Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 67/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministryně financí Alena Schillerová, zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, poslanec Jan Řehounek, a konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 67/2, který byl doručen 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 67/3.

Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. V tom případě není asi zájem ani o závěrečná slova a přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním nám k němu sdělil stanovisko. O totéž požádám paní ministryni.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, poslanci a poslankyně, k tomuto sněmovnímu tisku byl doručen jeden pozměňovací návrh, který se týkal pouze odložení účinnosti toho zákona. Dovolte mi, abych ho tady odcitoval přesně. Pozměňovací návrhy přenesené ve druhém čtení dne 22. května 2018 pod tiskem (dokumentem) 783. Článek III Účinnost zní takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. S tímto pozměňovacím návrhem garanční výbor vyslovil jednohlasný souhlas na svém jednání 6. 6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Je jediný pozměňovací návrh a hlasování jako o celku. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Pan předseda klubu ODS trvá, tak se nedá nic dělat.

 

Čili tento postup schválíme v hlasování číslo 219, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 z přítomných 180 pro 166, proti nikdo. Postup byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat tedy o účinnosti zákona, tak jak ji přednesl zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím, zopakujte stanovisko. (Souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 181 poslanců pro 152, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh, jiné nebyly, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 67, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 183 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod 84.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP