Pátek 1. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 57/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už postupně zaujímá ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodaj garančního výboru ústavněprávního, pan poslanec Dominik Feri. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 57/2, který byl doručen dne 22. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 57/3.

Ptám se pana ministra jako navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom velice stručně připomenu, že je to transpoziční novela. Lhůta nám dávno uplynula. Je to zavedení evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech. I podle projednání v ústavněprávním výboru se to nejeví jako kontroverzní. V ústavněprávní výboru byly načteny pozměňovací návrhy, které se týkají tematicky něčeho trochu odlišného. Upravují systém využívání peněz z peněžitých trestů tak, aby pokrýval i peněžité tresty uložené trestním příkazem, což je velmi potřeba, na to se prostě a jednoduše v té původní verzi zapomnělo. Tomuto pozměňovacímu návrhu také vyslovuji podporu a celkově prosím o podporu návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s hlasovací procedurou a poté přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením garančního výboru. Ústavně právní výbor na své 18. schůzi 29. května přijal doporučující stanovisko k návrhu A, to je ten pozměňovací návrh přijatý v ústavněprávním výboru, a doporučuje i schválit návrh jako celek. Co se procedury týče, ta je velmi jednoduchá. Vzhledem k tomu, že nebyly načteny žádné legislativně technické úpravy, tak budeme nejdřív hlasovat o návrhu A a posléze o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji vám. Poprosím tedy, abyste zavelel k prvnímu hlasování. Technické nebyly načteny žádné, budeme hlasovat o návrhu A. (Dominik Feri: Budeme hlasovat o návrhu A.)

 

Budeme hlasovat o návrhu A společně jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh tak, jak jej přijal ústavněprávní výbor. Kdo je proti?

Hlasování 179. Přihlášeno je 171 poslanců, pro 163, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Poslanec Dominik Feri: A nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 57, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 180. Přihlášeno 171 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji. Končím tento bod.

 

Otevírám další bod a tím je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP