Úterý 12. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání
odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
/sněmovní tisk 58/ - druhé čtení

Pan ministr je připraven, pan kolega Králíček - prosím, aby přišel ke stolku zpravodajů, a nyní pan ministr má slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně. Tato smlouva by měla umožnit vzájemné předávání odsouzených osob v jednom státě do státu druhého, pokud se tedy jedná o občany toho druhého státu a pokud s tím ty osoby souhlasí. Poslední podmínkou z důvodu praktičnosti je, že zbývá vykonat ještě alespoň jeden rok trestu, aby tedy nedocházelo k tomu předávání na vykonání nějakých krátkých dob toho trestu. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a požádám zpravodaje, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobrý večer ještě jednou. Takže po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Petra Jägera, zpravodajské zprávě poslance pana Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Robertu Králíčkovi a konstatuji, že usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 58/1. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a to v hlasování číslo 199, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 174 pro 142 poslanců, proti nikdo. Bylo přijato, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 55.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP