace a jak je tedy zúžil, ten výběr, právě volební výbor.

Je to usnesení číslo 69 ze dne 17. dubna. Nominace jsou následující, za prvé, v abecedním pořadí, 1. Petr Arenberger, 2. Jan Jirák, 3. Eva Katrušáková, 4. Zdeněk Mahdal, 5. Jaroslav Růžička, 6. Lucie Wittlichová.

I v tomto případě je to stejné jako u všech předchozích bodů. Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební výbor i volební komise navrhují volbu tajnou, dvoukolovou. Pokud někdo bude zvolen, šestileté funkční období začíná dnem volby. A já prosím o otevření rozpravy ke kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby v hlasování číslo 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 179 pro 122, proti 15. I tady byla tajná volba schválena.

 

Přerušuji bod 96 pro provedení tajné volby a zahajuji bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP