Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

114.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 731/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 71 ze dne 10. května 2018. Je vám známo, že organizační výbor Poslanecké sněmovny zřizuje podvýbor pro státní vyznamenání a ten je veden místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, a toho také žádám, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl.

Než vám dám slovo, opět požádám o klid. Pokud diskutujete něco jiného než státní vyznamenání, prosím zásadně v předsálí. Já vím, že pan prezident nemusí naše doporučení přijmout za své, je to na něm, ale přesto je to důležitý akt Poslanecké sněmovny jako jednoho z navrhovatelů. Děkuji.

Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem nečekal, že na to dneska dojde tak brzo, nicméně je to tady. Já zde mám seznam návrhů osob navržených Poslaneckou sněmovnou na státní vyznamenání. Jedná se o Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaili Za hrdinství a medaili Za zásluhy. Jak již bylo řečeno, v této věci má Sněmovna zřízen podvýbor, tam nás sedí devět. Děkuji všem kolegům, kteří se tohoto procesu zúčastnili.

Kromě návrhů z podvýborů, které byly postoupeny organizačnímu výboru, který je všechny předal Poslanecké sněmovně, v rámci tohoto návrhu byl návrh doplněn ještě o tři návrhy od podvýboru pro válečné veterány. Jedná se většinou, nebo ve své většině o prvorepublikové generály, kteří se zasloužili nějak o náš stát a o následný odboj, a vlastně zařazujeme je u příležitosti stého výročí naší státnosti.

Nebudu samozřejmě číst podrobně ty jednotlivé medailonky, které vám byly rozeslány během včerejška a jsou vám k dispozici již delší dobu na discích Sněmovny, to můžeme případně potom rozebrat podrobně, jestli bude mít někdo zájem. Já bych teď jenom načetl ta jména a pak budeme hlasovat u každého jména jednotlivě a potom o návrhu jako celku. Samozřejmě je možné předkládat taky návrhy na doplnění, kdyby měl někdo v tuto chvíli ambici.

Takže je to návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Za prvé by se propůjčoval Řád bílého lva - ve vojenské skupině

1. plk. Květoslavu Prokešovi in memoriam

2. genmjr. Josefu Ocelkovi in memoriam

3. Josefu Bernatovi in memoriam.

V občanské skupině by se tento řád propůjčoval

Antonu Gebertovi in memoriam

Karlu Lánskému

Janu Gajdošovi in memoriam

Za druhé se navrhuje propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka

Karlu Schrammelovi in memoriam

Prof. Dr. Rajko Dolečkovi, DrSc. in memoriam

Prof. Dr. Martinu Filipcovi, CSc.

Za třetí se navrhuje udělení medaile Za hrdinství

Štěpánu Gavendovi in memoriam

Věře Sosnarové

Jaroslavě Doležalové in memoriam

Za čtvrté se navrhuje udělení medailí Za zásluhy

Naděždě Urbáškové v oblasti kultury a výchovy

Josefu Suchárovi za zásluhy o územní celek

Karlu Sýsovi za zásluhy o literaturu

Prof. Dr. Miloši Peškovi, CSc., za zásluhy v oblasti vědy

Prof. Vadimu Petrovovi za zásluhy v oblasti kultury

Jaroslavu Faltovi za zásluhy v oblasti sportu

Čestmíru Sekaninovi za zásluhy v oblasti sportu

Ester Ledecké za zásluhy v oblasti sportu

Josefu Klímovi za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci

Petru Čechovi za zásluhy v oblasti sportu

Danielu Vávrovi za zásluhy v oblasti hospodářství, umění a kultury

Prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc., a čestnému doktorovi v oblasti vědy

Prof. Dr. Zdeňku Zadákovi, CSc., v oblasti vědy

Čili to je nějakých 33 návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Pikalovi. A ještě než zahájím rozpravu, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Marek Novák.

Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče. (Obrací se na mpř. Pikala.). Ano, nebo ne? Ne. Tak po dohodě s předkladatelem přihláška padá.

Hlásí se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobré ráno. Milé kolegyně, milí kolegové. Já bych si dovolil navrhnout hlasování jednotlivě po jménech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo navrženo. Hlasování jednotlivě bylo navrženo. Můžete dát protinávrh, že bude hlasováno en bloc. Ale jednotlivé hlasování bylo navrženo. Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat po jménech. Prosím tedy pana místopředsedu Vojtěcha Pikala, aby jednotlivá jména uváděl, a budeme o nich vždycky hlasovat. Ještě požádám o klid sněmovnu, abychom si dobře rozuměli. Máte zájem u toho opakovat ta vyznamenání a všechny tituly, nebo jenom jména? Můžeme uvádět jenom jména, máte příslušné materiály u sebe, abychom to udělali tímto způsobem. Dobře. Pane místopředsedo, po jménech, bez titulů a bez typu ocenění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vždycky uvedu tu skupinu... (Předsedající: Tu skupinu, samozřejmě. Skupinu vždycky dopředu. Můžeme začít.)

První je to tedy propůjčení Řádu bílého lva nejdříve ve vojenské skupině. Čili nejdřív je tam Květoslav Prokeš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním číslo 79, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79. Z přítomných 161 poslance pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Druhý je tam Josef Ocelka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme hlasováním číslo 80, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 80. Z přítomných 161 poslance pro 146, proti nikdo. Návrh byl také přijat. Další jméno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pak je tam Josef Bernat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme hlasováním číslo 81, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81. Z přítomných 161 poslance pro 151, proti nikdo. Návrh byl také přijat. Další

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přesuneme se do občanské skupiny Řádu bílého lva. Je tam Anton Gebert.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 82. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 160 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dále je tam pan Karel Lánský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 83. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 83. Z přítomných 160 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pak je tam pan Jan Gajdoš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 84. Ze 160 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já požádám o přerušení, protože mám pocit, že mám v ruce špatné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, protože máme, máme jednání výboru organizačního, máme sjednocené usnesení, pan místopředseda Pikal to čte podle původního usnesení podvýboru, to znamená, že má usnesení podvýboru a nečte ty, kteří byli navrženi... těmi bojovníky, abych to řekl přesně. Takže by bylo vhodnější, kdybyste četl to usnesení výboru, protože jste vynechal samozřejmě armádního generála...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se velice omlouvám, přišlo to, jak říkám, dřív, než jsem čekal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den. Já bych rád poprosil o 10 minut přestávky na poradu klubu KSČM, aby si to pan místopředseda porovnal, jak to má být správně, aby usnesení Poslanecké sněmovny následně potom na někoho nezapomnělo, případně neodhlasovalo někoho navíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže jsme u občanské skupiny a budeme se pravděpodobně vracet k Řádu bílého lva vojenské skupiny, protože ty vojáky jsme vynechali. Deset minut přestávka, sejdeme se v 9.46 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání o návrhu na státní vyznamenání. Ještě než předám slovo panu místopředsedovi Pikalovi, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher od 11 do 12.30 z důvodu jednání ve volebním kraji.

Teď tedy, pane místopředsedo, vraťme se do propůjčení státních vyznamenání, Řádu bílého lva, kde jsme nedokončili vojenskou skupinu. A prosím kolegy a kolegyně o klid. Já ještě zagonguji, aby ti, kteří chtějí rozhodovat, se vrátili do sálu. A uveďte další jméno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane místopředsedo. Já se všem omlouvám za ten zmatek. Máme tady ještě tři jména, která byla navržena v podvýboru pro válečné veterány, které potom výbor organizační doplnil. Nicméně já jsem měl v ruce špatný papír, omlouvám se.

Je tady ještě arm. gen. Josef Bílý, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování 85, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85, ze 162 přítomných pro 142 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je div. gen. Karel Husárek, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 86. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 86, ze 162 přítomných 141, proti nikdo. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je arm. gen. Ing. Vojtěch Boris Luža, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 87. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 87, z přítomných 162 pro 153, nikdo proti. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tím je uzavřena vojenská skupina Řádu bílého lva i Řád bílého lva jako celek.

Posuneme se k bodu II, což je propůjčení Řádu T. G. Masaryka. Tam jsou tři jména. Prvním je Karl Schrammel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 88. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, z přítomných 162 pro 152, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rajko Doleček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 89. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 89, z přítomných 160 pro 97, proti 5. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Martin Filipec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 90 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, z přítomných 162 pro 149 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přesunujeme se do další skupiny, což je bod III, udělení medaile Za hrdinství. Tam jsou opět tři jména. Prvním jménem je Štěpán Gavenda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 91. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 161 poslance pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším jménem je Věra Sosnová. (Předsedající: Sosnarová.) Pardon. Sosnarová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Rozhodneme v hlasování číslo 92, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 92, z přítomných 162 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Jaroslava Doležalová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 93, z přítomných 162 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A pak se přesouváme do čtvrté skupiny, což je udělení medaile Za zásluhy. Tam je 13 jmen. Prvním jménem je Naděžda Urbášková.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 162 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Josef Suchár.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 95. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 95. Z přítomných 161 poslance pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Karel Sýs.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasováni číslo 96 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 96. Z přítomných 161 poslanců pro 108, proti 25. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je profesor Miloš Pešek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 97. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 97. Ze 161 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším je profesor Vadim Petrov.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 98. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 98. Z přítomných 161 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Jaroslav Falta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 99. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 99. Z přítomných 161 poslanců pro 147, (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Čestmír Sekanina.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100. Z přítomných 160 pro 142, proti jeden. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Ester Ledecká.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 101. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101. Z přítomných 161 poslanců pro 137, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Josef Klíma.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 102, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102. Z přítomných 160 pro 113, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Petr Čech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 103. Ptám se, kdo je pro Petra Čecha. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103. Z přítomných 161 poslance pro 140, (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Daniel Vávra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104. Z přítomných 161 poslanců pro 124, proti jeden. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Další je profesor Pavel Hobza.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 105. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 105. Z přítomných 161 poslanců pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je profesor Zdeněk Zadák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A to je hlasování číslo 106... (Hlas z pléna.) Čili v tom posledním hlasování. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Protože asi v celé lavici minimálně, možná víc, nefungovalo hlasovací zařízení, tak bych chtěl opakovat poslední hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No... (Posl. Martínek: Chtěl bych to zpochybnit v tom případě.) To je ale návrh, který je nehlasovatelný, protože hlasovatelný je návrh, kdy hlasovací zařízení vykáže v tom elektronickém zápisu jinou vůli, než vy jste projevil v hlasování, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Nemohl jsem ji projevit, protože mi to nešlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha, nešlo vám, to je něco jiného. Tak se vyjadřujte přesně. Dobře. Budeme hlasovat o nesouhlasném zápisu s výsledkem elektronického zápisu.

Hlasování 106 o tom, jestli budeme opakovat to hlasování. (Diskuse v plénu.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, to není chyba v elektronickém zápise. Pan poslanec hlasitě projevoval nevůli v tom, že mu nejde hlasovací zařízení. To, že vy ho neslyšíte, to není problém pana poslance!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je problém, že je tady hluk. (Potlesk části poslanců.)

Dobře. Čili budeme hlasovat o tom, kdo je pro to, abychom znovu hlasovali o návrhu, které bylo hlasování 105.

Zahajuji hlasování číslo 107 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 107, z přítomných 162 pro 153. (Proti nikdo. Návrh byl přijat.)

 

Budeme tedy znovu opakovat hlasování o prof. Ing. Pavlu Hobzovi.

Zahájil jsem hlasování číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 162 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Posledním jménem je profesor Zdeněk Zadák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 162 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy a můžeme tedy uzavřít...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď budeme hlasovat o návrhu jako celku. (Předsedající dokončuje s prodlevou svou myšlenku: ... uzavřít tento bod.)

Ne. Ještě budeme hlasovat. Ještě budeme schvalovat návrh jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. Hlasování číslo 110. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 110, z přítomných 162 pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali bod 114. Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a končím tento bod.

 

Nevím, jestli jsem neopomněl, kolega Kolovratník hlasuje s náhradní kartou číslo 107.

Nyní předseda klubu Pirátů Michálek. (V pravé části sálu je velký šum.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Chtěl jsem pouze uvést, že podle § 74 odst. 3 jednacího řádu: dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, hlasování se musí opakovat. Takže to hlasování o tom, jestli se má znovu hlasovat, bylo zcela zbytečné. A poprosil bych, aby když se náš pan poslanec vyjádří, že mu nefunguje v celé lavici hlasovací zařízení, aby se to hlasování příště bez problémů opakovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane předsedo, já reaguji tak, že buď pan poslanec chce opakovat to hlasování, což jsme udělali, anebo to říká jenom pro stenozáznam, že mu... To je na vůli pana poslance. To není automatismus. A já jsem opravdu neslyšel, jakou vůli on projevuje. To, že sdělí na mikrofon, že mu nefungovalo hlasovací zařízení, přeci není otázka toho, jestli chce, nebo nechce opakovat hlasování. A v tomto ohledu vůli pana poslance potřebuji slyšet napřímo.

Prosím, pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych poprosil, abychom se vrátili do podobných situací. V minulém volebním období a předminulém jsme se tady dohodli na tom, že pro podobné případy bude vždycky vyžadována přesná a jasná formulace přednesená na mikrofon. Tady jsem neměl dojem, že by ta formulace přednesená na mikrofon byla úplně přesná a jasná, takže bych se rád zastal předsedajícího bez ohledu na to, že je to můj stranický šéf, protože tentokrát si myslím, že měl pravdu on. Děkuji. (Smích v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom bych chtěl velmi poprosit, abychom před výklady dali přednost zákonu. Ten zákon je úplně jasný - § 74 odst. 3: dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat. To znamená, žádný prostor pro libovůli předsedajícího tam není. Je to jasný, čistý text. Pan kolega řekl, že zařízení nefunguje, takže to hlasování se mělo opakovat podle zákona. My tady jsme Poslanecká sněmovna, musíme primárně dodržovat zákony. I komunisti by měli dodržovat zákony. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, to, že někomu nefunguje zrovna jeho konkrétní tlačítko, neznamená, že jde o poruchu hlasovacího zařízení. A prosím nepolitizovat technické záležitosti. To je velmi trapné. (Potlesk z lavic poslanců KSČM a některých poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče (k poslanci Jandovi), já se obávám, že jsme mimo body a nemáte přednostní právo. Chcete ještě něco zpochybnit? (Dohady v pravé části sálu.) Pan předseda Kováčik. Chtěl bych poprosit o klid v sále, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, pravdy se dobereme zřejmě jenom tím, že si vezmeme přestávku a necháme techniky prověřit hlasovací zařízení, jestli skutečně nefunguje tam, kde bylo ohlášeno, že nefunguje, nebo jestli funguje. V této chvíli to nechci udělat. Ale jenom prosím o to, abychom se vrátili k tomu, co tady skutečně dnes máme dělat, a nehráli si tady na nějaké jiné hry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta situace je úplně jasná a nevím, proč se komunisté rozčilují. Hlasovací zařízení nefungovalo. Dokonce nefungovalo i vedle sedícímu kolegovi Jakubu Jandovi, který je z jiného klubu. Ale i kdyby nefungovalo jedno, tak výklad, že když nefunguje jedno, že to není porucha, je tedy absurdní. Úplně absurdní. Místo aby pan místopředseda Filip řekl ano, pan předseda Michálek má pravdu, omlouvám se, asi v tom stresu nahoře jsem si to neuvědomil, takhle jednoduché to je, měli jsme tady citovaný paragraf, nemusíme se o něm přít, tak tady máme nějakou obranu toho, jak to soudruh předseda dobře řídil. Ale splést se může každý přece. Já tomu rozumím. Ještě k tomu, když je tady hluk. A ten nahoře to má vždycky těžší než my, kteří sedíme dole. Tomu já rozumím. Takže nevím, proč je taková nesmyslná debata. Paragraf mluví jasně. Nefungovalo zařízení minimálně dvěma poslancům. Ale i kdyby jenom jednomu, tak je to porucha. Navíc to nebylo žádné bojové hlasování. O nic nešlo, jestli bylo 130 pro, nebo 131, je vlastně jedno, nic se tím nelámalo, neprojednával se žádný důležitý zákon, žádný pozměňovací návrh. Tak proč nestačí jednoduše říct: pan předseda Michálek má pravdu, omlouvám se, v tom okamžiku jsem si to neuvědomil. A můžeme jít dál. (Potlesk poslanců ODS a několika dalších v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A budeme pokračovat. Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP