Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

23.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Tímto návrhem jsme se zabývali již 27. února tohoto roku na 7. schůzi. Usnesením Poslanecké sněmovny č. 117 jsme rozhodli, že projednávání tohoto návrhu bude odročeno na první schůzi, která bude zahájena po skončení semináře o celostátním referendu. Seminář se konal 25. dubna. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 35/1.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali zástupci navrhovatelů pan poslanec Radim Fiala nebo někdo jiný z navrhovatelů a pan poslanec Ferjenčík, který je zpravodajem pro prvé čtení. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Navážu na své ranní vystoupení k pořadu a chtěl bych tedy navrhnout sloučení rozprav k těm třem tiskům, které se zabývají referendem, abychom všechny ty návrhy mohli poslechnout si jenom... nebo ty názory, které zazní pro i proti, abychom je poslouchali jenom jednou abychom vlastně mohli tu rozpravu případně rozšířit o porovnání těch jednotlivých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. No, samozřejmě ke sloučené rozpravě by znamenalo, že bychom postupně je otevřeli body č. 31 a 33. A to bych učinil, pokud by sloučená rozprava byla v hlasování přijata. Rozumíme si? Všichni rozumějí postupu předsedajícího... (Hlasy ze sálu.) Ráno jsme hlasovali o tom, že ty jednotlivé body dáme za sebe. A já, abych nebyl nařčen, že porušuji jednací řád, raději nechám tedy odhlasovat nejdřív sloučení rozpravy. V případě, že bude schválena sloučená rozprava, tak znovu přeruším bod č. 23. Zahájili bychom body č. 31 a 33 a potom bychom se vrátili do rozpravy. Proč to dělám? Protože tady je řada přihlášených k tomu prvnímu tisku a někteří, kteří by se hlásili do rozpravy, by se mohli cítit poškozeni a musíme tedy rozhodnout, že v podstatě přihlášky i k tomu prvnímu tisku budou potom přihláškami k tiskům ostatním, abychom si rozuměli.

Nyní tedy v hlasování číslo 111, které za chvilku zahájím - já zagonguji, aby všichni věděli, že budeme procedurálně rozhodovat. O sloučení rozpravy k bodům 23, 31 a 33 rozhodneme v hlasování číslo 111, které jsem ještě nezahájil. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak spustím hlasování číslo 111.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k těmto třem bodům. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 111, z přítomných 119 poslanců pro 101, proti 16. Návrh byl přijat.

 

V tom případě ještě jednou přeruším bod číslo 23 a postupně zahájím body 31 a 33.

 

Přistoupíme k bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP