Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)


Sloučená rozprava k bodům 23, 31 a 33
/sněmovní tisky 35, 111, 117/

Vracíme se k tomu, že pořadí přihlášených k zákonu o referendu je tak, jak bylo v bodě 23, s tím, že nyní má slovo k faktické poznámce paní poslankyně Helena Válková. A věřím, že chápete proč. Já jí nechám jenom ty dvě minuty, pak jsou tam další dva přihlášení k faktické poznámce, a pak budeme pokračovat podle pořadí. Takže paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Je to opravdu těžký, skoro nadlidský úkol, ve dvou minutách se vyjádřit, ale já jsem přihlášená potom do řádné rozpravy. Jenom v úvodu bych vlastně chtěla podtrhnout ten fakt, že jsme přítomni historickému okamžiku, kde se opět po konsenzu několika politických stran dostává na pořad jednání otázka o celostátním referendu. To zaznělo také na tom semináři Možnosti a limity celostátního referenda, jak zde bylo zmíněno, konaného 25. dubna 2018, kde jsme se také shodli, a řekl jste to, pane místopředsedo, velmi konkrétně a přesně na tom, že ani jeden z těch návrhů, které leží teď ve Sněmovně, takto by nebyl optimálním výsledkem legislativního procesu. Ani jeden z nich není prost dost zásadních problémů, nedostatků, které musíme odstranit v rámci legislativního procesu v druhém čtení. Řekl jste i tu formu komplexního pozměňovacího návrhu. Zde se připojuji, že by bylo optimální, kdyby se tohoto úkolu ujala vláda.

Faktickou poznámku jenom. Chci zdůraznit a poděkovat tady, že ještě předtím, než došlo k tomu historickému okamžiku, a opět otevíráme tuto problematiku s nadějí, že se nám podaří ústavní zákon o celostátním referendu prosadit, to byly zejména SPD, KSČM, Piráti, ČSSD, hnutí ANO, které společně v neformální pracovní komisi dohodly postup a zajistily dostatečné kvorum poslanců, abychom měli oprávněné, odůvodněné představy a i řekněme důvěru v to, že tady (upozornění na čas) na půdě Poslanecké sněmovny zákon o ústavním referendu úspěšně prosadíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s další faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Jana Hrnčíře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, návrh poslanců z poslaneckého klubu ČSSD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu, sněmovní tisk 111, považuji za paskvil, neboť občané by podle tohoto návrhu ústavního zákona z dílny ČSSD nemohli referendem schvalovat žádné právní předpisy, ani mezinárodní smlouvy, ani rozhodovat o státním rozpočtu, o daních nebo ustanovování či odvolávání osob z funkcí. K vyvolání referenda by také byl nutný nepřiměřeně vysoký počet podpisů voličů pod peticí a také nepřiměřeně přísné by byly podmínky pro závaznost takového hlasování.

Naše hnutí SPD podalo mnohem demokratičtější návrh zákona, proto tímto podávám návrh na zamítnutí sněmovního tisku 111. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A další faktickou poznámku pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych se jenom velmi krátce vrátil k tomu, co bylo zmíněno. My jsme ten bod přerušili někdy v březnu do doby projednání v rámci odborného semináře, o tom tady mluvila paní kolegyně Válková. Já jsem na tom semináři byl a musím tedy opravdu konstatovat, že jsem byl poměrně nemile překvapen, protože jednotliví zástupci odborné veřejnosti z mého pohledu nebyli vybráni vyváženě. Tam zaznívaly příspěvky, které bych řekl, byly zjevně jednostranné, pokud bychom měli vycházet z tohoto odborného semináře. Takže to je jedna věc, která mi vadí.

Druhá věc. Musím také sdělit závěry ze společného jednání obou stálých komisí pro Ústavu, tedy Poslanecké sněmovny i Senátu, kde jsme s kolegy z naší komise vyslechli, řekl bych, velmi jasně sdělené stanovisko zástupců Senátu, které bychom podle mě také měli vzít v potaz, a v situaci, kdy tady máme tři návrhy na zákon o obecném referendu, které jdou zjevně často proti sobě, z toho dva ty návrhy jsou od politických subjektů, které v tuto chvíli připravují nějaké společné vládní angažmá, ať už přímo, či nepřímo, tak se domnívám, že by bylo vhodné tyto věci sjednotit nikoliv formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já se domnívám, že zákon o obecném referendu jako ústavní zákon je tak závažný, že by spíše měl být řešen ještě před prvním čtením, a dovoluji si tedy dát procedurální návrh, aby projednávání všech teď otevřených tří tisků bylo přerušeno do doby, kdy vláda získá důvěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme tedy procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat neprodleně. Takže vážení, já tedy zagonguji, svolám všechny poslance do jednacího sálu. Máme nějakou žádost o odhlášení, nebo nemáme? Ano, tak já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já tedy ještě jednou požádám poslance, aby se přihlásili všichni svými hlasovacími kartami.

Zopakuji návrh pana poslance Výborného, o kterém budeme hlasovat. Návrh zní: přerušit projednávání zákonů o referendu do doby získání důvěry současné vlády. (Rušno v sále.) Důvěry vlády, pardon. Současné ne, samozřejmě. Proto jsem se hned taky opravil. Do doby důvěry vlády.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 112, přihlášeno 125, pro 27, proti 63, zdrželo se 35. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě. Dalšího v pořadí máme pana poslance Ondřeje Veselého. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom v rámci faktické poznámky vaším prostřednictvím vyzvat pana předkladatele návrhu za SPD, aby trošku šetřil slova. Paskvil je podle mě zákon, který je nedokonale zpracovaný, tzn. má závažné závady. Náš zákon zpracovaný je dobře. To, že se mu nelíbí jeho obsah, je jiná věc. Ale prosím, nenazývejte ho paskvilem, to bych chtěl vyzvat napřed.

A poté, pokud jde o tu širokou míru občanů, kteří se musí připojovat do referenda, aby bylo závazné. Samozřejmě je to věc k jednání. My jsme se už nějakými dohodami přiblížili k hranici řekněme 500 tis. voličů, to je i reakce na pana zpravodaje. Nicméně víme, že to je ústavní zákon a musí se k němu připojit i většina Senátu a tam se zdá, že je problém. Takže my se tady na něčem dohodnout můžeme, ale pokud se na něčem dohodneme jenom my a senátoři to nepřijmou, tak vlastně ten zákon opět skončí jako vždycky v propadlišti dějin. Takže prosím, hledejme nejen mezi sebou shodu ústavní, ale i mezi námi a Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A s další faktickou poznámkou vyzývám paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jenom rychle a skutečně fakticky. Sociální demokracie návrh ústavního zákona o obecném referendu podává už poosmé, podeváté, kdo ví, jestli nemáme desáté výročí. A tak to skutečně je. Protože to je ústavní zákon, bohužel doposud nám nikdy neprošel. Já věřím tomu, že tentokrát ten návrh zákona projde.

A ještě k debatám o tom, jestli má velké pojistky, nebo malé pojistky, jestli je opatrný, nebo ne, tak si dovolím rychle odcitovat z důvodové zprávy: Navržený ústavní zákon vychází z toho, že na jedné straně není demokracie úplná, není-li součástí ústavního systému možnost, aby o základních otázkách spolurozhodovali občané. Na druhou stranu respektuje skutečnost, že v moderní sofistikované společnosti by pravidelnou formou výkonu státní moci měla být zastupitelská demokracie, zatímco přímá demokracie v podobě referenda by měla být formou výjimečnou, doplňkovou v zastupitelské demokracii, a měla by tedy být užívána jako šafránu, ale se vší vážností býti respektována.

Přimlouvám se tedy, abychom návrh zákona propustili do dalšího čtení, protože o parametrech samozřejmě, o těch podmínkách vyhlášení referenda, jsme schopni jednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom velice bleskově zareaguji na ten údajně nevhodný výběr řečníků. Prof. Gerloch, dr. Hřebejk, dr. Kuba, pan dr. Kudrna plus ti, kteří se mohli v diskusi vyjádřit, nemohou za to, pane poslanče Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, že tito odborníci měli shodný názor, že je namístě zabývat se vážně, čili legislativně, návrhem ústavního zákona o celostátním referendu. To je procedurální poznámka.

Mě tedy velmi mrzí, že tady není přítomná paní Kateřina Valachová, předsedkyně stálé komise pro Ústavu, protože hodně na tom také pracovala, a myslím si, že by měla sledovat i průběh toho jednání.

Z té celkové diskuse, která tady začíná nabírat takovou formu spíše kontroverzní a podle mého názoru i kontraproduktivní, se domnívám, že bychom měli nechat prostor pro tento zákon dostatečný a měli bychom vytvořit podmínky, kdy budou všichni, kteří se tím dlouhodobě zabývali, připraveni na to zde vystoupit a referovat i o tom samotném průběhu přípravy a projednávání všech těchto tří návrhů. Myslím, že podmínky pro to, jak ke svému nemilému překvapení zjišťuji, zatím vytvořeny nejsou.

Proto navrhuji, abychom přerušili projednávání všech těchto tří návrhů ústavního zákona o celostátním referendu, ať už jejich názvy se liší, ale jde tedy o tu sloučenou debatu, až do příští schůze Poslanecké sněmovny, do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. To je procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Takže to je procedurální návrh. A budeme tedy o něm hlasovat. Budeme tedy muset hlasovat o všech třech zákonech postupně, zdali tedy budeme souhlasit s přerušením do příští schůze Poslanecké sněmovny. Takže já opět zagonguji. (Poslanci přicházejí do sálu.) Já jsem se poradil, takže budeme hlasovat jedním hlasováním o všech třech najednou. Já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu hlasovacími kartami. Ještě dobíhají poslanci do jednacího sálu... Myslím, že jsme tady plus minus všichni.

 

Takže já ještě jednou zopakuji to, o čem budeme hlasovat. Paní profesorka Válková navrhla přerušit všechny tři tisky do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo souhlasí, zahajuji hlasování, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášeno 114 poslanců, pro 94, proti 1, zdrželo se 19. Návrh byl přijat. Takže přerušuji tyto tři tisky ohledně referenda do příští schůze.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v programu poslanecké schůze. Dovolte mi přečíst omluvu. V pátek 25. 5., dneska, do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP