Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

38.
Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše,
Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob
do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
a vlastnické politice státu (nominační zákon)
/sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Tímto bodem jsme se již zabývali, a to ve středu 30. května. Bod byl přerušen po ukončení obecné rozpravy a po závěrečných slovech. Jenom poznamenám, že pauzu si tenkrát vzali Piráti. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomáš Martínek a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar.

A nyní tady mám žádost o vystoupení s přednostním právem. Takže předseda poslaneckého klubu Pirátů pan poslanec Michálek. Pane poslanče, máte slovo. Prosím. (Poslanci Michálkovi nefunguje mikrofon.) Já se tedy omlouvám, ještě vás zapnu.

Takže ještě jenom tady sdělím, že pan zpravodaj Leo Luzar je omluven, takže ho nahradí paní poslankyně Květa Matušovská.

Tak prosím, máte slovo, pane poslanče, máte zapnutý mikrofon.

 

Poslanec Jakub Michálek: Už tady řešíme ten nominační zákon po mnohokráte, takže doufám, že dneska už to konečně dokončíme.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych řekl ještě pár slov k návrhu, který jsme předložili jako návrh pěti poslaneckých klubů. Není to tedy návrh jenom Pirátů, ale jsou pod ním zástupci napříč politickými stranami.

Předně se tady bavíme o částce 698 miliard korun, což jsou aktiva, které spravují státem vlastněné nebo ovládané firmy. Ten zákon je proti politickým trafikám a ta věc, o které se bavíme, je nanejvýš aktuální, protože se tady projednává nová vláda, která má vládnout i s podporou KSČM. Jedním z požadavků KSČM na to, aby podpořila tuto vládu, je, že získá část míst v dozorčích radách ve státech ovládaných firmách. Mě velmi mrzí, že tady není pan premiér, předseda vlády, protože právě on by se měl vyjádřit k těmto požadavkům. Jestli je to skutečně pravda, že ta připravovaná vláda má být vykoupena tím, že komunisti dostanou nějaká exkluzivní místa v dozorčích radách. Přece jenom pan premiér, ano, byl to právě on, řekl, když jsme se bavili o nominačním zákonu tady v Poslanecké sněmovně, tak to předložte, já to podpořím. Jenomže my jsme to předložili, a když se o tom má hlasovat, tak pan premiér tady není a není tady ani většina z jeho slavné vlády. Následně se potom stalo, což se nám podařilo aspoň prosadit, že vláda přislíbila, že přijde se svým vlastním návrhem. Což se také stalo, na vládě byl návrh schválen. Ale je to okleštěná verze pirátského návrhu, protože nepočítá s tím, že se budou konat výběrová řízení pro dozorčí rady, což je samozřejmě nezbytnou podmínkou toho, aby bylo možné poskytnout ta místa v dozorčích radách komunistům.

Já jsem chtěl využít některá ta práva, která nám dává jednací řád jakožto opozičním poslancům vůči vládě, a chtěl jsem se zeptat pana předsedy vlády, případně pana místopředsedy vlády, který ho zastupuje: O kolika místech pro komunistickou stranu se bavíme? V médiích se objevují čísla jako 120 míst v dozorčích radách. V té dohodě máte napsáno, že uznáváte právo komunistické strany navrhnout místa na obsazení do dozorčích rad. Tak já bych chtěl vědět, v souladu s § 11 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, to vyjasnění, o kolika místech v dozorčích radách se bavíme. Kolik komunistů se bude starat o ten obrovský majetek 698 mld. korun?

No a ti lidé, kteří jsou spojeni s komunistickou stranou, v některých případech jsou, řekněme, zvláštní, vyvolávají otázky. V mediálním prostoru se hovoří o panu Krejsovi. Pan Krejsa je pán, který je podle médií, podle seznam.cz, v dozorčí radě České pošty a má celkové příjmy z dozorčí rady tohoto podniku a nějakých melouchů v tomto podniku ve výši 155 tisíc korun měsíčně. Chtělo by se prohlásit s bývalým premiérem: Dámy a pánové, kdo z vás to má? 155 tisíc korun měsíčně, to je víc, než má ministr. Takže jenom tady kolegové, kteří jsou u předsednického pultu, se mohou chlubit, že mají víc než pan Krejsa z komunistické strany, který je tam v dozorčí radě. A o takovýchto místech se bavíme a zatím vláda ani komunistická strana nevysvětlily, proč pan Krejsa je tak důležitý, proč je tak potřeba, aby komunistická strana měla to místo v dozorčí radě České pošty. Pan Krejsa tedy, jak se ukázalo, dělá poradce předsedovi komunistické strany Vojtěchu Filipovi. Takže tady myslím, že se ty vazby ukazují jednoznačně.

Těch státních podniků je samozřejmě celá řada. Jsou to společnosti, jako je ČEZ, České dráhy, ČEPS, MERO a podobně. A těch míst, která tam jsou, to jsou desítky, stovky míst, která je možné politicky obsazovat. Já jsem se chtěl zeptat zase předsedy vlády nebo místopředsedy vlády, kolik takovýchto pánů Krejsů sedí v našich dozorčích radách, o kterých nevíme. Kteří jsou takto, řekněme, politicky dosazeni a politicky drženi. To je to důležité. Jsou politicky drženi na těch svých místech. My to známe z hlavního města Prahy velmi dobře. Tam paní primátorka Krnáčová kandidovala s tím, že bude prosazovat transparentnost a průhledné obsazování dozorčích rad, a skončilo to tak, že rozdělila ty dozorčí rady mezi zastupitele tak, aby každý měl víc jak 100 tisíc korun měsíčně. O žádném průhledném obsazování dozorčích rad nemohlo být ani řeči. Nakonec to skončilo tím, že i pan Karel Březina, který byl pravomocně odsouzen za podvod v městské firmě, se dopracoval do dozorčí rady v jedné městské společnosti. Takže takovýmto způsobem funguje obsazování dozorčích rad pod hnutím ANO.

My jsme naproti tomu přišli s pravidly tak, aby byli ti reprezentanti do dozorčích rad vybráni průhledně. Tak, aby byla výběrová řízení. ANO ve své vládě schválilo, že výběrová řízení nebudou. Taky ANO schválilo, že nebude vlastnická politika, ke které by se vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Takže to znamená, že když se bude projednávat zásadní rozhodnutí, jako je třeba rozdělení ČEZu na dvě části nebo prodání nějaké firmy, třeba i prodání některé státní firmy holdingu Agrofert, tak se to bude dít bez vědomí této Poslanecké sněmovny, bude o tom rozhodovat jenom vláda.

Takto zásadní otázky by měly být upraveny dokumentem, který projednává Poslanecká sněmovna. Měly by projít veřejnou diskuzí, tak jak to mají vyspělé, řekněme třeba severské státy, jako je Finsko, Švédsko a podobně. Kde takto důležitá rozhodnutí, jako je třeba rozdělení energetického gigantu, schvaluje parlament. (V sále je rušno.)

Z těchto důvodů si myslíme... Tak já doufám, že se dobře bavíte prostřednictvím pana předsedajícího... ve vládě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já poprosím o klid. Zvláště kolem řečnického pultu abychom pokud možno nehovořili, pokud nejsme řečníkem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže to je moje druhá otázka. Když teď prasklo, že takoví lidé, jako pan Krejsa, jsou v České poště, abychom se tady dozvěděli od pana předsedy vlády nebo od pana místopředsedy, kolik takových Krejsů tam vláda drží. My už se té průhlednosti, transparentnosti věnujeme nějakých devět let, takže je to otázka, která nás opravdu velmi trápí. A domníváme se, že ten systém, který předloží hnutí ANO, nepovede k tomu, že opozice získá možnost kontrolovat fungování vládních míst, ale spíš se tím vytvoří nástroj tak, aby si Andrej Babiš mohl dosadit v podstatě všechny lidi do těch dozorčích rad. Tak jako to vždycky dělal u státních firem předtím, než je ovládl. Můžete se podívat na ten seznam. Dokonce k tomu vyšla hezká knížka, Boss Babiš se jmenuje, a tam je to popsáno, že spřátelení lidé se dostávali do funkcí v dozorčích radách státních podniků, aby se tyto společnosti staly součástí holdingu Agrofert.

Takže pan Babiš nejdřív říkal, že ten nominační zákon podporuje, a pak udělal veletoč, že ho vlastně nepodporuje, a dokonce ANO předložilo návrh na jeho zamítnutí. ANO teda zjevně, ačkoli před volbami slibovalo volte profíky, ne trafiky, tak otočilo a teď chce ten návrh nominačního zákona zamítnout, což považuji za velmi nešťastné. A ten jejich návrh, který připravují, je podstatně měkčí než to, co připravila pirátská strana.

Takže bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, nepodpořte tento návrh na zamítnutí nominačního zákona, protože to, co předloží hnutí ANO, bude vyhovovat jenom hnutí ANO. A to by si měli uvědomit především sociální demokraté, kteří už jednu koalici s hnutím ANO vyzkoušeli. Děkuji tedy všem, kteří se rozhodnou podpořit nominační zákon, protože to je hlas pro to, abychom konečně zlikvidovali praxi politických trafik a zavedli odpovědné hospodaření se státním majetkem. (Potlesk v lavicích Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se dostaneme ke třem přednostním právům, která tu máme přihlášená, tak jedné formalitě je třeba učinit zadost, a to je změna zpravodaje, protože pan poslanec Leo Luzar (Podle některých poslanců bylo vysloveno Lůzr.) je omluven, tak ho bude zastupovat paní poslankyně Věra Matušovská a já o tom nechám hlasovat.

Tudíž zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování 233 bylo přihlášeno 140 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže jsme změnili úspěšně zpravodaje.

 

A nyní tady mám s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru, následuje pan předseda Kováčik a následuje pan předseda Benda. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, předložený návrh zákona, tzv. nominační zákon, se snaží stanovit pravidla pro jmenování osob ve vedení firem se státní účastí. To je jistě potřebné téma především z pohledu, aby se jednalo o odborníky a nikoliv o politické trafikanty, jako tomu bylo často dosud. V tomto konkrétním případě jde ale z pohledu praxe o nelogický a zmatečný paskvil, protože chce uzákonit něco, co v praxi nejde uskutečnit. Vláda má na základě návrhu na jedné straně povinnost dodržet nominační postup podle zákona, a je to návrh z pera Pirátů, na straně druhé např. ve firmě, kde nemá většinu, nemá šanci takový postup jakkoli vynutit, a pokud ho nevynutí, je podle návrhu zákona jmenování daného orgánu neplatné. Ustanovení návrhu zákona z pera Pirátů stanovují neplatnost volby či jmenování osoby při nedodržení nominačního postupu podle navrhovaného zákona. Myslím, že nemusíme být ani právníci, abychom viděli, že v praxi je to absolutně nerealizovatelná záležitost. Stát sice vybral svého zástupce, může ho nominovat, ale samotná volba probíhá v orgánech předmětné právnické osoby, v níž navíc stát ani nemusí být majoritním akcionářem.

Tady lze souhlasit s námitkou vlády, že by takové ustanovení bylo nepřípustným zásahem do fungování některých obchodních společností a způsobovalo by jejich nerovné postavení vůči jiným obchodním společnostem, v nichž stát podíl nemá. Obchodní společnost by primárně nemohla žádným způsobem ovlivnit, zda stát jako akcionář dodržel postup podle zákona, ale přesto by byla za jeho kroky sankcionována možnou neplatností volby člena svého orgánu. Věřím, že tento špatně zpracovaný návrh Poslanecká sněmovna zamítne, nicméně bych chtěl zdůraznit, že je to snaha o řešení důležitého problému, takže abych jenom nekritizoval.

Proto my v SPD se rádi zúčastníme i s Piráty další diskuse o tom, jak současný stav zlepšit, a rádi se budeme podílet na návrzích na pozitivní změny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já taky děkuji a nyní prosím pana předsedu Kováčika, připraví se pan zastupující předseda Benda a poté pan předseda Bartoš, poté opět pan předseda Michálek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, spolu s vámi jsem si všiml, že komunisté jsou nejčastějším terčem útoků Pirátů, jako kdyby tady nebylo těch uplynulých 28 let, jako kdybychom tady vládli ještě teď, ještě včera, předevčírem, jako kdyby tady nevládly vlády např. ODS, ODA a KDU-ČSL a jako kdybychom my byli ti, kteří - no ono se to říká, za všechno můžou komunisti, největším zločinem komunistů bylo, že tady nechali majetek ještě na třicet let, atd. atd. (Rozruch v sále.)

Ale to jsou staré vtipy a já bych v této souvislosti chtěl - děkuji za potlesk - já bych v této souvislosti chtěl požádat pana předsedajícího, ale možná jsem se přeslechl, jestli ano, omlouvám se, aby správně sděloval jména poslanců a poslankyň. Pan kolega původní zpravodaj se nejmenuje Lůzr, ale Luzar (pobavení v sále) a paní poslankyně Matušovská není Věra, ale Květa. A pokud, pane předsedající, prosím pěkně vaším prostřednictvím budete dále pokračovat v těchto věcech, navrhnu vaše odvolání. Co se týká, pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, já se jenom omlouvám, on se mezitím předsedající měnil, takže...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pardon, předcházející předsedající, ano. Panu Okamurovi se omlouvám.

Co se týká mého hlavního sdělení, klub KSČM měl vážně v úmyslu nominační zákon podpořit, čili nepodpořit zamítnutí. Jsou to věci, které jsou skutečně vážné, které jsme dlouhá léta kritizovali pro poněkud malou průhlednost, pro stav, kdy tyto pozice obsazovali téměř výhradně podle toho, která vláda to byla, nebo výhradně, vládní abonenti, a chtěli jsme změnit praxi, kdy tato situace bude řešena např. podle principu poměrného zastoupení. Žádným veřejným výběrovým řešením z kdekoho - promiňte mi ten pejorativní výraz - ale poměrným zastoupením, kde bude známo, kdo je opozice, kdo je koalice a kdo je schopen hájit zájmy státu tam, kde ty státní peníze jsou. V tom je trošku jiný pohled, než je pohled např. Pirátů. Přesto jsme měli vážně v úmyslu nechat tento návrh projít prvním čtením a vážně o něm diskutovat.

Proto se ale nezlobte, že chci - protože vystoupení pana Michálka jako vždy, nebo téměř vždy začalo útokem na KSČM - proto se na mě nezlobte, že chci se svým klubem znovu probrat náš přístup a před hlasováním o návrhu na zamítnutí požádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání minimálně půl až tři čtvrtě hodiny, ale to upřesním až před tím hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Mám tady celou řadu žádostí o vystoupení s přednostním právem.Takže nyní bych tedy požádal předsedu klubu ODS poslance Bendu a připraví se pan předseda Pirátů Bartoš a předseda poslaneckého klubu pan poslanec Michálek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, ani jsem nevěděl, že budu navazovat na pana kolegu Kováčika, ale přihlásil jsem se po vystoupení pana kolegy Michálka, s jednou prosbou. Když citujete někoho zvenku, zvlášť když je to zástupce komunistické strany a jmenuje se stejně jako náš kolega, tak to prosím citujte s plným jménem a nezkreslujte to. Ten pán je Lubomír Krejsa. My tady Krejzu máme, Karla Krejzu, velmi slušného člověka, který si, myslím, nezaslouží, aby zde byl takto ošklivě ve Sněmovně používán. Takže prosím jenom, když chcete někoho zvenku, tak s plným jménem a zejména tam, kde je totožnost se Sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych vás chtěl skutečně všechny požádat, abychom se oslovovali správnými jmény. (Smích v sále.) No tak už to byla třetí, myslím, že skutečně oprávněná - já to myslím s plnou vážností - oprávněná námitka, protože si myslím, že to odpovídá tomu, abychom si zjistili, koho potom oslovujeme, aby to bylo ve věcném a důstojném prostředí.

Takže pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy za nedorozumění a případné zkreslení jmen se chtěl omluvit. My tady se neznáme 20, 25 let, tak ještě můžeme mít problémy občas někdy správně trefit jméno. Samozřejmě nebyl to žádný útok tady na ODS v této věci.

Já bych tu věc vrátil trošku do roviny faktické a jenom připomenul rozdíly mezi tím nominačním zákonem, jak jsme s ním přišli my, a byl diskutován s odborníky, a vlastně tím návrhem, který teď už je nahrán v eKlepu, tím náhradním návrhem, který pochází vlastně od vlády, resp. od poslanců hnutí ANO. Tam jsou skutečně důležité věci a rozdíly. Já bych se nebavil o tom, jestli ty dozorčí rady jsou naplňovány odborníky, nebo nejsou. My z praxe, co se věnujeme politice asi devět let, tak jsme slyšeli i takové obskurnosti, jako že ten člověk tam sedí, protože v mládí chodil rád do bazénu. Nevím, jaký to má vztah k Pražským vodovodům a kanalizacím. Ale zaslechli jsme takovéhle zdůvodnění. Prostě tam samozřejmě musí fungovat kompetence toho člověka. Prostě někdo je dobrý řečník, někdo je dobrý politik. Ale když má někdo rozhodovat o největší pojišťovně, když má někdo rozhodovat o energetice, tak by měl mít vzdělání v daném rezortu. Neměla by to být prostě nějaká úlitba pro poslance, který se v tomto kole nedostal do Poslanecké sněmovny nebo který má funkce ve své straně neplacené, a potřebuje se jim tedy věnovat na plný čas, tak má naoko nějaké členství v nějaké dozorčí radě. To prostě není způsob, jak financovat práci spolustraníků. A tato praxe je tady dlouhodobá. My jsme očekávali, že hnutí ANO, které si deklarovalo, že je protikorupční, k tomu přistoupí zodpovědně. Myslíme si, že se to neděje.

Druhá důležitá věc v této legislativě, a je to podle mě věc, která je důležitá v každém zákoně, je závaznost toho. Takže pokud se vybírá do nějaké pozice někdo v rezortu ministerstva výběrovým řízením, následně je tento člověk představen nominačnímu výboru, který je pod vládou, a ten zákon upravuje i způsob fungování tohoto nominačního výboru, toto doporučení by prostě mělo být závazné. Pokud je to pouze doporučení, tak to nedává smysl a celá ta legislativa může se jevit jako zbytečnou. To je bezzubý zákon.

A třetí věc a ta je velmi důležitá. My chceme, a to jsem chtěl panu předsedajícímu jenom připomenout v předchozím... Debata o tom zákoně, jak pan předseda Okamura se tady bavil, ta se vede právě v tom druhém čtení. A velkou částí toho našeho návrhu je ta vlastnická politika. A třeba bychom se v té debatě i domluvili, že to neschvaluje Sněmovna jako třeba pojistné plány u VZP, ale že tato koncepce, jakým způsobem bude vedeno těch 50 firem, má být představena Sněmovně, která to vezme na vědomí. Proč je to důležité? Protože my nevíme, jaký je plán Lesů ČR na dalších x let. Jestli mají sázet, nebo jestli mají kácet. Jestli Česká pošta tedy jde tou cestou Pošta Partner, nebo jestli tedy bude posílení. Jestli se tam mají na pobočkách prodávat i pojištění.

Skutečně ty plány, a to určitě pan premiér, škoda, že tady není - přece takto to funguje i v těch firmách, které tedy chce řídit stát jako firmu. Já musím vědět, jestli Kostelecké uzeniny budou dělat to či ono za pět let. Já musím vědět, jestli Penam tedy bude dělat biopotraviny nebo péct takovýto toustový chleba. Tam to jako není problematické. Ale to, že vlastně veřejnost ani poslanci nevědí, za co pak jsou třeba odvoláváni ti šéfové, že nenaplňují koncepci pro Českou poštu, že nejsme spokojeni s vedením jejich rezortu. My bychom prostě rádi věděli, co má stát, potažmo vláda za plány s těmi 50 firmami, s tím obrovským majetkem, který spravuje. Abychom si pak mohli říct a objektivně zhodnotit těch tzv. KPI, v těch cílech, jestli ten vedoucí člověk, co tam byl třeba teď vybrán na nějakou pozici v transparentním výběrovém řízení, ideálně prostě naplňuje ten plán, nebo tam plave. Jestli to skutečně není ten trafikant. A proto je tam celá ta část vlastnické politiky státu, protože my nemůžeme řídit státní firmy podle toho, jaká je vláda a jaká je koalice. Vláda nemůže řídit státní firmy s výhledem na čtyři roky. To vám ten stromeček vyroste takhle jako. Možná, když ho někdo nesklidí na nějakou vánoční akci.

Takže prostě nelze takhle ad hoc ovládat takovéhle množství financí a řešit tu personální politiku. Prostě nelíbí se, jde někdo jiný. Když my tu personální politiku tady chceme ošetřit a zároveň prostě požadujeme, aby Sněmovna, my tady, ale i lidé věděli, jaké jsou plány s výhledem na pět, deset let, jakou Českou republiku budou mít ty děti, které byly hodně na billboardech hnutí ANO, v čem tedy budou žít. A to je další důležitá věc.

Proto prosím vás, pusťte tento návrh do druhého čtení. My se rádi pobavíme i s hnutím ANO. Máme tam ty otázky například té závaznosti, nebo resp. té role Sněmovny ve schvalování vlastně vládního plánu pro ty jednotlivé firmy. A tam to skutečně můžeme prodiskutovat. To torzo, nebo ten... to torzo, které předkládá ANO je skutečně základ, není závazný. Já si myslím, že půdorys toho pirátského návrhu je široký. Řeší nejdůležitější aspekty a skutečně bychom se o něm měli pobavit na výborech, protože má ten protikorupční potenciál a v současné situaci, kdy se sestavuje nějaká vládní koalice, která tady výhledově bude, je to prostě důležité jak pro vládu, tak pro koaliční partnery, tak pro opozici, tak pro občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá od 17 do konce pracovního jednání.

A nyní mám ještě poslední přednostní právo... tady má pan předseda Michálek? Měl zájem o vystoupení? Pane předsedo, měl jste zájem ještě také o vystoupení s přednostním právem? A to je v tuto chvíli poslední.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak já děkuji předřečníkům za ta vyjasnění s těmi jmény, abychom si skutečně nepletli poslance s některými členy dozorčí rady za KSČM.

Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na svého předřečníka pana místopředsedu Okamuru ohledně těch námitek, které tady zazněly, a ohledně toho, že KSČM chce o tom návrhu diskutovat. Proto tady máme institut druhého čtení, o kterém budete rozhodovat v následujícím hlasování. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí, tak k té diskusi vůbec nedojde. Ta diskuse má probíhat na fóru těch výborů. A pokud chcete, aby se o návrhu diskutovalo, tak hlasujte proti tomu, aby byl návrh zamítnut. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí toho návrhu, tak se o něm diskutovat nebude a vy budete patřit mezi ty, kteří tady udržují systém politických trafik. Takhle jednoduché to je. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji. Omlouvám se všem, jejichž jména jsem nepřesně vyslovil nebo zkomolil.

A nyní tedy mám ještě s přednostním právem přihlášeného, pana předsedu Kalouska. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já chápu jisté rozhořčení pana kolegy Bendy, že si pleteme pana poslance Krejzu z ODS s panem poslancem Krejsou z KSČM. Nicméně ve Sněmovně, kde si naši vzácní kolegové pletou Petra Síse a Karla Sýse, bychom trochu tolerance projevit mohli. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní se přihlásil ještě pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom jednu větu, ale vy to všichni víte, abych reagoval na pana předsedu Pirátů Michálka. Sami víte, že my žádnou politickou trafiku nemáme. A to ani v Poslanecké sněmovně, protože jsme byli vždy opoziční stranou, ani v hlavním městě Praha, ani nikde jinde. Protože hnutí SPD vzniklo před třemi lety a nikde nemáme ani jednu politickou trafiku. Takže prosím, neříkejme důvod, že my bychom měli hlasovat kvůli udržování jakýchsi trafik. Sami víte, i Piráti vědí, že my nemáme ani jednu politickou trafiku. A jediná snad místa, která máme jako vy všichni, a ta byla poměrně také ve vedení VZP, a to máte stejně, ve stejném poměru, i vy jako Piráti a další. Takže já si vyprošuji o nás říkat, že máme někde nějaké... nebo že chceme udržovat snad cizí politické trafiky, cizích politických stran! Tak to je skutečně konstrukce, kterou od Okamury asi nikdo nemůže očekávat. To je úplný nesmysl, že bych snad podporoval tímto způsobem konkurenční politické strany.

Já jsem tady řekl jasné, věcné argumenty. Snažil jsem se úplně to odpolitizovat. My jsme o těch argumentech přeci spolu hovořili i osobně v pondělí. Takže já jsem řekl, ono to není tak jednoduché tohleto upravit v rámci toho druhého čtení. Chce to opravdu komplexní řešení. Já jsem se také radil s odborníky. Takže znovu opakuji, že snaha o řešení tohoto problému je dobrá ze strany Pirátů. Já říkám, že je dobrá. Ale já myslím, že bychom si měli společně sednout nad komplexnějším návrhem a připravit to lépe, abychom se tady s tím potom nepotýkali dlouhodobě. A jak vy, tak my bojujeme proti těm trafikám, přeci. Takže my žádnou opravdu nemáme, vy asi také ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A znovu se mi s přednostním právem přihlásil pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl říct poslední poznámku. Komplexnost toho návrhu vlády, po které volá pan Okamura, spočívá v tom, že doporučení nominačního výboru bude nezávazné, takže alternativa vůči návrhu, který předložili Piráti a další čtyři politické kluby, alternativa, kterou schválila dneska vláda, spočívá v tom, že doporučení bude naprosto nezávazné, takže ten zákon bude jenom o něco lepší metodikou. Takhle vypadá komplexnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím jsme snad už vyčerpali přednostní práva, takže nyní prosím, aby zástupce navrhovatele pan poslanec Tomáš Martínek přednesl své závěrečné slovo, jestli má zájem.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, ke kterému jsem se tady dostal po 14 dnech, co to tady projednáváme s různými zpožděními. Ještě jednou bych rád všechny přítomné požádal, aby pustili návrh do druhého čtení, aby tak mohla nastat i politická diskuse na příslušných výborech. Předkládaný návrh je přísný, jsme ovšem ochotni hledat konsenzuální kompromis, který by řešil pozměňovací návrh.

Chtěl bych proto požádat, aby poslanci, kteří se chtějí i nadále označovat za protikorupční, nepodpořili návrh na zamítnutí, protože bych si to musel interpretovat jako odmítnutí boje proti politickému obsazování míst v podnicích s majetkovou účastí státu lidmi bez dostatečných kompetencí. Děkuji za podporu. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se tedy přesuneme k hlasování o návrzích. Byl předložen návrh na zamítnutí. Svolám kolegy do sálu. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Upřesňuji svoji žádost o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání tři čtvrtě hodiny. Děkuji. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Prosím, pane předsedo. Prosím ještě o klid v sále.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. My bychom si chtěli vzít zbytek času do 19. hodiny. To znamená, nevím, kolik je to přesně minut. (Poslanec Kováčik upřesňuje, že je to 33 minut.) 33. Děkuji. Ale předtím bychom, tuším, měli odhlasovat, pokud skončí schůze, ukončení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže jestli to chápu, je to žádost o následnou přestávku v délce přes půl hodiny. Pokud bychom se sešli po dohodnutém čase, bude po 19. hodině. Předchozí dohoda byla, že budeme končit jednání této schůze dnes, tudíž je potřeba dá předtím hlasovat o vyřazení neprojednaných bodů z pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny a ukončení schůze. Pan předseda. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, dostali jsme se trošičku do procedurální pasti, a to tím, že poté, co by měla vypršet moje přestávka, tak bychom měli odhlasovat to, o čem vy hovoříte, hovoří o tom i pan místopředseda Okamura, čili vyřazení zbývajících bodů z programu. Pan předseda Chvojka mi do toho trošku hodil vidle, do tohoto plánu, ale budiž. Snad bych tu přestávku vzal až poté, co se bude hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z programu. Ale to už je zbytečná. Prosím tedy teď, jestli jsme schopni se dohodnout na vyřazení zbývajících bodů z programu, a tím ukončení schůze. (Hlasy z lavic Pirátů: Makáme.) Pokud ne, tak trvám na přestávce před hlasováním o zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím pana předsedu Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl jenom říct, že máme ještě na programu velmi důležité body, jako je třeba zákon o platech poslanců a senátorů, tak by bylo škoda, kdybychom teď skončili a nestihli návrh, který vláda připravila a přišla ho sem hájit, aby se tedy zastropovaly platy poslanců, byla by škoda, abychom ho nestihli projednat, kdyby se skončil jednací cen. Takže my jsme proti tomu, aby se schůze ukončila. Vzhledem k tomu, že tady zazněly dvě žádosti o přestávky, tak bychom se asi měli sejít zítra, jak to tedy vyplývá ze svolaného programu schůze. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď nevím, jestli budeme postupovat podle zvyku, nebo podle jednacího řádu. Prosím pana předsedu, aby tedy reagoval.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zítra se tady samozřejmě sejdeme, protože v 9 hodin začíná mimořádná schůze. To není problém, že bychom tady nebyli, budeme tady všichni a můžeme třeba po ukončení mimořádné schůze klidně, pokud dnes nevyřadíme zbývající body programu, pokračovat. Já si myslím, že to není moudré řešení, protože řada poslanců a poslankyň už má naplánované jiné věci, protože byla dohoda o tom, že se dneska skončí. Já tu dohodu porušovat nechci, proto jsem taky vzal přestávku pouze v době trvání tři čtvrtě hodiny, abychom měli ještě manipulační prostor pro další věci. Takže to nejsme my, kteří se nějakým způsobem podílí na nějaké obstrukci. Spíše jde o to, abychom se teď rozumně domluvili na tom, jakým způsobem dnešní schůzi dokončíme.

Předesílám, že pořád trvá můj návrh na to, abychom teď hlasovali o vyřazení zbývajících bodů z programu, a nebude-li tento návrh akceptován, že se o něm bude hlasovat, nebo nebude-li to přijato, potom trvám na tom, aby se před hlasováním o zamítnutí konala přestávka na porada klubu KSČM v délce trvání tři čtvrtě hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Po hlasování o zamítnutí? (Hlasy ze sálu: Před hlasováním.) Před? Před. Prosím, pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Pane místopředsedo, v prvé řadě bych chtěl říci, že mi v poslední době přijdete poněkud neklidný. (Veselost v sále.) Chtěl bych na vás apelovat, abyste se trošku dal do kupy. (Opět veselost v sále.)

A jestli můžu poprosit, omlouvám se, abych odblokoval situaci, abychom se tady půl hodiny nebavili o tom, jak to vlastně je, tak stahuji žádost o přestávku v délce 33 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já beru s velkým pochopením poznámku, že bychom se ještě dnes měli věnovat například platům představitelů státní moci, netýká se to jenom nás, ale pochopitelně se to týká i ostatních pilířů výkonné, soudní i zákonodárné moci. Poté, co rakvička z 15 korun zlevnila na 14, tak je to tak zásadní problém pro tuto Sněmovnu, že bychom se tomu opravdu věnovat měli. (Veselost v sále.) Nicméně jsme v situaci, kdy jednáme jenom úterý, středa, zítra nás čeká mimořádná schůze. A já naprosto chápu žádost o přestávku poslanců KSČM, pokud nebudou vyřazeny další body. Pan předseda Chvojka svoji žádost stáhl, já ji naopak obnovím, pokud body vyřazeny nebudou. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili abych si to shrnul, tak teď máme žádost KSČM o přestávku v délce 45 minut před hlasováním, pak je tu návrh na vyřazení všech bodů. (Hlasy ze sálu.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já jsem dal, a opakuji ho, vstřícný návrh k tomu, jak vám pomoci při vyřešení tohoto gordického uzlu, aniž byste jej musel přetít, a to - opakuji - navrhuji, abychom prvně hlasovali o vyřazení zbývajících bodů z programu, pak bude bezpředmětná moje žádost o přestávku, neboť skončí schůze. Nebude-li toto hlasování akceptováno nebo nebudou-li vyřazeny zbývající body z programu, pak je na řadě hlasování o zamítnutí nominačního zákona v prvním čtení, a v tom okamžiku je čas na přestávku v délce trvání 45 minut pro komunistický poslanecký klub. Takto je to pořadí a prosím, abychom snad se i pohledem dohodli, že to takto bude, jinak se z toho nevyhrabeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ty procedurální návrhy registruji. Hlásil se mi pan předseda Michálek, potom pan předseda Kalousek. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Já si tedy chci ujasnit, že komunisti teď v tenhle okamžik navrhují vyřadit všechny body včetně toho nominačního zákona, který jsme teď doprojednali po 14 dnech, co o něm jednáme. Teď jste vymysleli, že to tedy ukončíme hodinu a deset minut před koncem pracovní doby? Je to opravdu ten návrh, který KSČM tady představila? Děkuju. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana předsedu Kalouska a potom pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jenom abych doplnil pana předsedu Kováčika. Za předpokladu, že se rozhodneme nevyřadit ty body a komunisté si vezmou onu přestávku v délce 45 minut, pak bude následovat moje žádost o přestávku v délce 27, popřípadě méně minut podle toho, jak dlouho ještě budeme diskutovat. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že vše je jasné. Prosím ještě pana předsedu Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych rád odpověděl naprosto jasně panu kolegovi Michálkovi. Ano, je to tak. Nebýt vašeho útoku na KSČM, mohli jsme mít hlasování už dávno za sebou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Doufám, že je to vše. Takže abych to shrnul podruhé a teď už snad správně. Nejdříve budeme hlasovat o vyřazení všech bodů z 13. schůze. Pokud tento návrh neprojde, následuje přestávka na poradu klubu KSČM a potom přestávka na poradu klubu TOP 09, a tím bude jednací den vyčerpán.

Všichni víme, o čem se teď bude hlasovat. Myslím, že je nás tady v tuhle chvíli dost... A je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 13. schůze... Počet se nám ustálil.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 234 bylo přihlášeno 139 poslanců, pro bylo 87, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme tedy vyčerpali schválený pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím.

Připomínám, že zítra, to jest ve čtvrtek 14. června, bude v 9 hodin zahájena 15. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila v 17.53 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP