Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Druhé čtení bylo přerušeno ve čtvrtek 24. 5. a pozval bych ke stolku zpravodajů ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou a zpravodaje garančního výboru, jímž je poslanec Jan Bauer. Je tady pan poslanec? (Jmenovaný přichází a diví se, proč na tabuli nesvítí seznam přihlášených do rozpravy.) Já vím, že jsme to včera přerušili. A už je otevřeno. Děkuji. (Na tabuli se objevil poptávaný seznam.) V tom případě budeme pokračovat v rozpravě a první je tedy přihlášený pan poslanec Jan Bauer do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Ještě poprosím o klid v sále. Je tady větší hladina hluku. Prosím poslance, aby zaujali svá místa, ukončili diskuse, abychom mohli pokračovat přiměřeně v klidu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, tento bod jsme přerušili včera večer, a jestli si dobře pamatuji, tak jsme si společně posteskli. Vládní novela tohoto zákona se týká 10,5 milionu občanů České republiky, resp. úplně všech občanů České republiky, a nám včera vpodvečer (správně: včera po poledni) přišlo mimořádně neslušné, a musím tedy bohužel konstatovat, že i dnes mi přijde mimořádně neslušné, že se projednávání této vládní novely zákona neúčastní jak pan premiér, tak ministryně financí. Myslím si, že to je velká škoda, protože tato vládní novela není pouze o těch 2,4 milionu lidí, kteří pobírají starobní důchod a kterým se důchody mají zvedat, ale je to také o těch milionech aktivních pracujících, kteří - a my máme pouze průběžný systém - celý ten průběžný systém financují. A nesporně je to i o těch kojencích a těch, kteří se výdělečně zatím nepodílejí do systému, protože i ty bude nesporně zajímat, jestli se ten neudržitelný průběžný systém nějakým způsobem změní. Takže z toho důvodu - a mimo jiné tato opatření mají miliardové dopady do výdajové stránky státního rozpočtu. Proto si myslím, že je velkou chybou, že zde není přítomen pan premiér, a je velkou chybu, že tady není přítomna pro diskusi paní ministryně financí.

Myslím, že ty podstatné věci tady asi z úst paní ministryně práce a sociálních věcí, o čem vlastně ta novela je, zazněly včera vpodvečer. Já si dovolím pouze shrnout, že, zkráceně, se ten vládní návrh této novely týká dvou opatření. První opatření znamená zvýšení základní výměry z devíti současných na budoucích deset procent průměrné mzdy. Jenom pro vaši informaci, toto opatření bude znamenat do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 12 mld. korun. A to druhé opatření, které tady taktéž bylo včera diskutováno a představeno, znamená, že se o tisícikorunu zvedne důchod se zpětnou platností u těch penzijních důchodců nebo důchodců, kteří pobírají penzijní důchod, pokud jejich věk dosáhne 85 a výše. Jenom pro vaši informaci, toto opatření znamená do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 2,2 mld. korun.

Tady bych se možná chtěl jenom zeptat - nevím, jestli to mají ekonomové na Ministerstvu práce dobře spočítané, ale prostě ty počty a ta matematika je neúprosná, je to podle statistického úřadu, počet seniorů, sociální skupiny, které se to týká, v tomto případě je to přibližně 200 tisíc lidí, když to vynásobíte tisícikorunou a vynásobíte 12 měsíci, tak mně vychází 2,4 mld. Ale nemyslím si, že to je úmyslná chyba. Je to spíše o tom, že to číslo, kolika důchodců 85 a více se to týká, asi nemáme úplně přesné.

Hodně se tady diskutovalo v minulosti i během diskuse na výboru pro sociální politiku, jestli tento vládní návrh zákona snižuje nebo zvyšuje zásluhovost. Já bych chtěl jednoznačně potvrdit a říci, ona ta matematika je neúprosná, že tento návrh, nebo novela vládního zákona nesporně snižuje zásluhovost. Bylo řečeno i na výboru, že to je ze současných 78 % na budoucích 76 %. A tady při této příležitosti upozorňuji na stanovisko Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil, že není možné dlouhodobě potlačovat princip zásluhovosti, a ta diskuse asi tady i na výboru byla a je, jestli ta dvě procenta, o která se snižuje zásluhovost, jsou nějaké zásadní potlačení principu zásluhovosti, který je podle Ústavního soudu nepřípustný.

Chtěl bych se v rámci svého vystoupení dotknout dvou pozměňujících návrhů, které předkládám prostřednictvím poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Jedná se o sněmovní dokument číslo 808 a sněmovní dokument číslo 818. Já se k nim pak následně přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Chtěl bych vás jenom zkráceně informovat, přestože ten sněmovní tisk máte k dispozici včetně důvodové zprávy, že se v § 67 písm. a), procentní výměra vypláceného důchodu zvyšuje podle našeho návrhu o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 20 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli. To se jedná o sněmovní dokument číslo 808. A ten druhý náš pozměňující návrh znamená, že procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli.

Jenom pro vaše srovnání, vládní návrh zákona u poživatelů důchodu starších 85 let počítá s tím, že se jedná přibližně o 200tisícovou skupinu osob. A dopady do státního rozpočtu budou přibližně 2,2, nebo tak jak jsme počítali my, 2,4 mld. korun. Naše návrhy znamenají v případě 20 let skupinu přibližně 600 tis. osob a náklady v úrovni 6,5 mld. korun. Ten druhý návrh, který se týká 25 let pobírání důchodu, se bude týkat 300 tis. osob a nákladů přibližně 3,7 mld. korun.

Jaké nás k tomu vedou důvody? My jsme dlouhodobě nikdy nezpochybňovali, že v případě, že česká ekonomika funguje, i senioři nebo poživatelé starobních důchodů mají právo, aby se jejich důchody zvyšovaly, to je jednoznačné. Proto v tomto případě nezpochybňujeme to první opatření, tzn. zvýšení základní výměry z 9 na 10 %. Ostatně už v minulém volebním období Občanská demokratická strana navrhovala podobné usnesení, a proto ty naše dva pozměňující návrhy směřují k tomu druhému variantnímu opatření, se kterým přichází vláda.

Pokud se podíváte do důvodové zprávy, proč se vlastně toto opatření zvyšovat důchody o tisícikorunu u poživatelů starobního důchodu starších 85 let, proč se to vlastně zavádí, tak já jsem úplně logický argument ani včera, ani na jednání výboru pro sociální politiku neslyšel. Hlavním důvodem je, že se zvyšují náklady pro české penzisty, ať už se to týká energií, nebo nájemného. A ten druhý důvod, který jsem si vyčetl z důvodové zprávy, je skutečnost, že penzijní důchodci starší 85 let mají velmi sníženou možnost si přivydělávat. Podle mého, ale i našeho názoru není velkého rozdílu mezi seniorem ve věku 84, 83 nebo 77 let. Životní náklady se zvyšují seniorům úplně stejně a také si nemyslím, že senioři ve věku 75 nebo 78 nebo 80 let mají o něco výhodnější podmínky na pracovním trhu tak, aby si vydělávali. Z toho důvodu přicházíme s těmito dvěma pozměňujícími návrhy, které podle našeho názoru jednoznačně lépe obsáhnou sociální skupinu lidí, kteří si nesporně zaslouží zvýšit své důchody. Mimo jiné - a to asi na závěr - se to bude týkat těch seniorů, kteří vstupovali a hlavně významnou část svých důchodů si tvořili v době komunistické éry, kde si nesporně na velké důchody nemohli vydělat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Poprosím nyní paní poslankyni Vrecionovou a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěla na začátek říct, že rozhodně vítám, i další mí kolegové z Občanské demokratické strany, to, že jsme tady tento návrh, který by měl důchodcům přispět, obzvláště v této době ekonomického růstu, je to samozřejmě správně. Na druhou stranu mi dovolte velký povzdech nad tím, jakým nesystémovým způsobem tento návrh tady dostáváme.

My jsme tento návrh diskutovali na sociálním výboru a i jinak jsem se snažila dopátrat toho, proč se přidává zrovna této věkové skupině, proč těm od 85, proč zrovna 500 korun, proč zrovna 1 000 korun, proč to není 2 000, proč to není 3 000. Musím říci, že jsem se vlastně žádného klíče nikde nedopátrala. Na první pohled to skutečně vypadá jenom tak, že aby to dobře vypadalo, aby to mělo co nejmenší dopady na státní rozpočet. Proto bych vás velice, velice ráda požádala, abyste, nechci tady teď dopodrobna mluvit o pozměňovacích návrzích, které předkládá kolega Bauer, on je detailně popsal. A jsem přesvědčena i o tom, že do tohoto nesystémového řešení by přinesly v případě, že byste je podpořili, alespoň nějaký malý systém.

Já si také neodpustím zmínit to, co jsme také diskutovali na sociálním výboru, kdy jsme se víceméně až snad na kolegy ze sociální demokracie, kteří dlouhodobě trvají na tom, že stačí průběžný systém, že není třeba žádná důchodová reforma, tak jsme se tomuto věnovali. A já musím zmínit to, a asi si tady všichni pamatujete před čtyřmi lety, kdy tehdejší vládní koalice vlastně zrušila druhý pilíř, který byl zaveden, a tady i tenkrát pan ministr financí a řada dalších z vás hřímali a slibovali, jak brzo přijdete s reformou. Nestalo se vůbec nic. Žádná reforma, která, a tak jsme se i na sociálním výboru bavili, je naprosto nezbytná a nutná, tak vlastně nedošlo vůbec k ničemu.

Proto vás velice prosím, podpořte i to usnesení, které sociální výbor přijal, a budu velice ráda, když nejen podpoříte pozměňovací návrhy ODS, ale když se konečně začneme zcela vážně bavit o důchodové reformě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Podotknu, že u pultíku někdo zapomněl brýle. A ještě si dovolím připomenout, že postavení zpravodaje u tohoto čtení má i poslanec Farhan za rozpočtový výbor.

A nyní tedy postoupíme dál a já prosím pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Já navážu na své předřečníky a hned na začátku řeknu to, co už zde také zaznělo, a to, co jsem tady říkal včera. I mě velmi mrzí, že u tak důležité novely zákona o důchodovém pojištění, která má významný zásah jednak do života všech občanů této republiky, ale má také velký zásah do státního rozpočtu, není přítomen premiér této vlády a není přítomna ani paní ministryně financí. Vím, že paní ministryně financí je na dlouhodobě plánované zahraniční cestě, ale prostě tuto výtku a tento povzdech si nemohu odpustit.

Už jsem tady deklaroval v prvním čtení, že poslanecký klub KDU-ČSL je připraven podpořit vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. KDU-ČSL dlouhodobě deklaruje, že na dobré ekonomické kondici ČR musí mít jednoznačně podíl naši senioři, kteří si vyšší důchody rozhodně zaslouží. Stejně tak ale připomenu, a také to zde už zaznělo, že jsme zklamáni, že vláda zvolila pouze parametrické změny penzí a rezignovala na řešení alespoň některých problémů, které náš důchodový systém má. Tady bych se asi opakoval, resp. opakoval bych výtky, které zde pronesli kolega Bauer, včera kolegyně Markéta Pekarová Adamová a dnes kolegyně Vrecionová.

I mně je jasné, že nelze v krátké době připravit důchodovou reformu, ale když míjím billboardy pana premiéra, který se již teď chválí, že seniorům přidává minimálně 11 tisíc ročně, tak je očividné, že nikoliv nepodstatným cílem tohoto vládního návrhu zákona je permanentní předvolební kampaň. Jen trochu pro odlehčení: Čekal bych, že kreativnost podobného billboardu bude větší, například že bude hlásat, že pan premiér zařídil seniorům 13. důchod. Ale to bylo na odlehčení.

Za mnohem méně vtipný považuji fakt, že zatímco před dvěma roky se tehdejší ministr financí Andrej Babiš snažil velmi úporně bránit navyšování důchodů, a až pod tlakem koaličních partnerů KDU-ČSL a ČSSD na tehdejší navýšení důchodů kývl, zatímco nyní si navyšování penzí vzal jako hlavní tahák na občany 65+. Ano, je to očividné. V koaliční vládě pro tehdejšího ministra financí nebylo výhodné se prát o navýšení penzí pro důchodce. A i když pan premiér nyní stále tvrdí, jak mu na seniorech záleží, tak tehdy tomu tak nebylo. A není to tak dávno, bylo to před dvěma roky. Jako premiér v menšinové vládě v demisi postupuje zcela jinak. Teď slibuje cokoliv, jen ať to dobře vypadá na billboardech.

Ale zpět k novele zákona o důchodovém pojištění. Znovu opakuji, navýšení penzí je správný krok, KDU-ČSL jej jednoznačně podporuje, avšak způsob a okolnosti, za jakých jej současná vláda provádí, pak už nikoliv, a opět to zdůvodnění už zde několikrát včera i dnes zaznělo. A tak nezbývá než s trochou sarkasmu říci, že se všichni těšíme na důchodovou reformu, kterou vláda v demisi slibuje v programovém prohlášení pro vládu příští, tedy vládu tak trochu v nedohlednu.

A nyní znovu zpět k novele zákona o důchodovém pojištění, kterou máme dnes na stole. Klub KDU-ČSL avizoval několik pozměňovacích návrhů k této novele. Větší část z nich již představila včera kolegyně Golasowská. Snažíme se v těchto pozměňovacích návrzích odstranit některá diskriminační ustanovení, která se týkají žen matek, dále narovnat některé problémy vdovských důchodů a navrhujeme i další změny. V podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům, které zde včera zmiňovala kolegyně Golasowská, načtu ještě další tři pozměňovací návrhy.

Jeden se týká mechanismu odstupňovaného snížení věku odchodu do důchodu u žen matek, které jsou dnes bity za to, že někdy až polovinu svého aktivního života věnují výchově dětí. Považujeme za správné hledat mechanismy, jak alespoň zmírnit některé nespravedlnosti, které ženy matiky v oblasti důchodového zabezpečení zažívají.

Další dva pozměňovací návrhy pak alternativně odstraňují nonsens, který provází český důchodový systém, a tím je minimální doba důchodového pojištění, která činí v roce 2018 v ČR 35 let. Tato doba je v rámci zemí EU i mimo členské státy raritní, delší dobu, a to 40 let, má pouze Bulharsko. Důchodové systémy v jednotlivých evropských zemích jsou různé, proto jistě nelze nastavit u nás minimální dobu důchodového pojištění například na 5 let, jako je tomu v Německu. Současná hranice 35 je ale velmi necitlivá a diskriminuje občany, kteří podstatnou část svého života poctivě do důchodového systému přispívali, a někdy i poměrně značnou částkou, a poté často z vážných důvodů do důchodového systému již přispívat nemohou. Proto jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu důchodového pojištění snížit a alespoň se přiblížit průměrné době v evropských státech. Jistě o tom bude diskuze na výboru pro sociální politiku a na rozpočtovém výboru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a budu rád za věcnou diskuzi, která nás čeká a jistě bude nelehká v obou zmiňovaných výborech a potom zde jistě i na plénu ve třetím čtení. Pevně věřím, že ve třetím čtení se k tomuto návrhu zákona i k pozměňovacím návrhům vyjádří paní ministryně financí a pan premiér. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Asi se všichni shodneme, že tato novela zákona o důchodovém pojištění není žádná reforma ve smyslu změny systému. Je to opatření, které má zaručit, že z ekonomické prosperity, kterou v posledních letech zažíváme, budou profitovat i senioři, především ti nízkopříjmoví. Proti tomu náš klub nic nenamítá a v zásadě s tím návrhem souhlasí.

Nicméně považujeme za nešťastné, že vláda se intenzivně věnuje krátkodobým problémům, to znamená navýšení důchodů v horizontu volebního období, ale neřeší systém z jeho dlouhodobé udržitelnosti. Podle analýz, které jsme dostali, se důchodový systém dostane do deficitu několik procent HDP ČR v horizontu příštích desetiletí a způsob financování, který dneska je nastaven, to znamená primárně ze zdanění práce, prostě není udržitelný. My ta data máme, dostali jsme je v podkladových materiálech, ale vláda to žádným způsobem nereflektuje. My proto v této věci načteme doprovodné usnesení, načtu ho v podrobné rozpravě, které se bude právě zabývat touto otázkou, a prosím o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. To byl poslední přihlášený řečník v obecné rozpravě. Já se podívám, jestli se mi ještě někdo nehlásí ze sálu. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Prosím o závěrečná slova k obecné rozpravě, jestli je zájem. Paní ministryně, pane zpravodaji? Nevypadá to tak. V tom případě návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

O slovo mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň. Jako první je přihlášena paní poslankyně Pekarová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já se s odůvodněním odkážu na svoji včerejší řeč, která byla, myslím si, k oběma pozměňovacím návrhům podrobná, a teď se jenom hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému nahrány pod čísly 840 a 841.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Golasowskou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přihlásit k pěti pozměňovacím návrhům, které jsem včera blíže okomentovala v obecné rozpravě. První čtyři se týkají vdovských důchodů a poslední důchodu pro maminky.

Takže první návrh je uložen pod číslem sněmovního dokumentu 772 a týká se souběhu invalidního a vdovského důchodu.

Druhý pozměňovací návrh je pod číslem 773 a jedná se o prodloužení pobírání důchodu z jednoho roku na dva roky.

Další návrh je pod číslem 774 a týká se zmírnění podmínek pro potřebnou dobu pojištění.

Další návrh je pod číslem 775. Jedná se o zvýšení procentní výměry při výpočtu z 50 na 60 %.

A poslední pozměňovací návrh je pod číslem 816 a týká se příspěvku 500 korun každé mamince za vychované dítě k jejímu důchodu.

Jenom bych ještě krátce chtěla říct, co jsem včera opomněla, že v podstatě co se týká vdovských důchodů, tak ještě musíme přihlížet k tomu, že pokud někomu zemře manžel, manželka, tak kromě toho, že se potýká se spoustou věcí, které jsem včera zmiňovala, co se týká nájmu, půjček apod., tak ještě vlastně problém pozůstalých jsou také pohřby, kdy víme, že částky na pořízení pohřbu jsou dneska nemalé, jdou do desetitisíců a příspěvek ze státní sociální podpory, tzv. pohřebné, se poskytuje jenom tehdy, pokud zemřelo nezletilé dítě nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, a to ve výši 5 tisíc korun.

Proto prosím velmi potom za podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já také děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bauera, ale mám za to, že se jedná o přihlášku do rozpravy. Dobře, takže vás potom vyzvu. Nyní pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké dopoledne. Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, tak bych se rád přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému nahrané pod čísly sněmovních dokumentů 813, 814 a 815. Já už jsem je zde avizoval v obecné rozpravě, takže jenom velmi krátce.

To číslo 813 - zde je o odstupňované snížení věku odchodu do důchodu u žen matek. A ty následující dva, sněmovní dokumenty 814 a 815, to jsou pozměňovací návrhy, které alternativně snižují minimální délku důchodového pojištění. U sněmovního dokumentu 814 jde o snížení z 35 let na 30 let a u čísla sněmovního dokumentu 815 jde o snížení minimální délky důchodového pojištění z 35 let na 25 let.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Mám tady jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Petr Gazdík dnes od 11 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů.

A mám tady teď přihlášeného pana poslance Feriho, ale mám informaci, že svou přihlášku stahuje, takže to stáhnu. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, načtu doprovodné usnesení.

Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tisk 120.

Poslanecká sněmovna

a) upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné;

b) žádá vládu, aby hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila.

Já už jsem to odůvodnil v obecné rozpravě. Myslím, že asi to nepotřebuje další komentář, a žádám vás tímto o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Předejte prosím návrh usnesení zpravodaji. Tím jsme vyčerpali přihlášky a mám tady ještě z místa pana poslance Bauera.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, ještě formálně, abych dostál jednacímu řádu, tímto se přihlašuji ke sněmovního dokumentu č. 818 a č. 808 včetně důvodové zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Ještě byly avizovány nějaké další návrhy ODS v rozpravě, ale to bylo ono, předpokládám. Takže pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy z místa, já nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně... Není zájem o závěrečná slova, ani u zpravodajů. Tak v tom případě se posuneme dál. Nebyly podány návrhy na vrácení garančnímu výboru zkrácení lhůt, nebo aby se garanční výbor tím nezabýval, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zpravodajům i paní navrhovatelce a posuneme se dál.

 

Jedná se o bod 22. Já poprosím zpravodaje, aby... Já bych chtěl poprosit zpravodaje, aby uvolnili stolek dalším. Děkuji. Opakuji, že otvírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP