Pátek 1. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

74.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 30/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Michael Canov, který už je zde, a já ho vítám. Dobrý den, pane senátore. A zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Valachová je tuším omluvena.

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan místopředseda Hamáček.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Já se ptám za navrhovatele - zda má zájem vystoupit pan senátor před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Michael Canov: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom velmi stručně zopakuji, že novela zákona o Ústavním soudu ruší takzvanou přestupkovou imunitu u ústavních soudců. To znamená, pokud někdo z ústavních soudců spáchá přestupek, bude řešen tak jako každý normální občan, pouze pokud si to vyžádá, tak ho bude řešit kárný senát, ale také vlastně podle principu přestupkového zákona.

Děkuji za podporu i jménem paní senátorky Elišky Wagnerové, která je původní autorkou této novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore, a otevírám rozpravu. Ještě bych požádal někoho z ústavněprávního výboru, aby případně zaskočil za paní poslankyni Valachovou, je-li to možné. Tak pan poslanec Chvojka se rád ujme této čestné funkce.

Otevírám rozpravu, ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Poprosil bych pana zpravodaje, jestli nás chce seznámit s procedurou, ale tam není žádný pozměňovací návrh, takže jestli to chce zkonstatovat pan zpravodaj, má možnost. Ale budeme hlasovat pouze o zákonu jako celku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Mně nezbývá než to zopakovat po vás, pane předsedo. K tomuto tisku není žádný pozměňovací návrh a měli bychom tedy hlasovat jenom o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za výbornou práci zpravodaje a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle sněmovního tisku 30."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 178. Přihlášeno je 170, pro 144, proti 21. Konstatuji, že návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji vám všem a končím tento bod.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP