Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

76.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal na navrhovatele hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák a zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jakub Janda. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, garanční výbor se s tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí ze sálu. Poprosím o klid. Nevidím, že by se někdo hlásil ze sálu, tedy rozpravu končím.

Prosím, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje. (Nebyl.) V tom případě prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající. Tady hlasujeme pouze jenom o zákonu jako celku, pokud se nemýlím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji za přednesení. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. (V sále je hluk.) Prosím o klid, zvláště v levé části sálu.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 36."

Zahajuji hlasování, svolám kolegy do sálu. (Předsedající svolává poslance gongem.) Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 78 bylo přítomno 153 poslanců, pro bylo 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím ho končím, děkuji zpravodaji a navrhovateli.

Posuneme se dál v bloku třetích čtení. Vzhledem k tomu, že nyní nás čeká bod osmdesát ... Tak já otevřu bod vládní návrh zákona o postupu... (Námitka.) Ne? Tak neotevřu bod. Vzhledem k tomu, že následují body 83 a 94, které má za navrhovatele přednášet paní ministryně Schillerová, a ta je omluvena z důvodu zahraniční cesty, tak bych tyto body odložil do příštího bloku třetích čtení, a tím bychom s dnešním blokem třetích čtení skončili, protože jiný člen vlády není pověřen, aby to přednesl za ni, a pan premiér v demisi tu není.

Takže bychom se posunuli, protože po bloku třetích čtení bylo zařazeno zabývání se státními vyznamenáními, tak to je můj bod, který mám zpravodajovat. Takže bych poprosil, jestli by se mezi předsedajícími našel někdo, kdo by mě vystřídal, protože já to mám zpravodajovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, máme před sebou nově zařazený bod, resp. napevno zařazený bod státní vyznamenání. Předtím se s přednostním právem hlásí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Stálý hluk v sále.)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Dobrý den. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, ještě chviličku. Prosím o klid sněmovnu, abychom mohli sledovat vystoupení jednotlivých poslanců, kteří dostali slovo... Ještě malou chvilinku... Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já to neumím nazvat jinak než šlendrián, protože už je to poněkolikáté, co je zařazen bod, není tady ministr a není pověření. Já myslím, že není žádný problém ve vládě se dohodnout, aby to někdo jiný přečetl anebo aby to nebylo zařazeno na pořad schůze, když je z důvodu zahraniční cesty, která se snad nějak plánuje, aby to bylo. Já bych chtěl vyzvat vládu, aby si v tomhle udělala pořádek, protože to považuji za manažerské selhání. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nebudu to komentovat, ani mi to nepřísluší, ale myslím si, že to vnímáme všichni, že tak to má být.

 

Nyní tedy budeme projednávat zařazený bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP