Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

78.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka,
Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 42/ - třetí čtení

Prosím o klid ve sněmovně! Paní kolegyně Věra Kovářová je u stolku zpravodajů, požádám o totéž paní poslankyni Janu Levovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí byl uveden ve sněmovním tisku 42/3, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 42/4.

Táži se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Jakmile se sníží hladina hluku, tak vám udělím slovo, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jen krátce shrnula, čeho se týká naše novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

Naše předloha zavádí požadavek na bezpečnostní prověrku kancléře prezidenta republiky na stupeň přísně tajné. Již dlouhodobě tvrdíme, že kancléř prezidenta republiky by měl mít bezpečnostní prověrku, protože pracuje s informacemi, které v nesprávných rukách mohou představovat bezpečnostní riziko státu. Funkce kancléře prezidenta republiky je důležitou a váženou pozicí, která si zaslouží být obsazena důvěryhodnou a prověřenou osobou, která bude hájit zájmy státu, nikoliv své osobní. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu naší novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má zájem někdo vystoupit v rozpravě, kterou právě otevírám? Není tomu tak. Nikoho z místa nevidím, písemnou přihlášku nemám. Mohu tedy rozpravu ukončit.

Padl tady ve druhém čtení návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat. Poté bych, pokud neprojde, dal slovo paní zpravodajce, která by nás seznámila s procedurou. Ale nejdřív tedy návrh na zamítnutí. Hlasovat budeme v hlasování číslo dvě stě dvanáct, ale nejdřív vás samozřejmě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 212, z přítomných 159 pro 98, proti 41. Návrh byl zamítnut.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 78.

 

Pokračovat budeme bodem 81, ale předtím ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to je prodloužení omluvy do 12.45 pana poslance Holomčíka.

 

Bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP