Úterý 12. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené,
podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
/sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí, kolega Rakušan je na svém místě, takže pan ministr Brabec má slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, já se tady budu pokoušet zastoupit pana ministra zahraničí Martina Stropnického, který je nemocen, a opravdu ve zkratce bych vám opět představil Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, která byla podepsána loni v červnu v Tokiu. Ministr Stropnický tady o ní hovořil v lednu.

Dohoda bude především zajímavá pro mladé občany České republiky ve věku 18 až 30 let, neboť rozšíří okruh mimounijních států, do kterých mohou vycestovat, a nejen uskutečnit až roční poznávací pobyt, ale v jeho průběhu si také přivydělat na náklady s tím spojené. Dohody tohoto druhu má Česká republika sjednány s Novým Zélandem, s Kanadou, s Korejskou republikou, s Izraelem a s Chile a v praxi jsou tyto pobyty velmi oblíbené. Na nesmluvní bázi pak takový program funguje třeba ve vztahu k Tchaj-wanu a k Austrálii. Věřím proto, že vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací dohody podpoříte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi a požádám pana poslance Víta Rakušana, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 44/1. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tedy usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana dr. Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Víta Rakušana a po následné rozpravě zahraniční výbor doporučuje následující:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tolik usnesení našeho výboru k dané materii.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a také rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

 Můžeme podle navrženého usnesení hlasovat v hlasování 197, kdo je pro ratifikaci této dohody.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 173 pro 140, proti nikdo. Návrh byl schválen. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 52.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 54, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP